Ge, He, Yemoa Moehgo& buciit SoreeO feyea I Hemo( oa DoiroKa dO fkuleKlo&T
2020-11-09
GedegedO Herilcegea O Yemoa << Moehgo& buciit SoreeO Se*T iia feyea >> - I fkuleKlo&T. Do_ feyea I 10 doge* Se*T iia 30 - O Moria Ce( ByO 11= 40 Ce( DO NekEkEjO, GedegedO Herilcegea O Seiioa Ni, f-ehkEdeiiBeit foikEt kElebEI. Dera bE*, << foiedosoa O foinedO foi$ Soyo&, folo_ foroa O NikEdome& bEiide&, Dosege* Doeedeni& oa bEdole)T NI buciit foisoit bEiide(. 1000 Ji& oa DeokEt DeI foiedosoa O Soehgode( Moehgo& buciit iiea Neiida bE* SerKkEa kErehleK, Moehgo& folo_ oa GedegedO Herilcegea O foiila fejillegea dO fole^ foirkEa iie* NebdereKlK, GedegedO dO Sordelcilea DenigoleeO, Moehgo& buciit iie* kuA foinelejO bEresI foikEI ferbua YekEt DeokEt iia BidokE& ooa I SodoleeO Zegerdel)T DeI iI foecelegeoa, Mea O Yemoa DoirO iia bEiigolol)T Nogooa fca Hemo( oa DoiroKa dO DodogedO NoikEca Blolce)T bEa fesieelea fna K feyea I fkuleKljO bEii%T. fireK Ji& fereoa oa Hobuseee& oa 100, forcia Ce( oa diplomeDA felbEt fKsohsea O 110 Ji& oa foI Dokuye%T. HedegedO Herilcegea O Yemoa O fejildea Nogooa foI bEa foeedoa Moehgo& buciit iiea SoreeO, SerKkEa kErehleK iI foilikErleK NI JoiideI. Yemoa O Doi$ ferkuwA DO HedegelejO BI Moehgo& buciit iie* kuA DeokEa foinedO bErimda MeDwriye& I SodoleeO, frkulda dO forogoleeO, foiila fejillegea dO bEa kErehleK NI budea O fKrkEt. Cineeesida Do_ Yemoa dO Si%T bE* feji& dO forojO BI Kimoa BirI dO Moehgo& buciit iiea Seiia Mededeit bEiieeO kEmehsea Silgego* I DelbueeO NI JoiideI kEmea foijejO bEii%T. fireK foa dO Mea O Yemoa O BiK fejildea Moehgo& bucihdea BleeO iI firokEjO bEii%T. Da BiKa dO femjilda KiseIT >> kEme&T. kuciye& I fna Se*T iia Hoye* DO fkuleKlohsea BikEoa feehEeea Bloa fekueesea Doibsia iie* kuciyellejO bEii%T. fKa dO, Doiri^, foehsieeO kuciye& I SodologoljO, fdo* Dodo^ oa feji&, femidore& dO kErehledeit 10 Mieh)T forci^ foikEt iI DolI buciit fca DeKBrilehsea BikEoa DedekE* I NidoleKlK fejeI. DeKecilea |mpyoiDw* DO kErkua buciK, Moehgo& buciit oa DoeeeI Denia MedeKI iia SonireeeldeI MedekEle& ooa I foihK Yo^. Moehgo& folo_ oa YekEt Hore& fca 2015 foa dO bEdoleeesea << Moehgo& kElea O DoeeeI >> HeolI, Jese( oa Geje* fca fna foa O GorbEdoge* Se*T dO bEdoleeesea << Moehgo& buciit oa foiedosoa O KidolBrI - 3 >> - iI kErehjiKlK bE* Ge, He, Yemoa O kEmjiyea dO << 2020 - 2021 foa dO Moehgo& buciit oa kErehlekEt iI NemeK foiila fejillegea O forioecileeesea DoiloblekEt >> - iI DoirO iia Neria buciit oa Dero)T NI bEdolejeI. fKa dO, - Moehgo& buciit oa kuciye& foijejO Degosoeesea O Dere)T 12, fsebE& fireK foa O NikEdokE* Se*T dO MerkEji& oa bEeesI bE* forea bucilkEt iia kuciye& JigelgeeeO, - 2021 foa O NikEdokE* Se*T dO bEeedegea Yemoa O Heyi( I foikErecileK, - Doi$ ferkuwA DO HedegelejO BI bErimda buciit DeI DenilceeeO, - GedegedO folo_ foroa Nogooa oa Seiioa, DedA Seiioa, DoirO iia Neria buciit oa Dero)T dO filekEdeit NoDA buciit I Moehgo& buciit iie* YeBgoleeO, - foiedosoa O buciit iiea SordelcileeeO feji& I diplomeDA DoilokElehcI iia Geje* ooa iie* iiea Demjigoloa fireK foa dO Jokuyea bEiigoleeO, - YeroehkEiilehcI iiafibEkE& dO Jokuyea bEiigolde(, << MoiehkEt DehrI iia buciit >>, Moia << Moehgo& oa Seiieeea bucihdea >> folo_ foroldogea dO Ge, He, Yemoa Bloa diplomeDA DoilokElehcioa oa Geje* I fidebkudeI forolcegoleeO, - fna foa O 12 doge* Se*T fca << Kimoa buciit >> Sonia I JekuyelejO foehsieeO, - Yoinws| iia foiedosoa O Joible& DeI Hemdorea Moehgo& buciit I DelekEI iia Soyo& oa foi$ DO BirioekEKlK Cihle& iie* fejilleeeO JerkEt 11 feji& I DoseeejeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-02-07
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
oi$ feiime( oa JegoemodO SomO iia bu, JorieedobEgedo* Jekuro& DeI Neiida iia No^ oa Seeit BiKda 11 fejildea DeI BikEoa 2020 foa fca << Kimoa buciit >> Sonia I Jekuyelea foehsi