Do, DeeebEdorjI feBrgO MeehleI bEgedo* oa JikEeci* DO Si% t bEiirI febcO foihbEI
2017-06-19
Dereeea Hoda dO f-ehkEt Doeh( t femidorejO bEii) t, MeehleI bEgedo* Demdiesoiroeit oa CorI iia Geeeca JikEeci* foikua D, L~emoje$ fkEt foire_ oa bEye* iie* Si% t bEiirI DeI Blo& t. DeKa dO Soimo BikEt iia YekEt feBrgO Do, DeeebEdorjI Hoye* foirokEt bEiirI bElehlehsea Yo^. MeehleI bEgedo* Demdiesoiroeit oa KiO Dolsoa Weeit oa JikEt foikua L~emoje$ GoweI Dereeea Hoda dO, Neiida iia bEiiria O fomege* foirokEa dO Joderegoeeea femidorejO BI DoeeeI NebdereKlkEt iI YekEt feBrgO Do, DeeebEdorjI foijekEoa, << Seoeku& fmderejO, JirokEt SimsirebEI. fkEt foroecI, MinO SidokEa Kimoa O SoinesO femorlieeO BldogeI. Do, L~emoje$ GoweI dO Hoye* foirokEt bEiirI bElehlejO bEii) t iI folemjilegereI >> kEmea Medehdehsea NI folea O Delereee& I Kiliyehsea Yo^. feBrgO femelelda bEa bEyeleKljO, Si% t Dereeea O << Kise& oa Hodeeeea >> dO bEiirI febcO foihbEI. DeKecilea, bEehkuA dO HedegelemjI iia Debde* NekEkElkEa, Se* t BirI foibE* oa Celieit fca NikEt Bmea DoiKriit I SiljiKljO bEiieeO bEa MedehdebEI. Dereeea - fegola feiime(, bE, NorBsemBO
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2015-09-25
FE\edwmicI Do, Demordogo) t
eredO frdemdea, FE\edwmicI Do, Demordogo) t