BidokE& oa feehkule& dO HozoI feBrgO Doiro& t
2018-01-09
budea I Bsooa fca foedoosigoljO, DebdeeedesI foikEI foikE* t Hereeedegolde( Moehgo& buciit MenI fbkEjO, kEkElejO, JirojO, DedelgejO Blde( foecogoI BlomjI DeI buciit bula. DeiimO fca Moehgo& buciit oa fna foeceli( ooa I bEyejigoleeO dO fri& kuhsea, forea iie* Seoekuhsea bEiide& I BidokE& oa feehkule& dO Heregeljea doiehnedeit folemjile& DeI. Heria foinO Ji& oa HobuA dO, fna feehkule& dO forolceeecioa Moehgo& buciit I BdedeI bE* kErehleK De& t dO fileKO feehEeero& Heedogoloeesea NI Sonireee& DeI bEii& t. foikE* t bE* kElebE&, Moehgo& oa folemjileldO feeeoI, fdA kErehle& DekE* t Moehgo& buciit I SikuoekEa foreleeeO dO fo* t febuye_ iiea HeregoleeO iI Jorieesea bEiibEI. DoeeeiilebE&, fkua O Hoye* bEiirI dO Silgereeesea BidokE& ooa DO Moehgo& kE* I Hoye* YeehjO bE* foreleeesea bEii& t. Moia MeedoeeO DoirO iia MelegeI kEmea bElkEdedeit Moehgo& MelegeI iia folegea Jele) t DekE* t << Kimoa buciit >> kEmea Heoeeeomelleeesea BidokE& CO Sodoa bEii& t. DeKecilea, Mea O foroldogea O DeokEa dekuA Hemo( oa DomO << Moehgo& oa Nigoca Dobciyea >> BidokE& I Neiisle& oa 53 doge* SorgegolI iia 11 dokE* feehkuA iia SoroeecI L~e, Nomia fireKlbEI. Neiisle& oa << |qwI t MoehgoliI t >> DelkEK* oa Jekuro& Ne, ferigoa << Kimoa buciit >> Sonia iie* Cimehlehsea Debceeit BiKI YebEgea SirekEt foreleeesea NI bEsa La Sineliit BidokE& bEiieesea Yo^. fna feehkule& dO DeriKa bEiirI iI SeleehkEt feiime( oa Seiieeea SomO iia Kido& oa Ye, B, So - iia Moehgo& kEla buciit oa bEeesI Je, kErel^ t << No^ oa foirKkEt >> BidokE& iie* iiea fjelejO, fna feehkule& oa HozoI feBrgO Blo& t. fiia K Dera bE* HoyerdekuA fode) t bEa GedegedO dO feyeleeeO frkEt iI GerdeeeO bE* BljO bEii% t. Hoyedoge* bEiirI= DomdegobuA feiime( oa Seiiecegea SomO iia GorbEdoge* SorgegolI iia Neima iia << fe >> feehkuA iia SoroeecI bE, MoiehkEt - frdenI Moehgo& kE*, Dol) t, Moehgo& NegeoegeI GorbEleeesea BidokE& iie* iiea, DoseeeI bEiirI= Neiisle& oa bEyeejirokEt DeKrkEt iia Moehgo& buciit oa Sorgelda iia Doi$ oa bEeesI De, NimedorjI, Neiisle& oa qu[i!, MeDwmeDi( oa KiejekEiireKlohsea Sorgelda DeI 11 dokE* SorgegolI iia Moehgo& kEla buciit oa bEeesI bE, Doljeehsoiroeit :<< Kimoa buciit >> Do( BidokE& iie* iiea" Ne* Do_ Do_ fjele& t.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit