Hoye* folo_ oa HemdO iia fejille) t iI foirkEjiKlK bErimda buciit ooa DO Ge* oa foisoit JirojeI
2017-06-19
fo, Ho, fo - oa Sen\DA - pwDwrBirit Hode% t Jirgodoge* Se* t iia NikEa fca GorbEa dO folea folo_ oa fdA oa Jese( oa Cigol) t fegoljelda BljO, Moehgo& folo_ oa YeroehkEI Seiioa Ji, frdenibEdO forieedea forolceeesea bula. fna Cigol) t fegoljelda dO 130 GeroI foroa O 10 000 GeroI DoilokElehcI forolcejeI. << DelekEI iia fdA oa Jese( oa Si% t DeehceBrI iia fri& dO >> foriI t DeI, 21 dekuA Ji& dO bEa Jokuyea bEiigoloeesea Do_ Cigol) t fegoljelda dO YeroehkEI Seiioa Ji, frdenibEdO fo, Ho, fo - oa YeroehkEiilehcI Wledimi* PiDia O foril) t bE* forolcejO, foikEt kElehsea NI Moehgo& folo_ oa HobuA dO Do_ Cigolgea dO feeh( t fode) t bEa bEiirI SegorI bEa filerkEiilehsea Dokuyeldo& BlbEI. YeroehkEI Seiioa kElehsea foikEa dO bEa, Moehgo&, foro_, kudeoa GorbEa folo_ I HolBeesea fdA oa Jese( oa |rido* bEiigoleeO dO DedA Bidoca iia SelBrI dO KiroehkEt forogoloeecI frilda DeI bEii) t iI foeceleeesea bEii% t. Cigol) t fegoljelda iia Kiriyea dO, Moehgo& folo_, foro_ oa HolBgea O folo_ HogoroedO Jeri^ SelBrI iia HemdO iia fejille) t iI foirkEjiKlK bErimda buciit ooa DO Ge* oa foisoit JirojeI. DoeeeiilebE&= - Moehgo& folo_ oa frci^ Kicoa O Je( t JekElI iI KihjiKlK, << Dolegea O DoirbEdokE* Cekulgea SDen]I >> Doi, foi, Ho, | Bloa << foire& oa Doirbua O {ewodA >> |n]wrnI HogoroedO Hemdorea fejilleeeO DoeeeI bErimda buciit bEiigolbEI. fiehkuhsea iie* Dolegea O DoirbEdokE* Cekulgea SDen]I iia NeiideBrI DeI fejille) t iI HeehgeeeO fca Gede% t SDen]I iia fejilleeeO Hogoce) t iI 30 forci^ Ji& iie* fordoseeejO, Kicoa Cide& I NI 90 MigeweDDA iie* NemehdeKlK Yo^. - Hoye* folo_ oa KidekEt fejO feeeoI iia Yemoa HogoroedO bEiigoloeesea kElelcekE* oa Kiriyea dO, fo, Ho, fo - fca DoirbEa SeI t Doeit We\]ia NeiileKlK bE* Blo& t. Moia De& t Nogooa Mieeea O f\sPrDA I NemehdeKlK dO foecogoI foi* t doieit GergejO fejilleeeO bE* Blo& t. fiehkuK dO bEa Moehgo&, foro_ oa bu[nwsmwa NoKoa Mieeea O Hemdoreeesea foiileoeBrI bEiigoljO, BidokEhdeKa iiea fo, Ho, fo - DO f\sPrDleeeO Dokurelcegea dO KirceI. pwDwrBirit oa fdA oa Jese( oa Cigol) t fegoljelda dO KiedodO Jocia iie* forolceeesea fneoekEit folo_ oa YeroehkEI Seiioa Nerwndra ModI DeI Moehgo& folo_ oa YeroehkEI Seiioa fegoljejO, Do_ folo_ fca febEeO NikEt DerB^ fem, dolle* oa KiehkElelda DeI JikEla iI Demo* Je^ oa SelBrI dO JerocegoleeO bE* DoiloblejO bEiieesea CO Jerocegololda iI foikErecileK DoiloblekEt DeI bEii) t bEa kElehsea bEii% t. fna foikErecilelda iI Bi, Ne, f, fo - oa De& t DodogedO Jiro^ dO bEa NeiiceKloa kElelceK BikEoa felI BleeO Moehgo& folo_ oa De& t dO fesieedeI JerocegoleeO iI Demji% t kEdeit iiea frkumseit Noyea YeroehkEI Seiioa kElejeI. Moehgo& folo_ oa Jese( oa Geje* fca Bi, Ne, f, fo - fca febEeO NikEt DerB^ fem, dolle* oa KiehkElelda DeI JikEla bE* Demo* Je^, feoiDo Je^, NwqDI BlbEsoregoleeO foiileoeBrI iI bErijO, fimPrDA iie* febcO bEii) t fna Doiro& oa BidokEhdeKa O GedeeesI bEa GereeO foroseee& I DodogedO dO bEa foiledekEK DoiloblekEt DeI bEii) t Yo^. Hoye* foroa O YeroehkEI Seiioa Ne* oa fegoljelda iia foiI t bE* Siidohsea bEsa NikEt Domoeeea feji& NI Bi, Ne, f, fo - oa Bcelda foikEI DoselemjI bE*, folegeebEgedo* Hode% t MerkEji& oa fneoekEit bEeesI Ne* BiKI fijI Biria SorgegolI bEiigoleeO DoeeeI fesgode& bEiibEt. MedekEle& oa DwhnolokuA iia MerkEjildea bEleoekEK SelBrI dO Do_ folo_ DelekEI dO DeriKlejO bEii) Yo^.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2015-09-25
FE\edwmicI Do, Demordogo) t
eredO frdemdea, FE\edwmicI Do, Demordogo) t