bEeesI Ne* oa DoilokEt DorbudeI fer) t kEmjiI t febEeO foikEI B& Hogoce) t foikEI feji& Heye% t kEmebEI
2017-09-22
<< bEeesI iia Celieit I NemeKlK Doi* HoriI t >> - fca fna Se* t iia 21, 26 - dO SenegoleeO feji& Heyelda JerlejO, fKa fca Yeme* NikEa foi* t doieit GereeO foikEI B& fireK Se* t iia 10 - dO Hogoce) t foikEI bE* feji& Heye% t kEmea PirB Gere( DO kuhsea kEble& oa Hore& oa foiI t bE* Medehde& t. Moia Cineeesida Celieit NemeK, bEeesI iia foinelemjI iI DekEhsileKlK Kirde& t Demece& iiea foiI t ZedO DeI YeBgolo% t kEmebEI. kEble& oa Hore& oa foiI t bE* << bEeesI Ne* JoibkEa foibErseoa oa DoilokEt busI, Moehgo& folo_ oa firekEdoI iia Kihji&, foi* t kEokEoa oa iiea Seiia Seiieeea O DoilokEt SenegoleeO feji& Heyelda Jokuyea bEiigoljO bEii% t >> kEmea Do_ Horiyea O fodorioeeeO Joible& oa kEsiKa fe, Seehjimido$ foecelebEI. Dera bE* kEleK dO bEa, << feji& Heyeeesea fna fdo* I bEeesI Ne* feldeeedeeesea frkEt bEa SerKkEK, NeiikE^ oa bEdole) t bEa HeehgegoleeO BlomjI iI frijO Heiieesea fdo* BlgejO bEii% t. NikEt fdo* oa kuciye& I NoiKK feji& I bEeesI Ne* Jokuyea bEiigolo% t. foiedosoa HeolI dO, Kimoa BirI SorcO BlbEsoreeeO frkEt DeI kEjO Jigeeesea bEiide(. bEeesI iia NeiikE^ oa bEdole) t iI Soleregoloeesea iie* fna frkEt bEa fdlejO CideeeO foikEI Bloeesea. buda foiI t ZedO DeI bE* Celieit I NemeK Zegerdel) t Delbueesea fca busI 1,6 SeI t DoiKriit oa Celieit I MergesI foiit kEmehsea Deromda fKskEkEdoI. Jese( oa Geje* fca 30 HobuA Neme% t kEmea HerigO foihKhsea NI kEjiI t, kErkua kErehjiKlK NI DodoreeeI foikEI bEii) t >> kEmea foiKlebEI. << bEeesI iia Celieit I NemeKlK Doi* HoriI t >> - iia DedA JokucegoloeecI b, bEdO - frdenI kEleK dO bEa, << PirB Gere( oa 12,00 Ce( oa bEiide& iie*, Neiisle& oa BiK Ye, B, SorgegolI iia 43 HobuA NI, Cecerliit oa 28 HobuA NI, folo_ oa kEmjiyea O BiK Ye, B, SorgegolI iia 56 HobuA NI, Cecerliit oa 33 HobuA NI feji& Heyegeoa bEii% t. foikE* t bE* kElebE&, folo_ oa kEmjiyea O Neiida 654 SorgegolI fca 384 NI feji& Heyelda dO NikEdohsea kEmehsea foikEt. Cineeesida fna Do) t foiso% t. MedekEle& iiea foihcO femjigedoI feiime(, SomO iia SorgegolI Nogooa bEii) t >> kEmebEI.