Ne, Sw, YeeeonDowa= Moehgo& buciit iie* Sonia kEble& Gerge% t kEdeit SeUeeea kEreit SiO
2016-09-15
- Yegoa O fmo% t YekEt Hore& oa DoeeeI Seoekuhde& iiea Hobuyelce% toO. Da MoehgolcI frdemdea O YekEt Hore& dO kEdO dekuA fode) t bEa forolcejO bEii% t BI? - buA folea folo_ oa MoehgolcI frdemdeoa oa Hore& dO GorbEdekuA fode) t bEa forolcejO bEU% t. MoehgolcI frdemdeoa oa 10 doge* Hore& 2011 foa dO BleeO dO kErkua forolcejO bEUeesea Uea B& DodO SenejO bEU% t. Dera foiI t dO << SoehdoI >>, << feldeehkEre& >> Sodo* oa fkEt, DeKa O Bidoca foeceli(, filgegea O De& t bE* fileoekE& kElelceKljO bEU& t. MinO do\Do* oa JerkEt Gorileeesea feji& << foUreoa oa forea Jokuye& oa kEla buciit oa Sodolo& >> kEmehsea Sedo$ DeI bEUeesea Yo^. DeKa fca HoUsI fna De& t bE* fole^ folea Sodol) t kuK Bloeesea. fna fode) t Ua Hore& oa DoeeeI dO Moehgo&, DoibEoa DolI buciit ooa oa De& t bE* kuA Sodolgea O feji& Uea Denilcegolo& t. Mea O Kiriyeleeit dO folea ferbEa DoibEoa - Moehgo& DolI buciit, DeKa O folea Jegoa HobulBrI bEUde(. << MerkEoa GereeO Ua foroa >> JerkEt felderdeI DolI buciit ooa CO BI. Mea O dO fodO bE* bEkEjieit dO kEblejO bEUeesea Bloa Hoji^ Briyeoa DO kEblehsea HobulBrI Nogooa HedegeleeedejO bEU) t. - fna fode) t iia Hore& oa foeceli( I Da kErkua DodoreeeiilejO bEii% t BI? - Yegoa O DoiroKa dO, foinO Ua fUmO SeehKO Ua KiedO NoiKce& dO Hore& I fiehkujO foiedo* Doibsia dO Jokuyea bEUgolo% t kEdeit B& foinekE* SeUa. NoiKkEt De& t bE*, Jokuyea bEUgololda Ua HobuA dO fole^ Bi* SeUa BljO bEU) t dO bEyerdeI bEU% t. fmonekuA Hore& ooa oa foiI t bE* Jeri^ fileoekE& kElelceKlkEt Ce( fca bEa HocorcO fkuleK, forolceeecioa HemigesI YeBeeO bEa MedeK foikEI, BdolieeO JerkEt fesegode& ooa GercO bEUeesea B& fna Hore& oa foiI t bE* DeUmO fesegode& NikEt CO fode) t Geroeesea foikEI. MesI SeUa Jokuyea bEUgololda DeI Blo& t. folea Jelego_ BiK foUla fejille) t iI fodoridoa CihleKljO, GedegedO, DodogedO Ua frdemdeoa oa BiK fesegolda dO HerigolejO, DoselejO bEUeesea I kEleK kErehdeI. - YekEt Hore& dO frdemdeoa oa kElelceKlohsea fileoekE& ooa oa DoeeeI dO Dea O Sene& Bdo&? - buA fna De& t DekE* t foinelejO, doiehnejO CideeeO foikEI. buA Hore& oa DorsI JoibkEa kEla Siejile& oa SelBrI Horeldogea dO La Sego& t SiO da. folea SeUeeea, Sonireee& DeI fileoekE& I MerkEji& NikEdO NoiKoa MenI kElelceKljO bEU% t. SeUa MegO kEjO SiKK dO kEceKO SiO da. Moehgo& folo_ fca felo_ Hola fwoiropEt, femwri\Et JerkEt Geje* ooa DO femidorede( Sodologecioa oa HobuA dO fiehkujO folegeebEgedo* Hoda dO, Hel( t Moehgo& oa Golomda Nodo( DO CoeelejO, fegolje% t kEdeit HoB* SeUeeea BlomjI. f-eda La buda, fe[I Ua, DoeeeUlegeoa bEkEjieit oa frdemdeoa DeI bEa fegoljejO bEU% t. - Da Moehgo& Sodolo& DeI feji& femidore& iiea kErkua HolBeeO Bloeesea DoeeeI bEa YeribE& BleeO oO? - MinO feB fjI Hoye* Hoyegola bEa Doro% t dekua SodologecI. bE) t fca bEa La fna BiKa DeI foU* t bEUeesea kEK oO da. Deda MenI Nedo* Moehgo& SodologecI BlbE& YembE* BI kEmehsea Sene& DelbujO, Joibledeit bEUeesea. CiehkukEoa buA DoeeeI Ua foiI t Ua LwniehhredA oa folo_ oa YekEt SorgegolI Ua Doro% t dekua O Diehku^ dO SorolcejO DeKsohsea da. fodO buA Deeda bEa bEeesilejO bEU% t. - Da YembE* kuciye& JigejO bEii% t BI? fodO bE* kEcinea foyodea Sorde( BI? - buA foUreoa oa kEla Siejile& Bloa Moehgo& kElea O Doiri^ oa fono& Jigede(. fodO bE* Mea O feehkuA dO Jirgogea foyodea SorolcejO bEU% t. foirKljile& I Mea O Sonia O 29 :1051" doge* fca foehsigereI
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit