Jese( oa Geje* folimpuA Ua Mwdelidea Nogooa Uea formesigolbEI
2016-09-02
bre[i& oa Rio dwA JenwUro Hode% t Bloeesea Joa O folimpuA Ua 31 dokE* Negedo^ dO femjilda DeI forolcejO, MoiehKa, Kire& MwdelI Kirdehsea Demircioa, Dedea O Deseeeljigoloeecioa DO Jese( oa Geje* oa MoiehKa Zeehne& oa bEdolemjI GerdegoleeO Yosole& DoirO Ua fordoa dO Blo& t. Joido BikEt Ua foiedosoa O SihsikEt bE( oa Demircia, folimpuA Ua MoiehKa MwdelidO Do, SomiI t, B\_ oa foiedosoa O SihsikEt bE( oa Demircia, folimpuA Ua Kire& MwdelidO De, fooeeeeedeleI, SihsikEt bE( oa feeeeleeeO DeseeeljigoloeecI fo, bEljiehni^ t, feeeeleeeO DeseeeljigoloeecI De, bEdosoiroeit Ne* DO Jese( oa Geje* oa MoiehKa Zeehne& folgoeeO bEdolemjI iI Moehgo& folo_ oa YeroehkEI SeUoa Ji, frdenibEdO Gerdegolo& t. Jese( oa Geje* oa Doeedege& dO Jigeeesea Ue*, folimpuA Ua MoiehKa MwdelI Kirdehsea Demircia 60 SeI t, Kire& MwdelI Kirdehsea Demircia 30 SeI t DoiKriit Kirdedeit. fna K MoiehKa Zeehne& oa 50 HobuA iI DeseeeljigoloeecI Ne* NI febEeO bE* Jese( oa Geje* oa Doeedege& dO Jigeeesea fejeI. DeKecilea, folimpuA Ua MwdelidO Demircioa Heriyeleeedede( SPrDA HoriI t ByO ku, He, Ye, Geje*, << kulicia >> SPrDA Horiyea O HemdO folea Kiliyea febcO, KiedooekE& filerkEUlejeI. fna foiI t bE* HeolI JoiI, DodogedO kEreit oa Yemoa, ku, He, Ye, Geje* Hemdorea Do, SomiI t dO HosigocI Cola folgojO, GorbEa foirokEt bEUrI, Do, fooeeeeedeleI dO feeeemeoa Cola folgojO, Hoye* foirokEt bEUrI Do_ Do_ bElehlehsea bEU% t. Ci, ferigoeBlooa
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit