Kimoa HodeldogeleeeO kEreit Ue* 15 Kimoa Ye& t SioekEKlokEoa bEU% t
2017-05-29
Jese( oa Geje* oa Horeldogea Ue* << Kimoa HodeldogeleeeO DeI DemeceK foiedosoa O KidolBrI >> - iI kElelcea bEdole& t. KidolBrI iI kErehjiKlK foUla fejille) t iI Ji& BirI Ua foiedosoa Cihle& dO Doseeea, ZegerdeeedeeeO KiroehkEt iI folo_ oa Bloa foroa Nodo( oa Doiso$, folea folo_ oa bEUgolol) t Ua JikEla, DoselemjI fca SeehKjiKlK Yo^. Mea O firkEoa oa GedegedO dO fejillejO, SoreeO, femidore& Uea DekEhsileKlK Kise&, Zegerdel) t, kErehcekEt iI kEmdO fdekEoa ooa fesieelea JigolcilegoleeO, Wisa GergejO foihK, feji& dO forogoleeO, GedegedO Ua firkEoa DeI kE* BilI BleeO dO NI DoseleeeO Ne* t Ua Doo* t fileehgoI t fmehdeUcooa I HodeldojO, fesi( foleeO kEmehsea foroldol) t foisK Heedol) t DeI bEU% t. SeK& oa Jirgogea Ji& oa Sodol) t MedekEa fca foijebE&, Kimoa HodeldogeleeeO 54 kEmdO kEreit, bEI t bEa foineleK dO Bsooa I Dedea forolcegoleeO, bEI t bEa foineleK iI Jokuyea bEUgoleeO 122 kEmdO kEreit I SilgejeI. fdekE* fca Kimoa HodeldogeleeeO Neimea kEreit DO 15 Kimoa, bEI t bEa foineleK dO Bsooa I Dedea forolcegoleeO, bEI t bEa foineleK iI Jokuyea bEUgoloeesea 36 kEreit Ue* 54 Kimoa Ye& t SioekEKlohsea bEU% t. firkEoa HeolI frkEt JoiI Ua MedelkEt Dodeme( bEU) t fca foiedosodea Demneeesea, Jokuyea bEUgololda DeI foUleoedeit He* t DemekuA, Kimoa HodeldogeleeeO kEmdO kEreit oa HokureeecI Blde(. fUmO fca << Kimoa HodeldogeleeeO DeI DemeceK DoeeeI HeolI Ua kErehjilda iI frcimjiKlK, fna Doiro& oa kEmdO kEreit fca forioecilea SerkEUleK, HokureeecI iI HemegelejO NeUkEmsiKlK Joril) t bE* DekErekuA KidolBrI iI bEdole& t.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2015-09-25
FE\edwmicI Do, Demordogo) t
eredO frdemdea, FE\edwmicI Do, Demordogo) t