<< fege* oa Bkurde& I bEgoregoleeO foiedosoa O KidolBrI >> - iI bEdole& t
2017-03-27
KidolBrI iI 2017 - 2018 foa Kirde& t ByO BgonI Hogocegea O, 2018 - 2021 foa Kirde& t ByO DomdedO Hogocegea O kEmehsea Hoye* foiI t ZedO DeI bE* kErehjiKlK bE* Blo& t. 59 foUla fejille) t BiKI KidolBrI iI kErehjiKlohsea Ue* kE* Horiyele& oa feU& frokEt, fejO feeeoI Ua NikEca, bEUgolol) t Nogooa oa fesieelejO bEU) t DoiKkEI NeKresoa O kErehlekEt iI Birimosoa HorieeleeeO Yo^. fiehkuhsea Ue*, fege* BkurdegoloeecI fkuA fKsBrI 80 HobuA bE* bEgescO, Dogosoeci*, KiKrliit kEI 50 - fca DoroeesI foikEI HobuA bE* bEgore% t kEmea DogecegelejeI. KidolBrI Ua Kiriyea dO, fege* oa Bkurde& I bEgoregoleeO DebsildedO Dwhniit, DwhnolokuA iI NeUda dO DenilcegoleeO << bEUgelI forcia dO fkElI DeI Dwhniit, DwhnolokuA Ua MedekEle& oa KidolBrI iI 2017 - 2018 foa Kirde& t ByO BgonI Hogocegea O, 2018 - 2021 foa Kirde& t ByO DomdedO Hogocegea O kEmehsea Hoye* foiI t ZedO DeI bE* kErehjiKlK bE* Blo& t. 59 foUla fejille) t BiKI KidolBrI iI kErehjiKlohsea Ue* kE* Horiyele& oa feU& frokEt, fejO feeeoI Ua NikEca, bEUgolol) t Nogooa oa fesieelejO bEU) t DoiKkEI NeKresoa O kErehlekEt iI Birimosoa HorieeleeeO Yo^. fiehkuhsea Ue*, fege* BkurdegoloeecI fkuA fKsBrI 80 HobuA bE* bEgescO, Dogosoeci*, KiKrliit kEI 50 - fca DoroeesI foikEI HobuA bE* bEgore% t kEmea DogecegelejeI. KidolBrI Ua Kiriyea dO, fege* oa Bkurde& I bEgoregoleeO DebsildedO Dwhniit, DwhnolokuA iI NeUda dO DenilcegoleeO << bEUgelI forcia dO fkElI DeI Dwhniit, DwhnolokuA Ua MedekEle& oa Doi$ >> - I bEyeejirokEt, SoehkuneeeeUreeea, CiehkEldeI DeKrkEt dO bEUgolo% t. Moia JorildedO Biloit I BlbEsoregoloeesea DoilesI bE* HeehgeeeO, Cekulgea Helegego*, SoinI Ua foi% t dO Dogelego* JerkEt iI Hodeldoa febEeO feU& frokEt NoKoa DO KiehkElelda DeI JikEla folgoeeO Jiro^ oa Doiso& I BlbEsoregoloeesea. FKa O JerkEcekEt fege*, forcia O Bkurde& I bEgoregoleeO, CebErleK, DodogedO dO bEa NemeKO foirdeit SiehkEhsea BidokEhdeKa foUleoeBrileK Jorigololda DeI Dono( DoiKkEromjI Ua DedeBrI iI CilokEle% t. Moia Cekulgea O KiehkElelda dO JerocegoleeO Doiso$ I 3,5 DerB^ DoiKriit Blgeeesea Ue* JorildedO Biloit I SeUjiregoloeesea DoilesI, Joo( t bE* HeehgeeeO BlomjI Biridohsea. fna feji& I fireK 11 dokE* Se* t kEK dO kErehjiKljO DegoseeeeeO bE* DoiloblejeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2015-09-25
FE\edwmicI Do, Demordogo) t
eredO frdemdea, FE\edwmicI Do, Demordogo) t