bEre! fobEma= Da BiKa O fecI bE* buA fileKO SeUa YeroehkEUlehcI, fileKO SeUa Kimoa BljO Cideeesea
2017-01-17
<< buA buA SI >> fodeeeO foikEI Hele) t bEa foihK kEjO BI bE, fobEma Mieeme* Gere( DO Ci\Ego Hode% t fe, Ni, fo - oa YeroehkEUlehcI Ua HobuA bE* SeKlcI Ua fode) t foikEt kEle& t. DeKa O kElehsea foikEa fca 10 fsile& I foecelejO bEU% t. 1, buA fdo* BirI Da BiKa fca Sorolceeesea. Da BiKa O fecI bE* buA fileKO SeUa YeroehkEUlehcI, fileKO SeUa Kimoa BljO Cideeesea. 2, MinO Jese( Jekurgea O foiI t dO kujO kErehjiKlohsea feji& ooa bEro( BiKda femwri\Et iI Neimea Ji& oa fmonekuA fca fileKO SeUa, fileKO KicorkEit folo_ BlgeeeO dO NoilokElehsea. 3, Hoye* feleeo^ Ue* foroeesilegeoa NikEt feleeo^ Ue* foeeorieesea Yo^ Si( SeneeedeeeO foiI t BI. kEK dO bEa femwri\Ecooa Joeesolda foikEI bE* foroeesileeesege* bEU% t. kEseit Biloit Ue* Uea BsO, BiKda bE* Uea Kihjia CecehleK kEsea budea O Kicoa CirmeUlda fimeeeda foirkEjihsekE* firehsea. 4, Kimoa BirI dO fdA oa Jese( oa BlomjI BI kEdeit I MedereK foikEI bE* fereoecile& foroeesI kuskuK foikEI. 5, Mea O Jelego_, budea O Debsilda, budea O folea DeledO BikEoa NekEkElda DeI bEUde&, frosde& dO bElea, felibEt Yego^ t iI Jokuyea BidokEK kEsea kujege* foikEI Kise& fremelje&, Kicoa Cide& NI firekEdoI budea O kuA kEsea fooe( t iI filerkEUlejO bEU) t Yo^. 6, fereoecile& I foUlegeeeO dO NikEt kE$ oa bEUde& kEreit foikEI. kEK dO bEa Deda fco_ oa doieit dO bEgolda kuhsea. buda CO Moia fna Je^ Ue* YeBjO bEU% t. 7, He* t feresodea Nogooa bEt Cegea feresodea Nogooa oa HogoroedO Ua Herilcegea O De& t bE* buA 10, 20, fsebE& 30 Ji& oa fmonekuA fca fileKO YekEt MedelkEt DeI Bloeesea. 8, budea DeI fedelI busI foci* fca Cegecioa oa kEokEoa ooa DO KiroehkEt forogoleeO Kise& foikEI bEU) t B& buda foibErseoa oa kEokEoa ooa oa firekEdoI iI bEleljO bEU) t kEreit. fna BrO kEokEoa ooa femwri\Et Ua fejilleeeO Kicoa O fole^ YekEt HobuA iI fjeleK Blo% t. 9, DeUmO foci* fca buda foibErseoa oa foljO feBeesea bEUrI SegorI fca foilO Hemiyeroa fileKO SirgegO KidelmorilejO, firkEa BirI folo_ foroa O bEa DoilokEt CideeeO BiKa Uea kuK kErehdeI. 10, kEa Ue* CO GoyolgeeeO foikEI bE* fKrkEt Herigocel) t bEa CI MinI :kErkEI bEa kElejO bEU% t" foibE* DO bEa Kiliyehsea. fKrkEt bEa foibE* oa Ue* Uea GeUeeeldeI SeUa KUceoekEhsea.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit