NeUsle& oa GodomjI, DelebEI iI Ceceit Ue* CimejO bEU%T
2024-06-10
fodO bE* folegeebEgedo* Hoda Ua GodomjI, DelebEI, Je^ DegegO 400 Mieh)T forci^ Ceceit Derigeoa bEU%T. DodoregolbE&, MeedereOT, Dekuyea Jele)T, Hoye* Doiro& oa HeUdeeit Ceceit, Desolgea dO forgode( LilI, feldea - Jola, Hoa Ceceit, kulieit Ceceit, fele( Nidoa, Helege%T, fesDra, bwrbuniIT, f-ehkElkE%T, kumosoa JerkEt 10 - geoa Doiro& oa Ceceit I forgogoljeI. NeUsle& oa Nogogea bEUgolomjI iI NemehdeKlK bE* fna foa dO Yisoa DeKrkEt Ua 99 bEUrisi& dO 15 Ne*T Doiro& oa 1, 5 SeIT forci^ Ceceit SegolgeeeO, 25 Geje* Ceceit oa Meede& kuK bE* DoiloblekEoa BI. fiehkuK dO bEa YekEbcilea NeUsle& oa feoiDo Je^ oa Domoeeea fegoljeBrI Nogooa, CecerlihdO Kiriyeleeit, KisiIT Doreseee& oa fmonekuA DelebEI dO Ceceit SegolgejO bEU%T. Moia Hoda Ua foiehkEt foijemjI iI SeUjiregoleeO, NeUda Ua fjemsi& oa Sola SiroI KirosO BiKI DelebEI dO NikEt Bloa folea NesodO forgome& Ue* Ceceit oa Meede& kujO, foiehkErehsea foa dO DoehB, Dogo_, fmekE&, Dol)T, f*T Ua GorbEa Negedo^ SedobdO CecehdO kucele& I DeBa bEUrisi& dO bEUgoljO bEUbEI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D