YeroehkEiilehcI iia SoehgogolI dO Mi, f-ehkEBlooa, He, bEdodol) t, Se, GeebEgedo* Ne* foirisoldoK bE* BlbEI
2017-05-22
SoehgogolI iia YeroehkEI Horiyea fca fna Se* t iia 17 - dO kEble& oa bE) t Hore& kujO, YeroehkEiilehcI iia SoehgogolI dO Ne* t Debsihcioa I felbEa Yosoge* JerlebEI. fiehkuhsea iie* fireK Se* t iia 26 - dO BleeO SoehgogolI dO Moehgo& fereoa oa Ne^ fca Ne* t Debsihsea Mi, f-ehkEBlooa, fereoecileeesea Ne^ fca Ne* t Debsihsea He, bEdodol) t, Moehgo& fereoa oa HobuseeeldO Ne^ fca Ne* t Debsihsea Se, GeebEgedo* Ne* foirisoldoK NI DodoreeeI BljO bEii% t. FKa iie*, Ne* t Debsihcioa Heedi$ oa Deehsa bEa NekEkEK Blolce) t DeI Bloeesea BikEoa HeolI iia fdekEoa 15 SeI t, firkEa GorbEa SeI t KirdelekuA DoiKriit I HeediblejO BleeO Yo^ bEii% t. DodoregolbE&, Ne* t DebsihcI NI Ne^ oa foibE* oa KiroehkEt fca Bloa HobuA fca bEa GergejO BI SeehKjilda, Heedi$ iie* SoehgogolI iia Sordelcile) t bEa YeBgolo% t. DekErekuA kEble& oa bE) t Hore& oa foiI t bE* SoehgogolI iia YeroehkEI Horiyea O fodoridol) t Nogooa fireK Se* t iia 10 - 11 - dO kulI iia CinedO dO bEii) t Moehgo& firkEoa oa iiea Sene& I feB% t kEdeit I MedekElehsea. SoehgogolI iia YeroehkEI HoriI t foiehkErehsea Ni^ t Gere( DO, Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI dO Ne* t Debsihcioa I BirioekEjO fkuleK dO, Moehgo& fereoa oa HobuseeeldO Ne^ fca Ne* t DebsiKlohsea Ne, f-ehkEbEye* I Ye& t DeI Hogoce) t NI DegosogedoI, fkEt foroa dO bEa SeK& oa DeBa Ji& oa Hogocegea dO bEiiehgO femidoregedoI, buciit bErimda DodegO kEK Sildegea iie* BirioekEkEdoI Yo^. fiimO fca Do_ Ne^ bE) t Cigolgea iiea HoreldogoljO, Se, GeebEgedo* I Ne* t DebsiKlK bE* Demjihsea Yo^. bE, Doola
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2015-09-25
FE\edwmicI Do, Demordogo) t
eredO frdemdea, FE\edwmicI Do, Demordogo) t