NeUsle& oa Silideit BidokEa bEUgoloeecioa Dodore& t
2016-11-04
Moehgo& folo_ oa NeUsle& oa 377 Ji& oa foI Ua Kiriyea dO, folegeebEgedo* Hoda Ua Kihji& Debsi& dO foi% t DeI HobuA NemerI forogoloeesea Silideit BidokEa bEUgololda iI SilgeregeoleeO Yosole& I DoirbEt dekuA Ji& dO bEa Jokuyea bEUgolo& t. fna fode) t Ua Silideit BidokEa bEUgololda iI Silideit BidokEhdeKa foUlecilekEt iI NebdereKlohsea bEUgolol) t, fejO feeeoI Ua NikEca Ua BidokEa bEUgololda , DebsildedO Dwhniit DwhnolokuA BiKI foUleoeBrI, Silideit bEril) t bEUgolomjI kEmehsea DoirbEa Doiro& Ue* Ne* t DebsiKloa Soehgoa SilgeregoljeI. Soehgoa Silgeregololda dO NeUda 20 forci^ fejO feeeoI Ua NikEca iI Ne* t DebsiKlohsea fca Silideit BidokEhdeKa foUlecilekEt iI NebdereKlohsea bEUgolol) t bE* << |qwA bwnwA >>, Silideit fejO feeeoI Ua NikEca Ua BidokEa bEUgololda Doiro& dO << feUme\_ >> \uno DiyeDe*, << Hoo_ GerodI >> ku, He, |, Silideit bEril) t bEUgolomjI Doiro& dO << f^ SI f_ PpwrDI >> ku, He, | - Ua << Zeehrila Doi$ >> Do_ Do_ Silgere& t. NeUsle& oa Silideit BidokEa bEUgololda Ua DekEdO Zeehne& oa DoseeeI bEUria dO << fn\EnDo >> SPrDA CoeeceleBrI, << ferigoa SorI >>, << fi MerDA >> ku, He, |, NeUda Ua DekEkEBrI Joeesoge& Godomjia O MedekEle& bEUgolomjI iI Sinecilehsea << JI SI dw| >> |mpEnI, HobEeci* Heyeeede& I Dekua BlbEsoregoleeO foUleoeBrile& frkuledeit << ModO plesDi( >> |mpEnI, pwrliDwa Hebdeeit I foUleoeBrilehcI << NiyO Swrww* >> |mpEnI, feeeoI Ua Bku* fosO CebErleK bEUgolomjI NebdereKlohsea << foliDresoni! >> |mpEnI Do_ Do_ SilgerejO NeUsle& oa fodoridol) t fca Zeehne& Uea GerdebEI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit