DoirO iia fordoa O bEril) t iI SinecileK dO 42,4 DerB^ DoiKriit Zegerdel) t DeI
2017-01-20
DoirO iia fordoa O 1951, 1961 foa dO fesieelelda dO forogoloeesea bEril) t Nogooa I Geje* Kidelolda dO DesBrileK CideBrI foikEI, fesieelelda iia foiI t iia feyo& oa bEiide& DeI foci* bEgolgejO, Si% t bE* bErieeO Zegerdel) t DeI kEmea bEril) t iia Neria MerkEji& oa frdemdeoa oa bE( doiehnejeI. SiejileK foeeegea DwhnolokuA iia YekEt SorgegolI iia bEril) t, ferkuDw\Do* oa SorgegolI iia bEeesI, do\Do* Ye, DoiiekEeorje$, J, buedoriI t JerkEt bEril) t iia Cihle& iie* MerkEsihsea frdemdeoa fca Biridohsea feji& oa kEseit DoirbEa Se* t iia DorsI DoirO iia fordoa O bEril) t dO Neribcileeesea foijelkEt kujO, Cineeesida kErehjiKlK feji& oa De& t bE* Sene& BlbEsoregoljeI. fo( Sene& I folo_ oa YekEt Hore& oa feyo& foikEI bEiide&, GedegedO Bdol) t iia bEiiehgO iia Horiyea O Horeldogea dO DenilcegoljeI. feji& oa kEseit fca 1951, 1961 foa dO bErieesea blo! ooa Zegerdel) t HeehgeeeO foikEI foci* bEgolgejO Si% t bE* bErieeO Zegerdel) t DeI, Moia 1981 foa dO bErieesea DeBa blo! bEril) t dO Sinecile& kuK BlomjI DeI kEmea foijehsea bEii% t. fna Kiriyea dO DoirO iia fordoa O Horeldogea O YekEt Deehku^ oa Hoye* De^ NirogO iI SinecileK, Si% t bE* Yisoa ZedO DoilobleK, DekEB* oa fosO JeiilegoleeO SisDw^ I SeiijiregoleeO JerkEt feji& I 2018 foa fca foiI t ZedO DeI kErehjiKlK bE* Sene& dO DoseeejeI. DoirO iia fordoa O bEril) t iI SinecileK dO 42,4 DerB^ DoiKriit Zegerdel) t DeI kEsea forioecileeesea Dogece) t Gergeeesea bEii% t. DoirO iia fordoa dO Neiida 878 Kimoa fejillede( BikEoa BiKda 406 foirokEt DeI fejeI. fo( MedekEle& DeI HolBeedegoloa bEiiehgO iia Horiyea O Dero) t Je, f-ehkEbEye* Jese( oa Geje* DO Cihle& foihK Doeedege& GergeeeO NI JoiideI kEsea Sene& Gergeeesea I Horeldogea dO frolceeesea kEsiKoa oa foleehkuA Demji& t. Doeedege& iie*, DoirO iia fordoa O bEril) t iI Sinecilea bErieeO fer) t Je^, KiroehkEt iia forioecileeesea Dogece) t Sodol) t iI GergeejO, folo_ oa YekEt Hore& oa HeB* oa Cigolgea iie* kElelceKlK iI Jese( oa Geje* DO fKrkEt BlgeeeO fejeI. Ci, ferigoeBlooa
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit