SeIT Jegea DeI folo_ oa DeriKa Moehgo& folo_ DO Kirolcea firebEI
2024-06-12
Moehgo& folo_ oa YeroehkEUlehcI fo, KirelsoikEt Ua foril)T bE* Bi, Ne, fe, Le, fe, folo_ oa YeroehkEUlehcI Doehloia SisoiliDA fna Se*T Ua 11 - 12 - DO Mea O folo_ DO DoirO Ua feUlcile& kujO bEU%T. Moehgo& folo_ oa YeroehkEUlehcI fo, KirelsoikEt kErkEI Lo, Blorceceit oa HemdO Bi, Ne, fe, Le, fe, folo_ oa YeroehkEUlehcI Doehloia SisoiliDA, kErkEI NelI SisoiliDA Ne* I De, SoikEbEgedo* oa DelebEI dO felbEa Yosoge* foeedojO feB&T. Yosole& oa fkua dO DoirO Ua KiedodO Herego& oa JekuroeecI feUleoeeee& frKhsea O Dere)T Hoye* folo_ oa DoirO Ua Degole& fkEsihlebEI. Hoye* foroa O DoirO Ua DeriKa, DoirO Ua Yosole& oa CerUt oa Cegea Do( DO MeKUa Yosoleeesea O Dere)T YeroehkEUlehcI Doehloia SisoiliDA DoirO Ua KiedodO Herego& oa Ceriit ooa DeI MeedocilebEI. YeroehkEUlehcI Ne*, foeedoeeO Yosole& dO Kirolcea firehsea Moehgo& folo_, Bi, Ne, fe, Le, fe, folo_ oa felbEa O DoilokElehcioa Bloa Moehgo& folo_ DO Sego)T diplomeDA DoilokElehcI Ua Geje* ooa oa DeriKa, folea folo_ oa bEUgolol)T Ua DoilokElehcioa DeI Meedocile&T. fKa O Dere)T DoirO Ua DeriKa Ne* YekEt fjea Ciehku_ Hegea O Kisiyea dO KiedooekE& filerkEUlekEoa YeroehkEUlehcI Doehloia SisoiliDA DoirO Ua fordoa O KiedodO Jocia O Debde* DO Ge* oa foisoit Uea Jiroeesea Yo^.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D