pE, L~eeebEsoiroeit= SorolceeecI foibE* oa BlbEsore& oa DoilokEt JioeKK SeehKO iia DegedeI BlomjI iI Jese( BiridoKljO foihK& t
2017-09-15
B, So, Si, fo, SP - oa Yemoa O << BlbEsore& oa JikEla iia Seeit >> - oa Jekuro&, do\Do*, proqwsso* pE, L~eeebEsoiroeit I fna doge* oa iiea Jocia iie* forijO, Moehgo& folo_ oa DekEdO BlbEsore& oa SelBrI dO femjilda DeI NebdereKljO fkulekEoa BI << foyodea O Kihji& oa JikEla >> BLoa Do_ Seeit fca kErehjiKldeit Bsooa Doiso&, KidolBrI iI Dogoria Yerilce& t. - 1993 foa dO bEiigoloeesea DoirO iia Seeit foiehkErehsea Ji& << BlbEsore& oa JikEla iia Seeit >> Ne* t DeI Bloeesea. MedekEjI foiila fejillegea dO NI JokueeO foikErecilelda NoKoa foroeesea bEiieeO? - Moehgo& folo_ oa Jese( oa Geje* oa 2016 foa O 10 doge* Se* t iia DeBa O fdo* oa 111 dokE* Doeedege& iie*, BlbEsore& oa JikEla iia Seeit kEmea foirkEoekEhdehsea Yo^. Moehgo& folo_ oa DekEdO BlbEsore& oa SelBrI dO SorolcejO bEii) t foyodea Jelego_ DO SeehKO iia BiKI La Doiro& oa DemjilkEt folgoeeO DomO Seeit La da. DekEK bE*, foiila fejillegea dO NI Yeme* foikErecilelda forobEt kEK bE*, BlbEsore& oa JikEla iia Seeit oa DeokEt iI YerieeO kErehdeI BljO bEii) t Yo^. 1992 foa dO feeh( t Jese( oa Geje* oa 107 doge* Doeedege& bEdoleeesea. Dera foiI t dO BiK SorgegolI foi% t DoiloBrI foikEI Sorgelda DeI bEiibEI. Je( t JekElI iia Herilcegea dO Siljihsea DeI foyeldoa, DoeeeI iia foiI t dO SorcO bEiieesea BiK foyodea O Sorgelda iia DoiloBrI iI JikEla iia kElbErI dO SiljiKlohsea. DekEkEoa 1993 foa dO Sorgelda iia DoirO iia Seeit I bEiigoljO, DekEdO BlbEsore& dO SorolcejO bEii) t foyodea Jelegocooa DO Bcelda foikEI DoselemjI iia KidolBrI, JikEla iia KidolBrI, DoirO iia felbEa HegeeecI iia NikEt kEokEoa oa Sorgelda iia DoiloBrI iI DoirO fca DegegeeeO KidolBrI, 500 \^ fca Hola kE* DeI foyodea Jelego_ oa fB& oa femerelda bE* firejO BceeeO Je^ oa Jerode& I DoirO fca DegegeeeO JerkEt KidolBrI iI kErehjiKljO firehsea. 2011 foa dO DekEdO BlbEsore& oa Sorolceeecioa oa NeiikE^ oa bEdolegea O DoeeeI HeolI kEjO Geroeesea. Moia fna HeolI iI kErehjiKlK Kiriyea dO, foiedosoa O DeoeKlkEt, formesigolo& oa DeoeKlkEt folgoeeO Doiso& KidolBrI kErehjiKlohsea. DelekEI iia Silideit 100 YekEt, DekEdO SorgegolI dO Sorolcede( foyodea Jelego_ I Demjideit bE\Elew* oa KidolBrI CO kEjO bEiibEI. DeKecilea Hoye* folo_ oa Jese( oa Geje* HogoroedO iia kE* t kElelcekEa O DegegO SorolcejO bEii) t foyodea Nogooa DO femijiregea O Jerode& folgoeeO, Sorgelda iia DoiloBrI folgoeeO KidolBrI NoKoa I kErehjiKljO bEii& t. fna MedO bE* 20 kEdoa Ji& oa DeokEa Hogocegea dO bEa DodogedO GedegedO dO foyodea Jelego_ iiea SorolcegoleeO dO La SeehKO iia DemjilkEt, JikEla Bcelda foikEI DoselemjI folgoeeO dO fna Seeit oa foiila fejille) t CihlejO firehsea Yo^. Heria foiehkErehsea Ji& Geroeesea 111 dokE* Doeedege& NI, foyodea Jelegocooa DO Sorgelda iia DoiloBrI iia Deromda fKskEK foikEI bEiieeO JikEla iia KidolBrI iI kErehjiKlK Jese( oa Geje* oa Moi* oa KidolBrI iia DegegO, Ji& oa DeBeeea HobuA iia KO DeI JikEla iI fereljiyea O bEehkuA bE* DemjigoljO folgoeeO << foyodea O Kihji& oa JikEla >> kEmehsea Si% t BidokEhdeKa I BI Blgeeesea. forida NI bEiieesea KidolBrI NoKoa DeI NeiilekEoa fiimO folea KidolBrI iI BlbEsore& oa JikEla iia Seeit fodO kErehjiKljO bEii% t. - Da BlbEsore& oa JikEla iia Seeit I NekEkEK foiI t bE* bEehkuA iia SisDw^ I BlbEsore& oa SelBrI DeI foyejO foihKhsea Co Si% t foijehde& kEmejO bEiieesea. f-eda DeedekuA iia HegolBrI BsO kEK bE* bEeeereeeldeI SonosoeedejO bEiieesea La da? - fereoa Doimea O femidore& Domda fca Geroeesea, DekEdO BlbEsore& iiea DemjijO bEii) t KidolBrI. foirkEa fooe( t bE* NI febcO foijebE&, DekEdO BlbEsore& oa SelBrI dO forida NI KiehkElelda DeI JikEla iia KidolBrI kErehjiKljO bEiieesea. femijiregea O bEdolegejieeO Doibsia fca Dogoo* forol) t DeI frokEt iia, Hege_ foinocia frokEt iia, Melcia frokEt iia kE* BilI fca SorolcejO bEii) t foyodea Jelegocooa DO KiehkElelda DeI JikEla iia KidolBrI iI kErehjiKljO bEiibEI. fodO fna NI Joeesoeesea. Yegekueesea BI kEK bE*, 2004 Bloa 2008 foa dO Hoye* fode) t KiehkElelda, CilokElelda kuhsea CO JikEla bEa DoilojO CidegedoI, 13 - 14 Miehgea Kimoa O diplo^ fodO Mea O bEiigolol) t DekE* t bEii% t. DekEbE& fodO SorolceeecI iI foibE* I NI Herigocel) t DeI Blgea, bEehkuA DeI HolBjO foihcO bEii) t Yo^. bEehkuA frosde& I 100 HobuA DegegeeeO BikEoa DoirO fca bEiirisigoloeesea MoiehKa O Kiriyea dO, Ji& dO DeBa HobuA iia KO DeI << foyodea O Kihji& oa JikEla >> kEdeit I folgojO fkule& t. fiehkuhsea iie*, SorolceeecI BirI iI Herigocel) t DeI BlgejO bEii% t. DekEK dO bEa fna JikEla bErice) t foikEI, JoibkEa Hemdorea JikEledohcI La Zegerde% t. forida NI, 350 000 - 650 000 DoiKriit I La JikEla bE* folgo% t kEmea kujegerlede( bEiieesea. DekEkEoa DoirbEa Ji& oa Hogocegea dO Dera NI 1,5 SeI t fca 2,8 SeI t DoiKriit BljO, DeKa iie* diplo^ I NI bEricegelede( bEiieesea. fodO B&, SorolceeecI Kisehsea kEmjiI t bE* iiea, foijejO bEii) t \rwdiDA dO bEa fonoeedeeeO SeehKO iia DemjilkEt iI JikEla bE* febcO Blde( Bloeesea. foyodea O Kihji& oa JikEla B& BgonI Hogoce) t DeI, fordO Hogoce) t DeI, KO bEgoregoleeO kEjO GorbEa Doiro& bEii) t SiO da. KO bEgoregoleeO JikEla NI foyodea O Sorgelda iia DoiloBrI DoiloK dO JorigoljO fmo% t NI folgoeesea JikEla iia foiledehde& I DeBa HobuA iia KO dO SiljiKlK, fordO Hogoce) t DeI JikEla NI SorgegolI bEa DeKsohsea fca HoiisI NikEt Ji& oa Dere) t fca frkua DoiloK JikEla Yo^. Heria BgonI Hogoce) t DeI JikEla NI Sorgelda iia DoiloBrI iia Jorigololda bE* feBeesea, 12 Se* t iia Hogocegea dO frkua DoiloK NoiKce& DeI JikEla La da. fna fooe( t bE* febcO foijebE&, Moehgo& folo_ oa DekEdO BlbEsore& oa SelBrI dO JoiI Joku_ iie* iiea, fdA oa Jese( oa Joi$ frkulda Blogeoa YeBcieeeeeO DeiimO BlomjI NekEkEhdejO bEii) t Yo^. fKa iie* iiea Co Si% t foijehde& kEjO kEleK foiedosO DeI. - fcikEt fkEcooa DO CO fdA oa Jese( oa fna kumore& DeI foiI t dO << foyodea O Kihji& oa JikEla >> DegedeI NoiKce& BljO bEii) t. Seeit dO 2016 foa dO 90 DerB^ DoiKriit I DoibrlereKlohsea B& fna foa dO 100 DerB^ DoiKriit Doisoble% t kEjO bEiieesea. 2020 foa fca DoirO fca SeehKjilda febEeO foikEI, bEI t DegegejO YeBeeO Yo^ bula? - DeiimO ft, foiehkErehsea Ji& 90 DerB^ DoiKriit DelbujO foihKhsea. fKa fca CoikEkEa NI Jerocegoloeedeeesea. JebE& Degoseeegeoa foiit kEjO bEii) t busI SiO da. fiimO BlomjI bEii% t, fKa fca foyodea Jelego_ fe$ La kEjO bEii) t. Jese( oa Geje* oa 111 dokE* Doeedege& B&, foyodea O JikEla iia Jiro^ I MesI YekEt foirkEoekEhsea. forida NI Geeeca, fdo* oa feehkuA iia bE\Elew* febde( bEiieesea B& MekusD*, do\Do*, foroI, fci% t feehkuA iia foyodea Nogooa febde( Bloeesea. bEsa 18 NesO KirokEdoI foyodea Jelego_ DO fesegode& fKsdeit bEiieesea B& fKa I bEsa Siidohsea. bEeeea buciit bErimda BiridoKldeit bEiieesea I Bligoloeesea. Hemdorea JikEledohcI La bEiibE& fesegode& foikEI BljO bEii) t. - DekEbE& Doisoblehsea MoiehK KirolcekEt DeI bEii) t Yo^ bEii% t, DeiimO oO? - MoiehK KirolcekEt DeI bEii% t. BlomjI Nogooa Heehgelda DeI bEii% t. Heria Kimo_ febcO CideeeO foikEI bEii% t. Yeme* fesegode& fKscO bEii% t kEK bE*, bEehkuA frosde& iiea KiliyejO bEii) t Dola, Hemdorea fjemsihcI NI CO Yo^ oO, bEehkuA iia Hemo( oa NegedO Je( t iia Zegerdel) t iI HeehgejO CideeeO foikEI dO bEii% t. buda KiehkEreKlokEoa, buciit bErimda iI CoikEreKlokEoa KiedO Sorde& Meyi( oa BiK Yego^ t iI foikEI BlgejO, Hemdorea JikEledohcI kEK Geeeceeeea NoiKce& La Delbueesea. Hemdorea JikEledohcI NI Seiia Do* t iia Kimoa bEiieeO iI CO SiioeBrile& t SiO da. forida NI JebE& kE* BilI iia kEsiKa bEiieeO iI Zegerdede( bEiieesea. fodO DekEK bE* foyodea foibE* iiea BlbEsore& oa DoilokEt JioeKK, Kisehsea MerkEji& iie* iiea Ji& dO DeBeeea HobuA iia KO DeI JikEla bE* SorolceeeO SeehKO iia BlomjI iI Jese( BiridoKljO foihK& t SiO da. - foyodea O Kihji& oa JikEla iI 2016 - 2017 foa O kuciye& oa Ji& fca fkulea Se* t BirI Doeedeme& folgo% t kEdeit NI CO DomO BlomjI Yo^. JoeesocieeeeeO BI kEmejO feyoeeO kEreit foikEI Yo^ bEii% t. fodO bE* fna JikEEla iI kEdoa foyodea O feBgeoa bEii% t BI? - 2000 foyodea feBgeoa YeBjO bEii% t. - BlbEsore& oa JikEla iia Seeit fca folgode( Bcelda foikEI DoselemjI kEjO bEiide( Yo^ bEii% t. fna DoeeeI MedekEle& foihK% t oO? - fna B& Bidoa foinocia kEokEoa, Kihji& oa bErkEsiye& DeI kEokEoa ooa, KidelmorI iia CideBrI bEa feldeeesea NikEt Kimoa DeI frokEt iia NikEt kEokEoa oa DoiloBrI iI DoirO fca DegegejO bEii% t. bEsa GorbEt bEt DeKa fca DekEhsI kEokEoa NI fdo* oa feehkuA iia bE\Elew* oa feehkuA dO JerkEt SorcO bEii) t B& DoirO fca NikEt kEokEoa oa NI Sorgelda iia DoiloBrI iI Degegede( KidolBrI NoKoa I femjilda DeI kErehjiKljO bEii% t. - foiehkErehsea Ji& 1500 kEokEoa DO folgoeesea kEmehsea. Ji& BirI fiehkujO Do) t Jigede( Yo^ oO? - foikEI Do) t Jigede( foikEI. - Mea O Sonia O << Moehgo& oa Seiieeea bucihdea >> folo_ oa foroldogea O feBrgO folea SoroeecI Da BiKda iia, DoirO iia Seeit oa DemjilkEt bE* foi% t DoiloBrI foikEI Sorolceeesea. Dedea I Ye( felI KidolBrI dO Hemorogolde( Yo^ BI? - Bcelda foikEI DoselemjI iia Kiriyea dO HemoroeedejO bEii) t. Moehgo& kEla buciit, Soyo& oa fesegode& B& foiedosodea forosia DoeedenieeO SegorI Sildegea. folea foiI t iI DemjijO firehsea Moehgo& buciit MenI DesorecieeeeeO kEmekEoa bEiieesea SiO da. fKa dO, fileehgoI t, << Kimoa buciit >> Sonia Senegecilegeoa, fereoa Doimea I fna Soyo& iie* Soyoa kEkEreKlK iia Doleda MesI YekEt Senegecile) t DeI fejillede(. BlbEsore& oa JikEla iia Seeit oa Jekuro& oa HobuA dO, fKa dO Seoeku& Heehgelogoa bEiide(. fna Kiriyea dO, foecogoI febuye_ CideBrI DeI, Moehgo& buciit iie* GeiieeeldeI bucideit, fna Soyo& I DesoleeO foikEI, CineeesI DoikEkEjO SordelcilejO YeBeeO Cieit fremelje& DeI DoirbEa kEokEoa DO Ji& BirI Hoye* SeI t DoiKriit oa Bcelda foikEI DoselemjI folgojO bEii% t. folo_ foroa O SeehKO, fdA oa Jese( kEceKO bEii) t CO Cineeesida bEa CO DegegeI t kEmehsea Cihle& DeI bEii) t. - GedegedO iia Silideit YekEt, DekEdO SorgegolI dO SorolceeeO frkEt feBeesea foyodea Nogooa oa DoiloBrI iI Degegede( KidolBrI iI CO Joeesogeeesea bEiieeO dO, budea O HobuA dO CO, Mea O foroldogea dO DoiroKlehsea Soroeecioa oa DoiloBrI iI DoirO Degeged( kEjO kEleK dO bEeeereee& DeI bEiide( La da? - DeiimO SiO. DelekEI iia Silideit 100 SorgegolI dO, bE\Elew* oa JerkEt bE* SorolcejO bEii) t SorolceeecI iia DoiloBrI iI DegegeeeO KidolBrI 2011 foa fca fkulehsea La da. 2016 foa Kirde& t 300 GeroI foyodea I Soehgoa SilgeregoljO, Sorgelda iia DoiloBrI iI DoirO fca Degegeeesea. fodO B& Hegeeesea. Heria Hegocia kEokEoa I DeKsde& t NI DoirO fca Demji% t. fna B& folo_ foroa O fdA oa Jese( oa KiedoreldeI bEiide& DeI HolB) t DeI. Cineeesida bEa SerKK bEiieeO kEmehsea Bdo& bEii) t. foiedosoa DeoeKlkEt, Se* t BirI folgode( 70 200 DoiKriit bEsa Joeesoeesea bEii) t SiO da. - Yemoa dO MerkEji& oa BlbEsoa Kicoa I DoeedeBrI Segorisi& DeI