Do, SomiyebEje*= 85 Miehgea Doa Seiijiregoloeesea DoilesI foiileoeBirilekEoa bEii% t
2019-05-17
fna Se* t iia 15 - fca Neiisle& Hoda dO DoiKkEI NeKresO forogoljO fireK, kErehleK iI HorieeleeeO DoeeeI Jese( oa Geje* oa 62 doge* Doeedege& I kErehjiKljO fkule& t. fKa DeI HolBeedegoloa, Seiijiregoloeesea Sieeeme& DoilesI bE* kErkua HeehgejO, NoikEcelejO, foiileoeBrilejO BI De& t bE* fegola fegoreeeI, KiedO foiileoeBrI iia Yemoa fca foiehkErehsea Mieeme* Gere( DO << fila DodO, Herigocel) t DeI fegola fegoreeeI >> kEble& oa bE) t Hore& Jokuyea bEiigolo& t. fna foiI t bE* Seiioa Do, SomiyebEje*, << Seiijiregoloeesea DoilesI foiileoeBrileK bE* bEiigoloeesea << DeBa DologeI >> He, Ho, |mpEnI fodO bE* 85 Miehgea Doa I foiileoeBrilehsea MedekEle& DeI bEii% t. Mea O Yemoa fca Doilesia O DoiKkEI fdA I NeiileKlK Bloa DekEkEBrileK fKrkEt Kiliyehsea. fKa O Kiriyea dO, Sieeeme& Doilesia O 125 Miehgea Doa DoiKkEI fdA I folegeebEgedo* Hode% t DekEkEBrilea febciregeoa bEii% t. kE* Horiyele& oa feehEeea Zedoa O HoriI t, NikEca NoKoa iie* Demjigoloa Seiijiregoloeesea DoilesI iI feii& frokEt, felbEa bEiigolol) t, fejO feeeoI iia NikEca NoKoa DO NeiileKlo% t. fKa I folegeebEgedo* Hoda iia Jekur) t Herigocea fejillejO bEii% t >> kEmebEI. fna De& t bE*, foiehkErehsea Mieeme* Gere( DO Bloeesea Ne, fi, Doi, Ho - oa DeriKlehcioa oa fkEljidO Hore& iie* Neiisle& oa fege*, forcia O Bkurde& Herigoceeesea Doiso& oa fodoridoeecI D, MoiehkEjirge& DenilcegoleeO dO bEa << Seiijiregoloeesea DoilesI NoikEceleK Neimea fegoleeO bEri% t. BrolegoleeO Ceit ooa oa fkua O kEseit I fna Se* t iia fkuA bE* fesieelelda dO forogoloeesea. fireK Se* t iia SeKlcI bE* 100 Ceit Neme% t. fmo% t NI ModO, DoiKkEI NeKresO Hodeldogelede( 540 forci^ Ceit bEiieesea. fiimO Ceit oa Do) t iI NemejO bEii) t >> kEmea MedekElebEI. Seiijiregoloeesea DoilesI iI 25, 600, 900 \ulohre^ Bloa NikEt Doa iie* SebElejO, Doa I NI 150 Miehgea DoiKriit iie* BrolegoleeO Yo^ bEii% t. DoiKkEI NeKresO iI Neiisle& dO NebdereKlK foikEI bEiieeO fKdea fca Ceeede) t iia bEiigolol) t fca 58 Kimoa O BirildoKa DeI DoseeeI NikEca bEiigoloa, NemejO Moria O DebE) t, DekuldO, GecoredO, NeleiieeO dO YeBgo& oa PsDA Gergea kunejO fkulekEoa bEii% t.
GedegedO MedekEt
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
BlbEsore&
2020-10-30
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& I KidolBrI fca HesoeeO foikEI
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& oa SodoleeO Ce( I bEgeseeeeeO kEjO bEii)T, Ye, B - oa Sorgelda iia Doeedelcegea dO \rwdiDA SisDw^ I NebdereKlo%T kEmehsea fesegode& iie* B, Si, fo, Yem