\u, RoneldoA << feldea BimBkEt >> - Ua fjea Ue* DoirbEt dekuA fode) t bEa Dodore& t
2016-12-16
<< SiehEeO t >> DelekEI Ua Ki& BimBkEt Ua HolB) t ByO quqEt fca Silideit DoeeleeecI dO folgode( << feldea BimBkEt >> Zeehne& oa fjea Ue* PrDoige& oa felderdO Ki& BimBkEcI \rizDiyenoA RoneldoA DoirbEt dekuA fode) t bEa Dodore& t. << Riye& MedridA >> bE( oa DobdoloeecI RoneldoA << bErswlona >> bE( oa DobdoloeecI Lionw& MwssI iI ferO dO bEa forkua fo( Zeehne& oa fjea Ue* Dodoreeesea bEU% t. LoU_ Soiwerw_ Bloa NwUme* Ne* oa DelekEI Ua Silideit Ki& BimBkEcioa fna Zeehne& oa DoilokEt foirisoldojeI. fdokEt 31 NesO DeI DobdoloeecI JelegO fna foa dO 110 fode) t DelebEI dO GereeO dO bEa NeUda dO bEa 102 BimBkEt forogoljO, << Riye& MedridA >> bE( DeBdoge* Se* t dO feBrgO Nogooa oa HolBgea dO DoiroKleK dO, qren]a dO Bloeesea << fwoiro - 2016 >> - dO PrDoige& oa SihsikEt bE( DoiroKleK dO Cieeola HobuA NemerI forogoljeI.
GedegedO MedekEt
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
BlbEsore&
2020-10-30
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& I KidolBrI fca HesoeeO foikEI
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& oa SodoleeO Ce( I bEgeseeeeeO kEjO bEii)T, Ye, B - oa Sorgelda iia Doeedelcegea dO \rwdiDA SisDw^ I NebdereKlo%T kEmehsea fesegode& iie* B, Si, fo, Yem