fejillegoleeO NI YekEt Cieeola, fna NI feji& foiile_ I Desorelda foikEI DoeedeBrI DeI foirKljileK dO foi* t NoilokEt DeI kEmea foijedeit. Heria Da B& YosodeI DoeedeBrI DeI fejillejO bEii) t bEiieeO SiO. fKdea dO DenI KiliyekEoa SegojO bEiieeO dO, MesI folea Kimoa frKde&, Kiselda bErigeoa CoBjO BloldeI Yo^? - bEyerle& t. fna B& MesI Cieeola Joii&. foinekE*, Yeme* NikEt feji& foiile_ I DoeedeBrI DeI, Desorelda foikEI KihjiKlK dO BlbEsoa Kicoa DeI SelosI foikEI HolB) t DeI bEiide(. MinO HobuA dO, 2002 foa fca HoiisI Sorgelda iia DoirO iia Seeit oa Jekuro& iie* Firehsea fca HoiisI Desorelda foikEI fejillejO bEii% t. Domda NI frde^ oa feji& iie* Jigeeeea Kiedeiirehsea. Moehgo& folo_ oa DoirO, foiI t foiI t iia Seiioa Ne* oa DemjilkEt bE* fiehkukEoa Desorelda foikEI fejillejO bEiieeO dO, frKde& bErigeoa forojO firejO bEii) t Kimoa O NidO iI Heregeoa, << KikEroKI da, fna Kimoa fiimO La YeB) t Yo^ bEii% t da >> kEdeit I Mederedeit Blde( Yo^ bEii% t. Megeoa foikEI fna B& DekEdO BlbEsore& fjemsiK kEmekEoa JioeKjO bEii) t JelegO foiI t bEa, foi* t kEokEoa iiea BlbEsore& DeI BlgeeeO kEmejO DemecejO bEii) t Dera Demece& oa NikEt Helegoa Zogo^ DekE* t bEsa NikEt Seoeku& DeI Kimoa bEiieeO NI JoiideI bEiieesea BlbEO. femwri\Et, feehklI kEmekEoa DelekEI iia foiedo* Kihji& DeI foroa dO Sorgelda iia DoiloBrI 20 000 dolle*, 30 000 dolle* SiO da. fKa DeI HericegoleeO dO Mea O folo_ oa Sorgelda iia DoiloBrI foicokEa, Hoye* SeI t forci^ DoiKriit. DeiimO Jigeeeea MoiehKa DekE* t Yegekueesea CO kEceKO Yo^ BI da, Blde( fesea B& Bcelda foikEI bE* DoirO fca Degegegeoa YeBcieeede( CO BlogeseI kEK foiI t MinO feji& dO foicinea Dolgerede(. Jese( oa Geje* oa Doeedege& kEdeit B& femidore& oa BiKa I HemoreeO foikEI. DeiimO BleeO bE* Jese( oa Geje* oa Doeedege& fca Gejieesea femidore& bEii% t SiO da. DeiimO Zegerdel) t DeI Dokuyeldo& dO, fKa I HerigocejO bEii) t Dero) t iia HobuA dO foibE* oa frkEt Mede& oa Kiriyea dO, SiioeBrI GergeeeO iia DoilokEt fremeljedeit. DeKa O bEa DoilokEt buA BrogodeeeO fca JirokEsiyekEoa bEiieeO foikEI. feB, fjI DeI bEa foirlokEt FeroeeeehgeI fca Gerogeoa, Je^ dO bEa Mesia NI foehEeoldegeoa fcikEt fkEt bEa feldeeesea kEokEoa, fodO YegekueeO BI kEmekEoa KiyokEoa forogeoa firejO bEii% t. SeehKjilda iia Dogece) t kuhdekEoa BiK Yego^ t Hegeeedeeesea bEiibE& YegekueeO BI. Dera kEokEoa I fereoa Doimea NI KiliyejO febEeO foikEI B&, Ye( fesegode& I Siioedeit bEiigolol) t NI KiliyejO febEeO foikEI B& Dera kEokEoa oa HobuA Jeye) t HemigesI bEa CO frkujO BleeO SiO da. fiimO foiI t dO, JiziyelebE&, fKa I fiehkujO fiehkujO Siido% t kEmekEoa SiioeBrI GergejO bEiieeO iI foikEiiskEK foikEI. fKa dO bEa CO buA Seoeku& Heehgelogoa bEiide(. bE, Heehdo^ t