bE,f-ehkEdeleI= Yoini|dA oa Horiyea O Hore& I folegeebEgedo* DO Jokuyea bEiigoleeO BlomjideI
2018-04-20
fna Se* t iia fkuA bE* fe, Ni, fo - DO folea folo_ oa Yoini|dA oa HoriI t HoreldojO, Moehgo& buciit oa Yoini|dA SDenderDA oa DoeeeI kElelcehsea I buda MedekElehesea bula. Do_ Hore& dO Mea O folo_ fca GorbEa DoilokElehcI forolceeesea O NikEt NI Herilce) t HolB) t MedekEle& oa DwhnolokuA iia Geje* I DoilokElehsea bEgedo* oa f-ehkEdeleI Yo^. Dera bE* Yoini|dA SDenderDA oa foisoit ooa oa De& t bE* folea Ji& Sodoloeesea Dorsil) t DeI, Moehgo& buciit oa Yoini|dA oa DeB Jirgogea foisoit Jokuyeeesea MerkEjildea fejeI. - fe, Ni, fo - DO Bloeesea folea folo_ oa Yoini|dA oa Hore& Yeme* Joril) t DeI, Yeme* BirildoKa DeI Bloeesea De& t bE* MedekEle& foihK% t oO? - << Moehgo& oa feji& oa bE( >> Ne* t DeI, Yoini|dA oa feji& oa bE( kEjO bEii% t. Deda fodO iia Moehgo& buciit oa Yoini|dA SDenderDA I SeiijiregoleeO fesegode& I kElelcejO, Jeri^ NikEt bEI t Degegeeesea Sodologecioa Bloa NikEt Hoye* kudeoa JelegO iia BlbEsoregoloeesea, Moehgo& buciit oa foikE* t NikEt bucilkEt iia fergecile& I Denilcegoloeesea feji& oa fegoljelda Blo& t. Moehgo& fca GorbEa Kimoa ByO << BlorsoqDA >> |mpEnI fca Hoye* Kimoa, MinO bEI t forolcebEI. foiB* Moehgo& fca folo_ oa bEiigolol) t, YekEt SorgegolI fca DeB Jirgogea Kimoa O BirildoKa DeI bE(, YePa fca << felme_ >> |mpEnI iia Jekuro& JiromdO Ne* forolceeesea. Deda Coi^ Moehgo& buciit oa QndA, prohre^ BlbEsoregolde( Kimo_ Yo^. DekEkEoa bEsa GedegedO iia Sodologecioa, foisoit oa QndA Jokuyede( Kimo_, << Meii\rosoqDA >>, << fedo$ >> JerkEt MedekEle& oa DwhnolokuA iia |mpEnI Nogooa oa DoilokEle& forolceeesea. - Hore& dO foeceleeeO Yeme* fileoekE& ooa I kElelceKljO, Yeme* Siido& dO KirbEt? - GorbEa fdo* Horeldo& t. fkua O fdo* NI Moehgo& buciit oa felDwrneDiwA HobulBrI BleeO DoirsO fer) t iia DoeeeI LyeehEeeI :Yoini|dA oa Horiyea O bEI t Degegeeesea kEsiKa, QndA KihjiKlohcI", bEsa NikEt JelegO Hoye* DenilcegolbEI. DeKa O Seiia, MegO De& t iI SiKmjilejO Yerilceeesea. Dere) t NI foiB* Moehgo& oa Sodologecioa, YePa O << felme_ >> kroi# oa JiromdO, << BlorsoqDA >>, << Si& finDwrnwzn& >> |mpEnI iia DoilokElehcioa fileoekE& Denilcegoloeesea. foiB* Moehgo&, Moehgo& oa De& t Nogooa YeroehkEI dO bEa DoirsO JeeeB* oa Sola De& t iI Coeeoa DoreoecO, KiedoreldeI, SiidohdekEdoI folea fesegode& bEii) t iI kElejO, fodO iia MoirdejO BI JeeeB* I SeiijiregoleeO kErehdeI kEdeit DO BiKda Sene& Neiilehsea. Hore& oa fco_ oa fdo* proDo|& iiea kElelcejO, SiioeBrI Gergeeesea. Hemo( oa NikEdokE* DO, fodO iia febuI t JoiI iia JeeeB* iiea SeiijiregoljO, felI BleeO f-eit oa kulbE* BlgejO, Yoini|dA oa Horiyea dO frKa bErijO bEdolegoleeO kErehdeI iI Doredoeesea. fiehkuK dO bEa, fodO iia MoirdejO BI SDenderDA I MesI folea Kimoa kErehlejO bEii) t foci* fca Sigooa HelejO BleeO foikEI kEdeit I Coeeoa Demdehlehsea. DeKecilea, DoirsO JeeeB* I kujO BI Jelego_ foibErseoa oa feji& I foirKljileKlo% t kEsea. Dere) t Dere) t iia Hore&, JoiblelkEa dO bEsa La DeKa I bEa Denilcegologeoa YeBeeO bEiieeO. - Dere) t iia Hore& NI kEjiI t BleeO BI. fna fesegode& kEjiI t YerO NI Biria SiidohdeK Blolce) t DeI BI? - foiB* Moehgo& Mea O kuA Hoye* kurI Seiia HemdorejO fejilleeeO fca Hemiyero% t. YeroehkEI dO bEa MinO BdojO bEii) t bE*, Dolo) t fca Neimea Se* t KirdelekuA Hogocegea dO fesegode& Biria SiidohdecikEK bEiieeO. SDenderDA iiea Seiijiregologeoa, Gergeeesea JeeeB* iiea Yoini|dA Horiyea dO DenilcegoljO bEdolegoleeO Blo& t kEjO foijebE& Hore& iiea Jokuyea bEiigolo% t. foiB* Moehgo& oa, folo_ oa bEiigolol) t iia DoilokEle& foiedosoa O fesegode& frkulehsea Joible& oa kEsiKa Liyeeit CiehbEo DeI buA bEyecilea fegoljejO, Hoye* folo_ oa bEiigolol) t fna fesegode& dO feehEeero& DelbujO, NikEt Jihda BlgeeeO dO HemdorejO fejilleI t kEjO Yerilceeesea. - DekEbE&, Dere) t iia Hore& kEjiI t, Hemi) t BleeO NI DodoreeeI foikEI kEsea foikEt oO? - Dere) t iia Hore& I foiB* Moehgo& oa De& t fca KikEeeoda dO Jokuyea bEiigoloI t kEsea. Mea O kuA fca buA, folegeebEgedo* DO Jokuyea bEiigoloI t kEsea Sene& Delbueesea. YerO NI B&, YisodokE* Se* t dO folegeebEgedo* DO Jokuyea bEiigoleeO BlomjI bEii) t. - YisodokE* Se* t Kirde& t Yeme* feji& Jokuyea bEiigoleeO Zeegerdel) t DeI BI? - YeroehkEI dO bEa, MedekEle& DwhnolokuA iia Geje* Jokuyea bEiigoleeO bEiieeO. Yoini|dA oa Hore& YegekujO Blde(, DeiimO NekEkElda DeI bEiide& iie*, folo_ oa bEiigolol) t iia Kimo_, Moehgo& buciit oa De& t iia Sodologecioa, Dera De& t iia prohre^, foisoit oa QndA Jokuyeeesea |mpEnI Nogooa NekEkElda DeI forolcejO, BiKda Sene) t fono) t bEa SolilcejO bEiijO SiioeBrI dO Kiro% t. - fodO bE* Moehgo& buciit oa Yeme* Yoini|dA QndA ooa bEii% t, kErkua kErehlehdejO bEii) t BI? - foiB* Moehgo& oa Jokuyeeesea QndA ooa, << felme_ >> |mpEnI iia, << BlorsoqDA >> |mpEnI iia Jokuyeeesea QndA ooa BI. MinO Jokuyeeesea QndA ooa CO bEii) t. kErehlehdeK Yego^ t dO bEa kErehlehdekEoa YeBjO bEii% t. Yoini|dA QndA kEmekEoa bEii) t NI Yoini|dA oa SDenderDA oa DegegO Jokuyeeesea QndA ooa kEsea foikEt Yo^. - DedekE* NI << fedo$ >> oa prohre^ DekE* t kErehlehdedeit foikEI bEiieeO ft? - << fedo$ >> Yoini|dA I 100 HobuA Demjideit foikEI. << fedo$ >> oa krequ! prohre^ ooa Jigeeeea bErkEsiye& DeI. Dera B& foisoit oa QndA oa bErkEsiye& busI, << fedo$ >> oa kEble& oa fkEt JokuyeeeO hrequ! prohre^ ooa, YeehjO BirI iia Jiro( Kiroit BlbEsoregolde( foeceli( DeI NI HolB) t DeI. << fedo$ >> oa foibE* oa kuA NI << Deii# - 1 >> kEjO QndA BI. Moehgo& buciit oa Yoini|dA oa SDenderDA NI Seiijiregeoa fireK bE* DeKa O DegegO << fedo$ >> DO Degereeesea QndA ooa Jokuyea GergeeeO Biria BlomjI DeI. - Da DoiroKa, NikEt fesegode& DeI Yego^ t kElekEoa foiehkErehsea. DoirsO JEeeB* I DenilcegoljO BI Kimo_ foirKljileKloa fejille% t kEdeit NI Yeme* focirdeI Yo^ BI? - Dera NI Blogeoa, DemjihdecikE& t kEK dO Yoini|dA I Demjideit foikEI Geje* fesieelejO BleeO De& t DeI. JiziI t NI, Soloehgo_ DO Hoye* SDenderDA bEiide(. DeKa Siit Moehgo& buciit oa Yoini|dA SDenderDA, Moehgo& buciit oa DoirsO SDenderDA kEjO Do_ DO bEa, bEI t Degegeeesea bEiijO Blo% t kEjO Yoini|dA oa HoriI t fca kElehsea De& t DeI. SDenderDA NI Seiia BleeO foikEI B& 10 - 20 Ji& CO NoiKkEt NoiK* DeKa I bEa bErigeoa YeBjO bEiijO Blo% t kEsea foikEt La da. Dera B& NoilokEleK foikEI Do_ DO bEa YeB% t kEjO Yerieesea. - Yoini|dA SDenderDA I febuI t JoiI iia JeeeB* iie* bEdolegolcieeebE&, Dera Doo* t NI La kErehleK BlomjI DeI BleeO oO? - Blcieeeeesea kEbE& fesieelejO fkule% t. kEK dO bEa JokueeO kEmjiyea O DemjiK Bdol) t kErehdeI Blo% t. Mea O Moehgo& dO Moehgo& buciit I bE) t kErehlejO bEii) t SiO da. felI BleeO foirkEa kErehleK, |mpyoiDw* DO Bloa Bsooa forcia dO fesieeleeeO dO Moehgo& buciit oa Ceku^ HegodesO, foisoit oa QndA kEK MedO iI folea iie* JokuyejO GergeeeO De& t bE* DemjilkEt, Jokuyea bEiigololda iia DodoreeeI kEmjiyea O feji& ooa JeiilesI foikEI Zegerdel) t DeI. foiB* Moehgo& dO Moehgo& buciit I Seiia kErehledeit foci* Si% t bE* SDenderDA NI bEdoleeedebE& DeKa dO Yego^ t Nogooa iiea Degeregoloa SinecileK, Hegocia foihKhde& oa bEgeja Nogooa iiea KirbEKlK feji& ooa YeBeedeeeO bEiieeO. Mea O dO B& Kiedore& bEiieeO foikEI. bE, Heehdo^ t
GedegedO MedekEt
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
BlbEsore&
2020-10-30
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& I KidolBrI fca HesoeeO foikEI
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& oa SodoleeO Ce( I bEgeseeeeeO kEjO bEii)T, Ye, B - oa Sorgelda iia Doeedelcegea dO \rwdiDA SisDw^ I NebdereKlo%T kEmehsea fesegode& iie* B, Si, fo, Yem