Moehgo& foyoa Sene) t iI DelekEI dO DenigoljO BI << Moehgo& brwndA >>
2017-06-19
DelekEI Ua freK& MeedO Ua bEUgolol) t fca Gergeeesea << k M p >> :KiodA MenoiqE\Doirieit pre\Di(" - Ua JoiblemjI Ua Zegerdel) t HeehgeeeoUca Hemo( oa forcia foiI t Ua fijI Biria CoeeceleBrI f^ oa foUleoeBrI Moehgo& dO NekEkEhdekEoa fodegedoI bEU) t bula. 10 SeI t forci^ fem, dolle* oa foirdeit BiKI, folea folo_ oa SDenderDA oa Zegerdel) t dO NeUcehsea foUleoeBrI Ua fna K Doiso& << MonosO >> kroi# oa HemdO folea O folea Ji& oa KidelmorI Ua foi* t doieit dO fUa K bEyelehsea Yo^. Moehgo& folo_ fereoecileeesea NeUkE^ dO Siljihsea 1990 foa dO << MonosO >> NeredeI bE* bEUgoloeedeeesea f^, GoO t SeUeeea O Jijiit foUleoeBrI fdokEt freK& MeedO Ua BidokEhdeKa O foUleoeBrile&, fimPrDA, f\sPrDA, BikE^ Ue* Bloa Jijihlea HodeldoeeO, Sodol) t SiejilekEt, BlbEsore&, foUlecilekEa O SelBrI dO foUla fejille) t YeBgolde( 16 SelBrI |mpEnI BiKI Domoeeea kroi# BljO << MonosO >> kEmeK Ne* t Moehgo& dO Bloa KirsI foroa Nogooa DO kEdoUa brwndA Bloeesea Yo^. << Moehgo& oa So* >> Doiso& oa Uea fna fode) t Ua doge* DO buda Do_ kroi# oa foogea |mpEnI << MonosO >> f^ oa foUleoeBrI iI foecelea DenilcegoljO bEU% t. folea folo_ oa Cine* oa MwnwjmwnDA oa Doeedelcegea O << feU So 9001 >> SDenderDA I foUleoeBrile& oa Uea foUla fejillegea dO NebdereKljO, Heria LeBreDorI dO bEa << feU So 17025 >> SDenderDA I MoirdejO bEUeesea << MonosO >> f^ oa foUleoeBrI fUa K << k M p >> SDenderDA I Heehgeeesea Ue* folea folo_ oa GorbEa Cieeola SDenderDA I NebdereKloa DelekEI Ua Jiziit DO KircO Cideeesea Yo^. Moehgo& folo_ oa Jese( oa Geje* Bloa fwoiropEt Ua SerKkEa Bseeelda Kihji& oa bEehkuA DeI Hemdorea << MonosO >> kroi# oa BidokEa bEUgoloeesea folea folo_ oa << k M p >> SDenderDA DeI f^ oa foUleoeBrI Ua CoeeceleBrI bEril) t bEUgolomjI, << Qrbw_ MoehgoliI t >> - fca feeh( t fode) t Jokuyea bEUgoloeesea << Moehgo& oa Silideit BidokEa bEUgololda - 2015 >> - oa Silideit foUleoeBrI Ua bEril) t bE* Silgereeesea Yo^. fo( foUleoeBrI Ji& dO 350 SeI t Sieeeme& f^, 100 SeI t \Epsoi& DeI f^, 2,5 SeI t SiehkEa f^ Bloa DosO, Noede(, Riloa f^ foUleoeBrileK Kicoa CideldeI. << MonosO >> f^ oa foUleoeBrI NeUda dO bEa 90 GeroI f^ bEledome& I Sieeeme&, \Epsoi&, Noede(, RilO, Dosoa Doirkuca, Secol) t, SiehkEa, Gelwa O kElbErI bE* foUleoeBrilejO bEU) t fca 30 GeroI Ne* t Doiro& NI Do_ |mpEnI Ua So* BidokEhdeKa Yo^. fo( foUleoeBrI Moehgo& folo_ oa JeUlesI foikEI Zegerdel) t DeI f^ oa Jieesegelda dO foroeesea 20 GeroI Ne* t Doiro& oa f^ I foUleoeBriledeit. fdekE* fca Dereeelegea O NoilokEt BiKI << Selimoa >>, femea O SelesodO foirbuso& oa fserK << dwnDemoa >> bEledome& NI Moehgo& folo_ oa DoirO Ua Zoyoreee& Kirdehsea Yo^. Moehgo& folo_ bEUgelI Ua GeroldeI fkuA fKsBrI fca Si% t f^, bEledome& Gergea febEeO Ua DoeeeI dO Bsooa foroa DeI fedelI Doibsia dO bEU) t. Heria kumI Ua NeUlihji& oa fer) t bE* f^ Jokuyea BidokEK NI << MonosO >> - Ua kua O kEdO Ua Joril) t Yo^. Moehgo& oa f^ JoUcI, fodecI Ne* 500 GeroI Doiro& oa f^ oa forgome&, 2000 GeroI frodesO fca f^ GergejO bEUeesea folemjile& DeI BikEoa 400 GeroI f^ I femidea O Gero& DeI DoiKkEI fdA fca GergejO febcO bEUeesea DeokEt BI. fiehkukEoa << MonosO >> kroi# oa f^ oa foUleoeBrI Ua CoeeceleBrI Doiso& oa Jekuro& fi, bEljiehni^ t Ua << Moehgolcooa oa BidokEhsea f^ DelekEI Ua NeredeI brwndA BleeO Ce( I foUredogoleeO Ua Doleda La Moehgo& oa f^ JoUcioa Hola Ua Kiyolda dO Geroeesea. felo_ SonosoeedejO Megeoa foikEI, kEK dO bEa GeldO DerkEt NikEeda KidelcikEhsea >> kEmeK foikEt bE* SorBljile) t bEa DeKskEI t. bE, {eedeehKiO
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2015-09-25
FE\edwmicI Do, Demordogo) t
eredO frdemdea, FE\edwmicI Do, Demordogo) t