fmonegobuA feUme( oa Deleejedegeoa SomO iI << feldea GedesO >> fodoa Ue* ZeehnebEI
2024-06-03
Moehgo& folo_ oa YeroehkEUlehcI fo, KirelsoikEt Jerli( Gergea, folo_ foroa O NeUkE^, fdA oa Jese( oa Kihji& dO BdedO HobuA NemerI forogoljO, fmonegobuA feUme( oa Silideit SomO bE* fode)T Dere)T Silgereeesea firehsea femjilda, BidokE&, SomO Ua fereoa firkEoa oa feji& foiile_, GebuIT JioeK& I foinelejO fmonegobuA feUme( oa Deleejedegeoa SomO iI << feldea GedesO >> fodoa Ue* Zeehne&T. Deleejedegeoa SomO Bi, Ne, Mo, fe, folo_ oa fereoa oa YekEt Hore& oa DeriKlehcioa oa 1965 foa O Jirgodoge* Se*T Ua DoirbEa O fdo* oa 124 dokE* Jerli( Ue* foroa Nodo( oa Hoda Bloa foirkEjia Kihjihsea DeokEt DeI. 2020 - 2024 foa dO Deleejedegeoa Hoda iI KihjiKlK firkEa Doi$ DeI << DebsildedO Deleejedegeoa >> KidolBrI iI kErehjiKloa, 2022 foa fca foibE* Uea foibE* I bEa SeehKjiKldeit SomO BljeI. Deleejedegeoa SomO fdokEt 32 Mieh)T GeroI Kimoa fema DeI BikEoa kEreldoKlkEt, CebE*, Bku* fosoa O Zogo^ SoiljiIT, feoiDo Je^, YebEgea Bloa DogoI Ua Je^ JerkEt DedA Bidoca bEa Ji& BirI NemehdeKljO, Kihji& oa Doibsia Ue* Uea folo_ oa kEmjiyea dO DeriKlehsea BikEoa firkEoa oa Seoeku& HenomjI, kErehlehcI Ua foinelekEt bE* feUme( DO bEa MeehleUleeesea femjilda bE* 59 Ji& oa foI bEa foeedojO BI Yo^.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D