f, bEdereehgoI= foiB* Moehgo& oa forea bucilkEdea O firekEdoI Serego& bEii% t
2017-01-02
Moehgo& folo_, Bi, Ne, ku, fe, fo - oa foiB* Moehgo& oa foibE* DO bEa JeseeeO foroa O forea bucikEcioa oa Hemdoreeesea << foehgoa bEiigelI Sodoa SilohcI iia Doredooeeee& >> SedobdO foijesKleeit I fna Se* t iia 14 - 17 dO folegeebEgedo* oa YekEt SorgegolI dO DelkEhsea Yo^. fo( foijesKleeit I Senegecileeecioa oa NikEt f, bEdereehgoI DeI Yerilce& t. - ferO, foiB* Moehgo& oa buliit DeehEeeI Hoye* NeiireeecI iia Siloit iie* Bidohsea, Hoye* folo_ oa Hege_ JegO GeroI forea BidokElcI forolceeesea kEmekEoa Sonireee& Dedeeesea folea Joii& Dogolde& t. YerO NI foijesKleeit I kErkua Jokuyea bEiigolbEt, Yeme* Joril) t DelbubEt? - fna foijesKleeit I Heiireeea, JiromdO, buda GorbEt SenegecilejO, Moehgo& folo_ oa folegeebEgedo* oa YekEt SorgegolI, << Moehgo& oa CilokEdO Jokuyelcioa oa HolB) t >>, Ri, Coiino^ oa << foidO >> Seeit, kEedeI feiime( oa Dereeea SomO iia Jese( Dero) t iia Deme) t iia Geje*, foiB* Moehgo& oa fordo_ oa forea bucilkEt iia NeiikEmliit JerkEt bEiigolol) t Nogooa budea DeI HemdorejO Jokuyea bEiigololceeesea. foiB* Moehgo& fca 52, Moehgo& folo_ fca DoirbEa Kimoa O 130 forci^ BidokE& I DelkEa Sonireeegolo& t. foiB* Moehgo& dO fmo% t NI Gergeeesea foijesKleeit I foijehsea forea bucilkEt iia MerkEjildea NoKoa foiedo* foinelehsea. Dera foijesKleeit dO foiB* Moehgo& oa fordo_ Hoda iia fodo( oa fmonedO Hosigoa dO BljO Neimea MojI, Hosigoa fca forea bucilkEdea firejO forolceeesea Yo^. Hoye* YekEt NeiireeecI iia Siloit iie* Deehneeesea foijesKleeit kEdeit B& foiB* Moehgo& dO CO feehEeea O kuA. foijesKleeit I NekEkEK dO kudeoa oa De& t fca, fereoa oa fdo* oa Sonia, SiehEeO t HoriI t, kudeoa oa flcia Seiioa oa Yemoa, folea folo_ oa Redio Dwlwwi_ HoriI t JerkEt DomO bEiigolol) t Nogooa fca Kimo_ firejO bEye* oa foikEt kElehsea. Moehgo& oa De& t fca B, So, Si, fo, SP, Ye - O Soyo& foreli( oa Geje* oa Dero) t kE, frdenibEdO, Moehgo& oa forea bucilkEdea O folea folo_ oa HolBgea O YeroehkEiilehcI R, fooeeeeebEgedo* JerkEt folea DomO Kimoa firehsea. SorgegolI iia No^ oa Seeit dO Doi$ DoiKreeit Kimoa Coeeleeesea. GorbEa fdo* MesI folea Kimoa firejO foije& t. DomdedO SorgegolI iia Soroeecioa BikE^ BikE^ iie* iiea firejO foijejO bEii& t. - folegeebEgedo* oa YekEt SorgegolI dO Jokuyea bEiigoloeesea kukEoa Coeeo^ fna Hoye* SilohcI iI Soehgoeesea foci* YegO bEiibEt? - buA Ri, Coiino^, Lo, CilegoebEgedo* Ne* I Hericegoloa SodoljO, fna foa dO folegeebEgedo* oa YekEt SorgegolI dO MekusD* Hemegeleeesea. felI NikEt iI NI fegoO YekEt kEK kEsea Yo^ busI ft. fna Hoye* YekEt NoilokEt DeI Silohcioa. DeiimO fca Moehgo& forea bucilkEt iia Soyo& dO Dedea O Siloit iie* KicO NemebE& Seiia kEdeit Bdo& iie*, Moehgo& folo_ oa Kimoa fereoa, kEokEoa, bEeesI Ne* DO Bso) t buciit oa kEiimorili( De& t iI HeregoleeO iI Bdoeesea. feeh( t Mea O bEeesI Ne* MinO MekusD* oa Sedo$ I, Yegekugeoa Mea O DomO NeiireeecI iI foiB* Moehgo& oa, Kimoa dO DenieedegedoI Kimoa DeI HericegoljO fedelioeeeede( Yo^ kEjO, buA DoeeeI iia foiI t dO YegO kEledeit bula kEjO DeeelerejO bEiieesea. DekEkEoa buA MekusD* iiea foiedo* HobuA bE* femjilda DeI Hemegeleeesea O bEa Dere) t fna Hoye* YekEt NeiireeecI dO NikEt foiila fejille) t kuI t kEjO BdojO bEiigeoa Sene) t bEa folegeebEgedo* oa YekEt SorgegolI iia Jekuro& dO kElehsea. Se, bEiigeliseiieeea Jekuro& Sigooa NemeiI Demjihsea. - 130 - geoa BidokE& dO Hoye* SilohcI iia Siloit I Yeme* Herice) t DeI foroeesea BI, forea bucikEcioa NI foibErseoa iiea Soehgogeoa bucihsea Yo^ oO? - buciK MeDwriye& I HosigO HosigO Nodo( DO fonogegeoa foihKhsea bEiieesea Yo^. Moehgo& folo_ DO Ri, Coiino^ oa Siloit iie* bucihsea 91 BidokE& I febcireeesea. DekEkEoa Meedolehsea O NI 80 Ji& oa foI DokuyejO BI Dola 80 BidokE& DelkEhsea. Moia fna foa dO Lo, CilegoebEgedo* oa Meedolehsea O 60 Ji& oa foI BljO BI Yo^. DeiimO fca Gocia kEdoa BidokE& I NI febcireeesea. Ri, Coiino^ oa Siloit fca folegeebEgedo* oa YekEt SorgegolI iia bEeesI Do, Cedo$, Lo, CilegoebEgedo* oa Siloit ooa fca buA foibE* iiea Soehgoeesea. - foinodo* fca foijesKleeit bEgolgejO bEii% t. BidokE& ooa I YegekueeO BI? - << foidO >> Seeit dO 20 BidokE&, fna SorgegolI dO bEa Moia 20 BidokE& Hedegelegolo% t. fna NI foiB* Moehgo& fca fiimO fiimO Kimoa firekEoa fiimO foiila fejille) t Jokuyea bEiigoloeesea kEsea firegO felde* SorgegolI dO bEa bEsa febcire% t. buA B& fordo_ Hoda iia fodo( oa fmonedO Hosigoa O Kimoa Yo^. Mea O Hosigoa O kua Moehgo& DomdedO SorgegolI dO Hoye* kE* Moi[wI NekEkEkEoa, Deeda bEa fna Hoye* JokuyelcI iia Zogome& I Jele% t. Deeda foijesKleeit fca foiledehsea BidokE& ooa I Hedegele% t. - foiBrlehcioa MenI Ri, Coiino^ I kurI Seiia Mededeit BI? - Ri, Coiino^ oa Siloit I KidekEt iia Melcia, ferikuA foogode( Kimoa Kirde& t CekEjI bE* foehside(. 1991 foa dO << Soi^ t DeI Bde* oa CilegO >> No^ I Geromeeeca Dera Doo* t bEa bEiieeO foikEI Bloeesea. - Lo, CilegoebEgedo* kEdeit Kimoa O DoeeeI YeribE&? - Lo, CilegoebEgedo* B& foiB* Moehgo& oa fodo( oa fmonedO Hosigoa O Kimoa. 1956 foa dO DoirokEoa 30 Nesoa dO bEa Breeea Bloeesea. Dera bE* foiedo* DomdedO bEa :DomdedO SorgegolI" DeKskEkEoa DegoO Kihji^ oa SorgegolI dO forojO Degocia Bloeesea. YekEt Seiieeea ferku& HogoleI DeI Kimoa bEiieesea. DekEkEoa 1978 - 1979 foa O foiye_ foiB* Moehgo& oa Redio Horiyea O kEokEoa bEgecooa oa NebdereKlkEt iia NeiiregoloeecI Bloeesea. 1980 - geoa foa dO << Moehgo& fjI iia KiO >>, << GeldejO HeyeI t >> JerkEt NeredeI NeredeI, foeca Seiieeea Siloit ooa bucihsea. Siloit ooa I NI Sonia, SeoeK& ooa DO Derogeoa GergegedoI. DekEkEoa 1984 foa fca fna Kimoa O Siloit I NeiidelejO bEiijeI. fna De& t bE* iiea Ri, Coiino^ DeI YekEt fedelI. fiehkujO bEiieesege* 1986 foa dO Heremse& DeI bE* NesO bEreeesea. foiB* Moehgo& dO << CilegoebEgedo* oa Helegore& >> BljO bEiieesea. MesI foeceli( DeI buci% t, Siloit oa foikEt NI Bsooa DeI fedelI foikEI, 1980 - geoa foa O foiB* Moehgo& oa Siloit firegO Neiire( oa Sinecile& dO Ne* t NI JebE& DoredoeedeeeO YosodeI DeiimO fegoO NeiireeecI Yo^. - foiB* Moehgo& dO forea bucilkEt kErI Kihjihsea Yo^, Kihji& oa felI foiI t dO bEa bEii% t kEjO foiilegebE& JokueeO BI? - forea bucilkEt iia DeokEt B& foinI fodegea. Soyo& oa Hobuseee& iie* Desoreeesea. fKa O Dere) t HebEeit Diit kEjO Geroeesea. DekEkEoa BozeI, f-ehkEserego&, Heiireeea, forku& JerkEt NeredeI forea bucikEcI Ne* Geroeesea. Ye( Cecehlea KihjijO bEii) t Ce( foiI t NI fodO. foroa Deyege* KihjijO bEii% t SiO. feiime(, HosigO, SomO, KidekEt iia Melcia Kirde& t forea bucilkEt bE* bucijO bEii% t, SonireeejO bEii% t. DeoeKBrI dO Geroeesea Kimoa Kirde& t SorcO bEii% t. kEokEoa ooa YekEt bE) t fca bEa bu* bErigeoa bucijO bEii% t. Hoji^ Deda budea I LebdeI DoirijO GercO fire% t. foiB* Moehgo& oa forea bucilkEdea O firekEdoI Serego& bEii% t. - fna foijesKleeit dO Mea O DoirbEa forea BidokElcI forolceeesea. Dedea I kErkua Soehgoeesea BI? - MoiehkEbEgedo*, Si, kErelseiieeea, Ce, bumbEje$, Ki, Nomloserea Ne* I << foidO >> Seeit oa D, GeeBlooa bEeesI Soehgoeesea. Dedea O bucilkEt bEsa foeceli( DeI. - Heria foiB* Moehgo& oa forea bucilkEdea NoKoa Yeme* De_ oa Kimo_ bEiibEt? - Hemo( oa NeredeI NI Mea O fordo_ oa MeedoeeeI kEdeit bEeesI. DekEkEoa HescilegO, SeceebEdereeeO, NesoedelkE*, Heiireeea kEmekEoa bEii% t. fda Ne* B& BiK foroa dO bEa NeredeI. DoeeeiilebE&, MeedoeeeI kEdeit Kimoa B& << feldea DobcI >>, << Moehgo& oa Nigoca Dobciyea >> JerkEt iI Ji& Ji& bucikEoa, Hoye* KiO dO bEa Hedegelegoloeesea, 50 Debde* Hegologeoa No^ Blgeeesea DeiimO DomO forea bucilkEdea. - Da B& forea bucilkEt bE* folea Ji& bucijO bEii% t oO? - feeh( t DomdedO dO kEla buciit oa bEeesI Swoi& kEdeit Kimoa O fodoridol) t bE* forea bucilkEt Soroeesea. DoeeeI iia foiI t dO buA 100 forci^ SoroeecI fca NikEt dO YeBde( bEiieesea. DekEkEoa folea Geje* YeBgeoa Desoldeeesea bEiieesea iiea 2011 foa fca DekujO bu* iiea bErieesea. foiB* Moehgo& oa forea bucilkEdea I 10 De_ DO Hobuyede(. Hemo( oa foiedo* NI 10. buA DoirbEt dO YeBjO bEii% t. - 10 De_ DeI Kimoa folea oO? - bEiieeO foikEI SiO. Hemo( oa YekEt NI Dolo) t bEii% t oO da. YerO NI forea bucilkEt iI Kimoa BirI bucikEoa Deiildeit Yego^ t busI ft. KicO, Seoeku&, bEsa Ce( foro% t. Jeri^ NikEt NI Hoye* GorbEa Ji& bucikEoa feehEeea O Je^ dO bEa forojO bEiieeO dO 20, 30 Ji& bucikEoa forojO DeiilK foikEI NI CO bEii% t. fodO DoeeeiilebE&, kudeoa HeejI iia forea bucilkEt kEK dO, fjI feB NI kEokEoa iiea Hoye* NesO DeI fca NI bu* bErieeO dO Denigolo% t. Dere) t NI Cecerliit DO NI bEsa Jige% t. fna MedO bE* foirKljileKloa 20 - 30 Ji& buci% t. DomO Kiroa dO DekEdO Doibsia dO YeB% t kEdeit feme* foikEI SiO. kudeoa forea bucilkEt dO NeredeI Kimo_ BscO JoeesojO bEiigeoa GoyO buci% t, Dera Kimoa O KidelmorI foinekE* feme* foikEI SiO. Mea O kua fodoeeea dO bEa DekEjO bEsa DeiilK foikEI bEii% t. YerO NI B& Mea O dO forea bucilkEdea BleeO dO JebE& Deme) t Seiildeit bEiieeO, fbkEme&, Dedelgea, HebEeit ByO bErimjiI t Diit kEsea DoirbEa ZedO iI DebEeeO YosodeI. Hemo( oa Kici* NI Deme) t iia Silgelda SiO. - Dera De_ I Hemi) t fca folgoeeO BI? - kudeoa oa Soyo& oa Yemoa fca folgo% t. Deeda focijO Silgelda foihK% t. - Mea O forea bucikEcioa oa fo* t CideBrI Yeme* bEii% t kEjO Da BiKa HerejO bEii) t BI? - fna De& t bE* Kia Sodol) t kuhsea Kimoa busI foci* HemiI t foikEI kElejO DeiilK foikEI. kEK dO bEa Moehgo& folo_ oa forea bucilkEt B& bucilkEt iia kElbErI iia Silgelda dO kurI DeehceK foikEI kEjO folea Kimoa YerijO bEii% t. foci* NI, Jiro( Jiroeesea Si(. DeiimO fca ferO Moehgo& oa kuA Jiro( oa SiejI Cine* I Hedegeleeesea forea bucilkEt kEjO kElejO bEii% t. fna B& forea bucilkEt Sodoloeesea Kimo_ oa foikEt Yo^. Mea O B& JebE& kuciyeehKI Diit SorcO bEiijO Bsooa Joii& Soro% t. SilbuA, forkuca BiKda bErimjiI t DeI. DeKa fca fileKO GercO BleeO foikEI. - Heria Kihji& oa Yeme* foiI t dO bEa bEii% t kEjO kEleK BI? - DomdedO foiI t dO bEa YeBjO bEii% t kEjO BdojO bEii% t. - foiB* Moehgo& dO forea bucilkEt iia Moi[wI bEiigoleeO kEjO bEii) t kEsea? - fna De& t bE* YerieeO dO, foiB* Moehgo& oa Heiireeea kEjO Kimoa I Yeri% t. fna Kimoa Moi[wI Gerge% t kEjO DeBa Ji& KiyojO bEii% t. foiB* Moehgo& oa << Moehgo& forea bucilkEdea O Moi[wI >>, bEsa << Moehgo& oa Nigoca Dobciyea O Moi[wI >> kEjO GergejO bEii% t. Dera bE* 2008 foa dO bEiieeO ft, ZeehEeeI dO Bloeesea folea folo_ oa foijesKleeit dO << Moehgo& oa Nigoca Dobciyea >> I Hemo( feeh( t fode) t foikE* oa feresO, ModO, Zejeeit, Dor) t, Heda, YerO bucijO BleeO BiK Joii& DekE* t bucikEoa foiB* Moehgo& foroa I DoilokElejO forolcegeoa feldea MwdelI feBeesea Kimoa Yo^. - Hoiisida Da Dekua foijesKleeit GergeeeO Sene) t BI oO? - fireK Ji& fca Wci, DesibElbE* feeesea O Siloit iie* foijesKleeit DelkEK Sene) t bEii% t. YerO NI B&, forea bucilkEt iI Hoye* foroa O Moehgolcooa JebE& HeiirelejO, SidojO YeBeeO foci* DeI Yo^. foci* NI, buda fna Soyo& iiea kEkEbE& Kimoa O foroa O fereoa Doimea DeI MoirO JerkEceK foiila fejille) t GergejO DeiilK foikEI. Kimoa O Soyo& I Sorogeoa buda YegekujO Dedea O fmo% t YeBjO DeiilK BI. Yerilceeesea bE, Heehdo^ t
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit