De, DoikErje$= Melcioa foii* t foiireeeea Hola NeKjO bEiieeO NI fesieedeI
2017-03-10
HobdO feiime( oa Blegea SomO iia bEiide( bE( oa, Moehgo& folo_ oa feBrgO Melcia De, DoikErje$ DeI Me& MelleeeO fer) t Dorsil) t iia De& t bE* DobcI YeriI t foirniKljO, << folo_ oa feBrgO Melcia >> Bloeesea bEyerdO Moica fca NI Moehcema iia HobdO feiime( dekuA SorBljileeecI fe, bumbEsoiroeit HobuyelcejeI. - Yegoa O fmo% t << Moehgo& folo_ oa feBrgO Melcia >> kEmehsea KiedodeI Zeehne& Kirdehsea dO bEye* KirkEI t. Da budea DeI Seoekuhde& fca bEa HobuyelceeeO foikEI oO? - MinO HobuA dO, 1991 foa dO 10 doge* feehkuA DeKsokEoa Melcia Bloeesea. feB, fjI iia Melcia fodo^ I foirKljileKljO, Dedea O bEa Sorge&, Kimoji& oa foi* t doieit iie* 20 GeroI Ji& Me& MellejO bEii% t. DoirO Jese( MinI foiI t iia foiI t dO Melcia budea I Demjia DoselejO, KidelmorI JioeK& I MinI foinelejO firehsea DeokEt DeI. Se* t Si% t iia Bsogea DekE* t << Moehgo& folo_ oa feBrgO Melcia >> kEsea Cola Demdeit iie* f-ehkE* iiea Miliyeeesea dO bEa Doii& oa bEyerdeI bEii% t. - DeneiikuA kEcinea Do) t DologeI Me& foiskEa foirejiKljO bEii% t BI? Ji& dO kurI YekEt NeKde& kujO bEii% t? - fna Ji& 1298 DologeI Me& Dogelegoloeesea. Me& I DeBa Doiro& iie* NI foiskEdeit. kEK dO bEa Me& oa YekEehkuA HobuA iI HonI, fedogO, foikE* Goollede(. 900 GeroI HonI, 200 GeroI fedogO, 40 GeroI foikE*, DemekEt DeI. Ji& dO NikEt De& t dO bEa 300 \ulomwDw* NeKdeit. felo_ Hola iia bElcikE* DO NeKdellejO YeBeeO dO bEa foibE* oa Bloa fe( t DeKO iia iiea Me& I HemdO Mellede(. Mea O fBljiI t B& HobdO feiime( oa Blegea SomO iia bEiide( bE( oa Nodo(. f-eda fca 40 - 50 \^ NeKdellejO, fegoskuA kEmeK Geje* DO HeBrjide(. Cineeesilegeoa Blegea Goo& I DebEjO Nemorjide(. JeKa Joiit feldeI iia Nirogoa dO KircO Jose% t. YerO NI Ji& oa DoirbEa foleri& dO NeKdeit da. - budeKO CesO DeI fna fB& oa Ce( DO Me& Melle) t, Herigol) t iI kErkua DokuregoljO bEii% t BI? - fna Ji& bEiide( bE( oa Nodo( DebuskE* DO 11 Se* t fca fkulea YekEkEa CesO foroeesea. fodO Hoyedoge* Se* t iia fkua dO CesO bEro( kE$ DO bEa bEii% t. foibE* oa fBljiI t CesO YekEt DeI foci* fca fna bEiide& I Heregeljea Me& iiea Hoye* kEseit BlgejO Melleeesea. Ceri( DeI Seiia Me& I Cegea BrgesodO kEmeK Geje* forogO febcO NeKdellehsea. Hore) t, fisikEt, DergO KicO DegereO Me& iiea fBljiyea dO bEa bEiilgejO Melleeesea. - Melcia Kimoa O HobuA dO, bElcikE* oa Joku_ DeI kErehlekEt iI HeehgeeeO dO Yegoa dO feehEeerde( BI? - fesieeleeeO Geje* oa kEmjiI t, fbEsoa O Gerca, Ce( fege* oa bEiirI bEiide& I bEiiehgO fejieelejO, Me& oa Do) t DologeI, bElcikE* oa Degegeca dO Dokuregoloa NeKdelleK Hogoce) t iI SiioeBriledeit. Mea O bEiide( oa fegolea dO HeB* GorbEdoge* Se* t fca Nemo* 10 doge* Se* t Kirde& t Melcia frokEt Nodoeelede( foikEI. NeKde& kukEoa foikE* t Geje* Nodo( iie* Me& iiea fidekEsileKljO YeBde(. fiehkukEoa fB& oa Kiidea Ce( BljO fBljiyea dO bEa fireK dO fna Geje* DO fbEsO Seiieeea forgoeesea bEiide(. Dera fbEsoa O kEmjiI t bE* Me& fB& I foieit DeI DebEde(. bElcikE* oa Joku_ DeI kErehlekEt kEdeit B& Melcia frokEt NikEt bEgoria dO bEa bEiiehgO SegoeeO BsO, Heria bElcikE* oa Degegeca dO Me& oa Do) t DologeI iI DegeregoljO, Me& Soiroit iiea folea kEseit DO HobuyejO NeKde& kujO bEiieeO Yo^. bEsa bElcikE* oa Dokure) t iI BiridoKlK iI Joride(. MinO HobuA dO fedogO, HonI foiskEK Sonireee& DeI bEiide(. foci* NI, Miehgea Me& oa 200 - 300 DologeI NI fedogO bEiieeO, Bsooa NI HonI bEiibE& bElcikE* oa Dokure) t Birioedeit. Me& kEdeit Melcia Kimoa O Seoeku&, KidelmorI JioeK&, MelleeeO fer) t bEri& oa KicO bE* La foisdeit. - Da 20 GeroI Ji& Me& Melleeesea Dorsil) t fca bEa HobuyelceeeO foikEI oO? - JelegO Melcioa DO JoiblekEt Blgea kEleK dO, Me& MelleeeO kEdeit NI JoikE* La Me& HerigoleeO iI kEledeit foikEI. Me& oa bElcikE* fosO iI DokuregoleeO fca fkulekEoa Neria fer) t foeeegea, foii) t foikEI KidelmorI Zegerdede( feji&. JeleeegoreeeO, femereeeO frkEt bEiieeO foikEI. Me& I DoirbEa foleri& oa bEiide& dO DokuregoljO MelleeeO foci* DeI. JiziyelebE&, B( Me& I fB& oa foleri& dO Neliyea Ne^ Doo* t, Dolegea Geje* MelleeeO YosodeI. Heria Bda Me& bElcikE* YekEt Golode( foikEI, Desoa JokuceeeO CideBrI SeiideI. Gesigoli(, DoiehkEt DeI, Bdereeee( fbEsO DeI, GobuA Geje* oa bElcikE* DO DemekEt fidekEsiledeit. foikE* I Goo& fosO DeI, Ne^ Doo* t, foiedo* Seeeoli( fbEsO DeI Geje* DO fidekEsileKloa foiskEK NI DokuremjI DeI Seneeedede(. buA fiimO La Jerci^ iie* Me& I foiskEa foirejiKldeit da. YerO NI, bElcikE* I SoiioekEjO BI Joii& NI Kimoa foibE* iiea. Melcioa NikEt bEgoria dO bEa Segogeoa bEiibE& bElcikE* femereeea Deleeeleeede% t. foii* t foiireeeea Hola NeKde& SelKjO bEiieeO NI fesi( DeI. - Melcia Kimoa O Hemo( oa bEeeereee& DeI De& t NI Yegoa dO foroside( BI? - Melcioa Me& oa fosO bElcikE* I HedegeleeeO, kEkE* t iia femidea fca Me& iiea HemegeleeeO kEK MedO Domoeeea fKrkEt KiiceoekEjO Ji& oa DoirbEa foleri& Je$ foikEI Kidelmoriledeit. DeiimO BlbEcO MorI bEa fonogeoa kEkE* t De& t, fegola fege* DO Seiieeea DegoO feyeleeeO NI JelegO Kimoa O kEiimorI iI SerKkEhsea foinekE* bEeeedo^ t Seiieeea Joii&.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2015-09-25
FE\edwmicI Do, Demordogo) t
eredO frdemdea, FE\edwmicI Do, Demordogo) t