f, foyoeBlooa folo_ oa Negedo^ dO JodoeeleeeO frkEt foikEI Blo& t
2020-06-22
fereoa oa Hobuseee& oa 98 Ji& oa foI iia foiedosoa O YekEt bEye* Negedo^ dO DoiroKlehsea, folo_ oa feBrgO f, foyoeBlooa I SerKkEsI iia Doiro& oa Bde_ kErehlehsea I Doeedegeeesea Bi, Ne, So, fo - oa LeBreDorI iia SiejilekEa O HerigO iI foiedosole& DeI kEmea foijehsea DoeeeI bEa Jekurgea O kEreit oa SiKK fna L~eeebEt Gere( DO MedekElebEI. f, foyoeBlooa oa NekEmjile& DeI, bEye* Negedo^ oa Jokuyea bEiigoleeO Horiyea dO HolBeedeeeO kEreit I Jekurgea O kEreit oa feehEeea Zedoa O SiKK kErkua SiioeBrilehsea I Neiisle& dekuA Jekurgea O kEreit oa feehEeea Zedoa O SiKK iia folea Neiida DeI HerilceeeO MerkEjildea J, femorjirge& Denilcegoloeesea Yo^. SiKK iia SiioeBrI bE*, bEye* Negedo^ oa Jokuyea bEiigoleeO HoriI t NI HeolI dO Jigeeesea frkEt kEmjiyea O bEa Kiriyea dO Neimedoge* Doeedege& GergejO << f, foyoeBlooa oa bErildojO DebEeesea DebE) t BirI iI Kicoa foikEI dO DogeceeeO, DeKa O bErildoeeO frkEt iI Hoye* Ji& iie* HesoeeO, f, foyoeBlooa DO fBdoit Siroiideeesea BikEcooa oa DebE) t iI fekugoljO, Cola, Cimeit I folgogoleeO, f, foyoeBlooa DO folgoeesea Moehgo& folo_ oa feBrgO Cola iI HoriyeeeO Sene& >> - I Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI dO frKa MedeKlohsea NI HolBeedeeeO HeolI dO Neiicehsea bEii% t kEmea SiKK doiehne& t. DoeeeiilebE&, foiedosoa O YekEt bEye* Negedo^ oa DoeeeI HeolI iia 12 doge* Joii& oa 12,4, 12,4,1, 14 dokE* Joii& oa 14,1,3 - dO Do_ Do_ Jigeeesea DeI Neiicehsea Mergogea BiKI fe\DA oa HolBeedeeeO kEseit NI NekEmjilehcI iia frkEt, HeolI Yosoa O frkEt, fesi( Sonireee& I JoiricekEdoI kEmea SiKK foijehsea bEii% t. DekErekuA SiKK iia SiioeBrI iI fsa JoibsiyerebE& Jekurgea O kEreit oa DebEjO JegeldoeeO Zedoa O SiKK dO 14 Hono( oa Dodo* t Gomode& GergeeeO frkEt DeI fejeI.
GedegedO MedekEt
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
BlbEsore&
2020-10-30
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& I KidolBrI fca HesoeeO foikEI
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& oa SodoleeO Ce( I bEgeseeeeeO kEjO bEii)T, Ye, B - oa Sorgelda iia Doeedelcegea dO \rwdiDA SisDw^ I NebdereKlo%T kEmehsea fesegode& iie* B, Si, fo, Yem