<< fe[I Ua fereoa Doimea - 2024 >> Negedo^ Blo%T
2024-06-14
fe[I Ua Hoda Nogooa oa fereoa oa foreli(, Ge* forele& oa << fe[I Ua fereoa Doimea - 2024 >> Negedo^ I NeUsle& oa Jese( Dero)T Ua fibEkE& dO Jirgodoge* Se*T Ua 14 - 16 - dO folegeebEgedo* Hode%T Jokuyea bEUgolo%T. fna fode)T Ua Negedo^ dO Soloehgo_, kudeoa, findonwsiIT, MeleUsiIT, qulipua, foi[bw\usDea, fneoekEit, YePa, firea, BilgeriIT kEmehsea 10 foroa fca 160 forci^ forea BidokElcI, Ge* forelegecioa forolceeeO bE* NeUsle& Hode%T Kirolcea firekEoa BI. Moia NeUsle& oa Yisoa DeKrkEt Ua Jijiit, DomdedO foUleoeBrile& frkulehcI, Ge* forelegecioa forolceeeO Yo^. Negedo^ oa foiIT bE* De, SoikEbEgedo* oa DelebEI dO fereoa oa foreli( oa Doeelelda Nogooa, Ge* forele& oa foijesKleeit, Hodeldo)T, Sorgelda, fe[I Ua foroa Nogooa oa foiedosoa O HobcesO DeI feleeolda, foiedosoa O HobcesO DeI foijeKlK Doeelelda, GedegedO, DodogedO Ua forea BidokElcioa oa Hemdoreeesea Doeelelda Nogooa JerkEt folea SonireeeldeI foUla YeBde& GorbEa fdo* oa DorsI foirni%T. Negedo^ I felbEa Yosoge* fna Se*T Ua 14 - O 19= 30 Ce( DO De, SoikEbEgedo* oa DelebEI dO NekEkEK Yo^.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D