Soroeecioa oa feehkule& oa Silideit ooa
2018-01-09
Ji& BirI Mea O foroldogea I Desoa Yedea KiliyejO, Si% t kuciye& oa Ji& oa fkua fca La foroldogea O Bljo& I fesegojO LeblejO Gerde(, Mea O foroldogea O Hemo( oa JelegO forolceeecioa BiKI fna feehkule& dO foinO Ji& 200 forci^ SoroeecI iia bucilkEt << foroldo& t >>. NikEdokE* bEiirI= Moehgo& folo_ oa |nswrweDo* Neimedoge* feehkuA iia SoroeecI fe, SereneI. << Si% t Jegoa buliit >> DomdedO SorgegolI iia 11 iia << fe >> feehkuA iia SoroeecI Moi, Jirgel^ t, Hoyedoge* bEiirI= Blegea feiime( oa ResiyeedO SomO iia Ye, B, So - iia YisO iia << fe >> feehkuA iia SoroeecI b, Nimesoiroeit, SoikEbEgedo* feiime( oa bEregoa - fordO SomO iia GorbEdoge* SorgegolI iia 11 - iia << fe >> feehkuA iia SoroeecI Ki, foogeedoye) t, GorbEdoge* bEiirI= Neiisle& oa bEyeehgoo& DeKrkEt iia << KiriI t Dol) t >> DomdedO SorgegolI iia 10 iia << fe >> feehkuA iia SoroeecI Ge, PirBsoiroeit, Doi$ feiime( oa Jegeme* SomO iia << Siji* felda >> SorgegolI iia Dolodoge* feehkuA iia SoroeecI MoiehkEt - forosieeO, DoseeeI bEiirI= DoronedO feiime( oa kEroloa SomO iia << Si% t Kihji& >> SorgegolI iia Dolo) t iia << bE >> feehkuA iia SoroeecI foyoejola, Neiisle& oa CiehkEldeI DeKrkEt iia 50 doge* SorgegolI iia Dolo) t iia << fe >> feehkuA iia SoroeecI Yo, Siji* Ne* Do_ Do_ fjele& t.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit