Deyw\wondo Ua folo_ oa feBrgO dO 700 Demircia forolcejO bEU%T
2024-06-12
foreeoa Moehgo& folo_ oa GebuyedO DeseeeljigoloeecI Se, Gea - frdenI Ua NeremjidO, Deyw\wondo Ua << bE)T Nesoa O folo_ oa feBrgO SilgeregoleeO DemecekEa >> HoyerdekuA fdo* Uea foirKljilejO bEU%T. DemecekEa dO NeUsle& oa Yisoa DeKrkEt, 21 feUme( oa 43 bEUgolol)T Ua 700 GeroI Demircia forolcejO bEU%T. DemecekEa O fkua O fdo* << fe >> feehkule& 10 - 11 Nesoa O KibEKoa, << bu >> feehkule& 10 - 11 Nesoa O foikuoa, KibEKoa, << di >> feehkule& Neima fca Yisoa Nesoa O foikuoa oa BiK Jieit oa Doeelelda BljO, Hege_ SihsikEt Bloa SihsikEt Dologea Nogooa Blo&T. fole^ Ue* << fe >>, << bE >> feehkule& oa Neima fca Yisoa Nesoa O foikuoa KibEKoa, << Si, di >> feehkule& oa 10, 11 Nesoa O foikuoa KibEKoa oa Dologea Ue* foirKljile%T. foreeoa feUme( 2024 foa Geroeesea fca HoUsI Neima dekuA fode)T Ua folo_ oa feBrgO Ua DemecekEa I Jokuyea bEUgoljO bEU)T Ua NikEt finO fna K DemecekEa Yo^.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D