fe, bEyerceceit DelekEI iia GoO t BiseKI iia DemecekEa dO 11 dO SilgerebEI
2016-12-23
<< DelekEI iia GoO t BiseKI - 2016 >> DemecekEa O fco_ oa Zedoa O Silgeregololda foiehkErehsea Ni^ t Gere( DO femwri\Et iia NikEdohsea folo_ oa WeziehDoa Hode% t BljO, PiwerDo Ri| iia GoO t BiseKI SDwqEnI dw& WellwA Didi^ oa fjea Bloeesea. DelekEI iia 120 foroa O GoO t BiseKI foirisoldohsea Do_ DemecekEa dO Moehgo& folo_ iiea DoilokElea forolceeesea feldeehkEre& oa bEyerceceit Silideit 11 GoO t BiseKI iia NikEt bE* Silgereeesea NI Moehgo& foikuoa fna DemecekEa dO Gergeeesea Hemo( oa foiedo* femjilda Yo^. Dera bE* DelekEI iia GoO t BiseKI iia DemecekEa O felbEa Yosoa O Ceku^ HegodesO bE* YeBgoloeesea Sene& fesegol) t bE* fereoa Doimea O Degesiye& dO Kirohsea GoO t BiseKI bE* SilgerejO Hege_ SihsikEt iia 11 dekuA forolceeecI Bloeesea. Moia febuye_ oa Doiro& dO Moehgo& buciit oa \EllihrequA foreli(, Bijiit, YilwI Hoosleeesea foijeKlBrI bE* forolceeesea NI fna K DemecekEa O feehEeea O YilwI iia foijeKlBrI Bloeesea BikEoa fkEt foroa iiea Denilcegoloeesea DoirsO bucilkEt NI << BiK Ce( foiI t iia GoO t BiseKI iia DemecekEa NoKoa oa DeokEa dekuA Hemo( oa GoyO Jiroeele& DeI, Ye( \uno Si( Denilcegol) t >> kEmea foinelehdehsea bEii% t. fe, bEyerceceit Moia << DelekEI iia GoO t BiseKI - 2016 >> DemecekEa O forku& foiI t iI fkuleKlK Bijiit DO Hemo( oa Seiia Bijihledeit 10 BiseKI iia NikEt bE* Soehgoeedea, fkua O f-ehnekEa dO Bijihlehsea Yo^. 2008 foa fca HoiisI << Dor) t >> fekwnDli( DO JeeeB* fmoscO bEii) t fe, bEyerceceit feehklI, fispEnI, qren]a kEla DeI BikEoa fmonedO feqri\Et, fispEnI dO foyodea Solilcegea O KidolBrI bE* SorolcejeI. Moia kEdO kEdoa \uno dO DoirI BidokEhsea O NikEt NI << Mer| Plo >> CoBre& Yo^ bEii% t.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit