529 kEokEoa DO SoiriI t fbEoecia O HeldeBrI FilerejeI
2019-05-17
Neiisle& oa Hea - fegola DeKrkEt iia, Ye, B - oa 15 doge* DomdedO SorgegolI iia 529 kEokEoa DO SoiriI t fbEoecia O HeldeBrI filerejeI. Do_ SorgegolI iia bEI t iia Demi* oa bEeesI 2017 foa dO SoiriI t bE* fbEdohsea fca HoiisI HeldeBrI Demjieesea kEmea fcikEt fkEcooa NI foijejO bEii) t fejeI. Neiisle& oa BlbEsore& oa Geje* fo( bEeesI iI feji& fca NI CilokElehsea BlbEcO, He, f, So, foi, Doi - oa fmcI, bEeesI iI fdekErehsea << freK& >> kEmeK buciit GergejO foihKhsea iie* feji& dO NI Bcegea febceI. fna De& t bE* SorgegolI iia Jekuro& foi, Siroececeit fca DodoregoleeO dO << 2007 foa fca HoiisI Mea O SorgegolI dO SoiriI t fbEoecia O HeldeBrI filerehsea Dola Hea - fegola DeKrkEt iia SoiriI t iia dispEnsw*, He, f, So, foi, Doi - DeI Hemdorea bEeesI, Soroeecioa I Doeedeme& foijelkEt dO HemorogoljO bEii% t. fmo% t NI Sori&, CekEjia O Jiro( febde( bEiieesea CO DoeeeI iia foiI t dO budea dO DodoreeeI MedekEle& foihdeit foikEI bEiieesea. Heria fna Ji& oa SeK& oa foijelkEt bE* 529 kEokEoa SoiriI t iia HeldeBrI feBeesea bEiieeO Megeoele& DeI kEmehsea doiehnelda Gergeeesea. Mea O SorgegolI 2016 foa dO BiK bEeesI, fejilcioa iiea SiejilekEa dO Hemorogoloeesea. DekEK dO SoiriI t fbEoecia DeI kEmea fonosileeedejO bEiieesea bEeesI He, f, So, foi, Doi - fca << freK& >> kEmehsea buciit febcireeesea. kEde& t 2017 foa O GorbEdoge* Se* t dO fcikEt fkEcooa fca << DeneI SorgegolI iia bEeesI SoiriI t iia HeldeBrideI, fmcileKljO bEii) t >> kEmea Gomode& Gergeeesea. Neiisle& oa BlbEsore& oa Geje*, Neiisle& oa MerkEji& oa kunelda iia Geje* oa Hemdoreeesea feji& oa kEseit Mea O SorgegolI dO fejillejO, SoiriI t iia forioecilea SerkEiileK foijelkEt kuK Bloeesea Yo^. Heria NoiKkEt bEeesI dO SoiriI t iia f^ foogolgejO, << freK& >> kEmeK buciit kujO foihKhsea fmnelkEt iia bEiigolol) t dO GomodejO bEii% t >> kEmebEI. Heria fcikEt, fkEt iia DoilokEle& << kEokEoa ooa fca GrobEdoge* Se* t dO feBeesea SiejilekEt bE* 500 GeroI kEokEoa SoiriI t fbEoecia O HeldeBrI feBeesea kEmea Geroeesea. DekEkEoa kEokEoa DO Jirgogea Se* t f^ foogol) t kEmehsea. DeiimO fca Dekua BiK kEokEoa I SiejilekEa dO HemorogoleeO, Soroeecioa I femeregeeeO, SorgegolI dO ferigooeeee&, CebErlekEt kujO HeldeBrI foikEiijiKlK Ki& Hori) t DelbueeO Zegerdel) t DeI bEii% t >> kEmehsea bEiirI SgorI DeI bEii& t. Je, Blo*
GedegedO MedekEt
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
BlbEsore&
2020-10-30
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& I KidolBrI fca HesoeeO foikEI
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& oa SodoleeO Ce( I bEgeseeeeeO kEjO bEii)T, Ye, B - oa Sorgelda iia Doeedelcegea dO \rwdiDA SisDw^ I NebdereKlo%T kEmehsea fesegode& iie* B, Si, fo, Yem