Ji, frdenibEdO= firkEoa oa Heedi$ I BndA oa foirI DoiloK dO JerocegoleeO foikEI
2017-02-03
Moehgo& folo_ oa GebuyedO fdA oa JeseeecI Bi, fosorgerB Bloa folo_ oa YekEt Hore& oa kEsiKa B, DelkErseiieeea, Ne, foyoederI JerkEt Mea O folo_ oa Jeri^ firkEoa Heedi$ oa feyea dO foriyeleeesea. fKa I Jese( oa Geje* oa Jekuyele) t, DoirO firkEoa fca bEa Heedi$ febcO BndA oa foirI bEa DoiloK kEjO bEii% t kEmehsea MedekEle& GercO bEii) t DeI HolBeedegoljO Moehgo& folo_ oa YeroehkEI Seiioa Ji, frdenibEdO L~eeebEt Gere( DO bEiirI SegorI bEa filerkEiilejO, Jeri^ Seiioa Ne* DO fKrkEt foihK& t. YeroehkEI Seiioa Ji, frdenibEdO << Heedi$ B& firkEoa oa Seiia Do* t iia feyea. Jese( oa Geje* fiimO feyea I fkuleK& kEjO kElekEdoI DeI fedelI, firkEoa oa iiea Seiia Do* t iia Senegecile) t iI Joeeso) t kEjO fKrkEdeK BlomjI foikEI. DeiimO fca DoirO iia Seeit dO Heedi$ oa NikEdohsea Deehsa NekEkEa, Heedi$ KiliyejO febEeO Hogoce) t iI DoeedegejO, firehsea forol) t, Heedi$ I folea Neiida dO fila DodO MedekElejO bEiieeO iI Seeit oa Seiioa bE, Coiijelsoiroeit dO fKrkEt BlgejO bEii% t. firkEoa oa Heedi$ fca NikEt CO DoiKriit I BndA oa foirI DoiloK dO JerocegoleeO foikEI. Jese( oa Geje* fireK GorbEdoge* Se* t dO DoiloK BndA oa foirI iI kErkua DoiloK Siido& iiea NikEeda foloeesea. Hogocegea dO NI Biria DoiloK BlomjI DeI. Heria firkEoa oa Heedi$ oa DoeeeI dO Jese( oa Geje* oa Horeldogea iie* kElelcea, freK& MeedO, BlbEsore&, Neiisle& oa fodo) t iI bEgoregoleeO, DedA Bidoca iI SinecileK JerkEt dO fereoa Doimea O kunelda do* Jerocegolo% t >> kEmejoKI. Moia fkEt foroecI Senegecile) t fkuleKlohsea, DeKa dO NikEdohsea firkEoa DO Moehgo& folo_ oa Jese( oa Geje* oa Ne* t iia fmo% t fca Delereee& filerkEiileK, Heedi$ oa feyea dO forolceeesea I NI NodeleeeO bEdolemjI HedegelegoleeO JerkEt bE* DoeeeI iia firkEa I feldersigoleeO iI HolBeedeeeO Seiioa Ne* DO fKrkEt Blge& t. fkEt foroa iiea fdA oa Jese( oa Kiedore& fca GergeeeO iia DoilokEt feyea I Moehgo& folo_ oa GebuyedO fdA oa JeseeecI Bi, fosorgerB fkuleKljO, foibE* iiea 10 SeI t DoiKriit, feldea BikEjI, ferbEa fedogO HeediblejO BI bEa Jerleeesea. fna K foriyele) t iI DemjijO, folo_ oa YekEt Hore& oa kEsiKa bE, DelkErseiieeea 100 SeI t DoiKriit oa Heedi$ frKjO bEii) t bEa MedekElekEoa bEii) t Yo^. bE, Doola
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2015-09-25
FE\edwmicI Do, Demordogo) t
eredO frdemdea, FE\edwmicI Do, Demordogo) t