DeKrkEt Ua Jese( Dero) t Ne* DO fKrkEt DegegelgeBrI foihK& t
2016-12-23
NeUsle& oa Jese( Dero) t BikEoa folegeebEgedo* Hoda Ua JekuroeecI So, bEdoBlooa L~eeebEt Gere( DO DeKrkEt Ua Jese( Dero) t Ne* I Kiliyea febcO fegolje& t. Dera bE* NeUsle& Hoda Bloa DeKrkEt Ua kEmjiyea dO DolgemdejO bEU) t fesegode& Ue* DeKrkEt Ua fodoridol) t Nogooa DO kEdO kEdoa Cihle& Ue* felbEa DegegelgeBrI foihcO, << foa O SeKlcI BljO BI DeI HolBeedegoloa kEdO kEdoa fesegode& dO feehEeeroa fejilleeeO Zegerdel) t DeI bEU% t >> kEdeit I foecelea kElebEI. NeUsle& oa Jese( Dero) t fca foihKhsea fKrkEt DegegelgeBrI iI Dobcilea DoreoebE&= - 2016 foa dO kErehjiKlohsea feji& Uea doiehneK, NeUsle& oa fdA oa Jese(, NeUkE^ I 2017 foa dO KihjiKlK foiedosoa Cihle&, KiroehkEt forogololda Ua DoiloblekEt DeI foyeldogoljO, fireK foa dO kuK feji& oa DoiloblekEt iI BlbEsoregoloa kErehjiKlK, - NeUsle& oa Jese( Dero) t Ua Senegecileeesea << NeUsle& oa frkEt JoiI Ua bEUde& oa DoeeeI HeolI >> - Ua Sinecilehsea NeUregol) t Ua Doiso& I SordelcileeeO, firkEoa fca Sene& febEeO fesegode& dO foecogoI feehEeercO, Demjia fejilleeeO, - fna Se* t Ua SeK& Ue* KUderejO, CesO foroeeO Doilo$ DeI bEU) t Dola DeKrkEt NoKoa Nodo( DebuskE* dekuA YebEgea Kimoa O Je^, Gerca DekErekuA CesO iI DoeeeI BirI dO NI ferilgejO, fejO feeeoI Ua NikEca, bEUgolol) t Nogooa Uea Dedea forolcegoljO, BljosI foikEI foso& kEmdo& fca forioecilea SerkEUlejO fejilleeeO dO foecogoI feehEeereeO, - NeUsle& oa kEmjiyea dO DomogO, DomogO DoisdO fbEoecia YekEt DehdejO bEU) t DeI HolBeedegoljO, DeKrkEt Ua fmnelkEt, frokEt Ua fmnelkEt Ua foUla fejille) t iI fidebkujiKlK, fmnelkEt Ua DoselemjI iI kE* DO NI KirkEK, kEbdea fmcileKlohcioa oa foroa O KirdekEmjI iI HeehgeeeO, - fege* oa Bkurde& fca kEokEoa I HemegeleeeO Joril) t bE* kEdO YekEt Bkurde& DeI Bisa dO bEU) t ByO kE* Horiyele& oa 51 SorgegolI Ua bE) t feehkuA Ua Soroeecioa DO femea O Hegelda DeregeeeO, 50 Cecerliit DO fege* CebErsiKlohcI SegorilegoleeO bE* Bloeesea. fna K feji& I Jokuyea bEUgoloa, fodoridol) t bE* Heehgea fejilleeeO, - NeUsle& oa kEmjiyea dO NeUda Ua fjemsi& oa GodomjI DelebEI dO Joibsiyere& foikEI foUla fejillee) t YeBgoljO BI Doi, foi, Ce, Joibsiyere& foikEI bE* bEUrisigoloeesea, Zegerdel) t HeehgeeeO foikEI DomO, Jijiit Sordelcilegea O SembE* t iI NeKlkEa SiljiKljO, Geje* CilokEleK foUla YeBca iI kunejO, Joibsiyere& foikEI Doi, foi, Ce, SembE* t iI Dekua bEUrilegoleeO foikEI bEUeeO fesegode& I bEyecilea HerigoceeeO, - NeUsle& oa Nodo( DebuskE* DO firkEoa oa femogoleeit DeUBeit bEUde& I HeehgeeeO, kEmdO kEreit, Joirice& dO foirdoK, fosogojO, kEmdoK fca forioecilea SerkEUleK, kEmdO kEreit, Joirice& I Desoloa JoeesogeeeO Cihle& Ue* DeKrkEt Ua Ceeede) t Ua kElde_, folea NeUda Ua Ceeede) t Ua fejildea, kE$ Jiro^ oa formesigololdO frkuK& Bloa SeUa Do* t Ua forolcegea dO Dolgegorileeesea frkuK& oa fejille) t iI Jokuyea bEUgoleeO JerkEt iI DoreoeceI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit