NeUsle& oa Silideit BidokEa bEUgololda iI Silgeregolo% t
2016-10-21
Moehgo& folo_ oa NeUsle& oa 377 Ji& oa foI Ua Kiriyea dO, folegeebEgedo* Hoda Ua Kihji& Debsi& dO foi% t DeI HobuA NemerI forogoloeesea Silideit BidokEa bEUgololda iI SilgeregoleeO Yosole& I DoirbEt dekuA Ji& dO bEa Jokuyea bEUgoleeO bE* BljeI. fna fode) t Ua foa O Silideit BidokEa bEUgololda iI DeregekuA DoirbEa Doiro& dO Ne* t DebsiKljO, Soehgoa SilgeregoleeO fejeI. fKa dO= 1, bEril) t bEUgolomjI :2016 foa O 10 doge* Se* t Ua 15 - O fdo* fca fmo% t fesieelelda dO foihKhsea bEUeeO" 2, DebsildedO Dwhniit, DwhnolokuA BiKI foUleoeBrI 3, BidokEhdeKa foUlecilekEt iI NebdereKlohsea bEUgolol) t :SeK& oa GorbEa Ji& dO NebdereKlohsea bEUeeO" 4, fejO feeeoI Ua NikEca Ua BidokEa bEUgololda kEsea DoirbEa Doiro& dO Ne* t DebsiKlK Sene& I NeUsle& oa Jese( Dero) t Ua Deme) t Ua Geje* oa Bdol) t Doiloblelda Ua kElde_ DO Kiliyea febcO bEU) t fejeI. folegeebEgedo* Hoda Ua NeUkE^, fdA oa Jese( oa Kihji& dO Si% t Jisiit febcirejO, DelekEI Ua SDenderDA dO Kirohsea, forcia foiI t Ua Dwhniit, DwhnolokuA dO Segorileeesea, Kiriyelea BI forcia dO fkElI DeI, foirisoldoK CideBrI DeI, Cine* SeUdeI, fonobcI DeI SUdo& DeI bEril) t bEUgolomjI, DebsildedO Dwhniit DwhnolokuA, BidokEhdeKa foUlecilekEt iI NebdereKlohsea bEUgolol) t, fejO feeeoI Ua NikEca Ua BidokEa bEUgololda iI fna Se* t Ua 28 - dO SilgeregoleeO Yo^.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit