Hea - fegola, SoikEbEgedo* DeKrkEt Ua Jese( Dero) t Ne* I bEdolemjilebEI
2016-11-28
NeUsle& oa Jese( Dero) t BikEoa folegeebEgedo* Hoda Ua JekuroeecI So, bEdoBlooa JekuromjI GergejO, NeUsle& oa Hea - fegola DeKrkEt Ua Jese( Dero) t bE* Joi|wA oa felderjibEeoleeit, SoikEbEgedo* DeKrkEt Ua Jese( Dero) t bE* KikEKiO Ua Blor^ t Ne* I bEdolemjile& t. Hea - fegola DeKrkEt Ua Jese( Dero) t Joi, felderjibEeoleeit= << felbEa Yosoge* bEdolemjI bEa GerdejO feB& t. Mea O DeKrkEt B& Moehgo& folo_ oa NeUsle& oa foiehkEt DoirK Bloeesea, fKda NI Bloeesea DeKrkEt. buda DeKrkEt bEa fmkuA Cehca DeI, CebE* CemcekE*, f| DeKrkEt Blge% t kEjO BdojO bEU% t. firkEoa Uea DekEdolejO, HobuA Ua kEbsi& Uea DemjijO fejille% t. Hea - fegola DeKrkEt Ua HobuA dO Kimoa fema foiscO, Si% t bE* SoiederleK bEril) t bEUsieit fdo* fca fdo* DO NemehdejO bEU% t. DeUmO fca Jokuyea bEUgololda iI MesI SeUa kujO fejilleeeO bE* DoilobljO bEU% t >> kEme& t. SoikEbEgedo* DeKrkEt Ua Jese( Dero) t Ki, Blor^ t= << Mea O DeKrkEt Ua HobuA dO NeUda 140 GeroI Miehgea firkEa DeI, Hoda Ua Uea JirokEt NI Bloeesea DeKrkEt. SorgegolI, Cecerliit, Soyo& oa bEUgolol) t Nogooa, flcia SeUoa oa Yemooa bEUrilede(. DeKrkEt Ua Kihji& fekuca DeI YeBjO bEU) t. Cineeesida fKa I foirKljileKljO, fereoa firkEoa oa Uea SeUa SeUeeea O DoilokEt fejille% t >> kEmehsea Yo^.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit