Jegoa O MeehleI Degocia O NeremjidO foroldogea Blo% t
2016-09-02
Moehgo& folo_ oa DoirO Ua ZeehneldO, fereoa oa JoijokEcia, KidelmorI Ua bEgedo*, Jegoa O MeehleI fordO Ua DegocI Ne, NorBbEehjeoa oa Meedolehsea O 85 Ji& oa foI fna foa dO DokuyejO BI Yo^. fna K foI iI Dokuyeldogoloa Soyo&, foreli( oa YekEt SorgegolI, << NorBbEehjeoa >> Seeit, Moehgo& oa fordO Ua DegoO Ua HolB) t Hemdorea Moehgo& folo_ oa DoirO Ua ZeehneldO, fereoa oa JoijokEcia, KidelmorI Ua bEgedo*, Jegoa O MeehleI fordO Ua DegocI Ne, NorBbEehjeoa oa NeremjidO fordO Ua Degocioa oa folea folo_ oa feehEeedoge* foroldogea I fireK Se* t Ua Neimea fca 10 - dO folegeebEgedo* Hode% t Jokuyea bEUgoleeO bE* BljeI. foroldogea dO forolceeecioa I fna Se* t Ua DeBa I Kirde& t So, fo, Ye, SorgegolI Ua 211 DogedO dO BirioekEK BikEoa 45 KirdelekuA Nesoa O MerkEji& oa Degocioa Bloa fereoa oa febuyesdea, foyodea Jelego_ forolceeeO BlomjI DeI Yo^. Je, Blo*
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit