fna Dolo)T Hono( DO Moehgo& folo_ DO
2024-06-03
2024 foa O Jirgodoge* Se*T Ua GorbEa fca Yisoa dO BleeO foUla YeBde& oa DoUmO. folegeebEgedo* DO= Jirgodoge* Se*T Ua GorbEa dO= Moehgo& folo_ oa YrroehkEUlehcI fo, KirelsoikEt Ua foril)T bE* BiKda NeUremdeeeO bwleroi_ folo_ oa YeroehkEUlehcI felw\send* hrigoriywwicA Loi\Ezwn| Moehgo& folo_ DO DoirO Ua feUlcile& kujO bEU%T. Jirgodoge* Se*T Ua GorbEa dO= fo, Ye, Hore& dekuA Ne^, Biloit ooa oa Horeldogea Blo%T. Jirgodoge* Se*T Ua DoirbEa, DeBa dO= fo, Ye, Hore& oa bEUehgO Ua Horiyeoa oa Horeldogea DoirO Ua fordoa dO Blo%T. Jirgodoge* Se*T Ua DeBa dO= Jese( oa Geje* oa fkEljidO Horeldogea DoirO Ua fordoa dO Blo%T. Jirgodoge* Se*T Ua DeBa dO= Mo, foi, Ho, fe, foi, Deehku^ dO << Moehgo&, |ibEt folo_ HogoroedO Ua Hodeldo)T, KiroehkEt forogololda, HemdO Ua fejillegea O BlomjI Nogooa >> kElelceKlkEt, fegoljelda Blo%T. Jirgodoge* Se*T Ua DeBa dO= Moehgo& folo_ oa foiedosoa O foreli( oa YekEt DiyeD* oa forea BidokElcioa fca Jigolcioa DO Jorigoloeesea << DehrI Ua foroa Ue* >> Doeelelda bEa Dolilegolo%T. Jirgodoge* Se*T Ua Jirgogea, Dologea dO= fo, Ye, Hore& oa Cigolgea O NikEdohsea Horeldogea Blo%T. Jirgodoge* Se*T Ua Neimea dO= fiDelI Ua SoodO Kihji^ oa JokuyelcI Joi, wwrdwA Ua Domoeeea BidokE& ooa oa NikEt << DroibEdoi* >> DegorI iI fo, De, Bi, f, DiyeD* oa DeUje%T Dolilegolo%T. GedegedO folo_ DO forosia Sego)T SoehgogolI Ua frkEt BiKI Moehgo& folo_ oa firkEoa fo, Ye, Hore& oa 2024 foa O fkEljidO SoehgogolI dO forolcejO, SoehgoeeO frkEt bEa fdleK Ua Doleda 2024 foa O DeBdoge* Se*T Ua Jirgogea fca Jirgodoge* Se*T Ua 15 - O HogoroedO forosia Sego)T, fsebE& Doi* JorcijO BI folo_, Hoda dO bEUrisi& DeI Moehgo& folo_ oa diplomeDA DoilokElehcI Ua Geje* ByO flcia SeUoa oa Yemoa, YeroehkEI |nsoi& oa Geje*, |insoi& oa Geje* DO Sene& foihK DoeeeI Kiselda bEa Gerge%T. fo, Ye, Hore& oa fkEljidO SoehgogolI DeI HolBeedegoljO firkEa O Siljilda KidelkEkEa I fna foa O DoirbEdokE* Se*T Ua 29 - fca Jirgodoge* Se*T Ua 29 - I Kirde&T Joeesogegeoa bEU%T. foroa Nodo( DO= Jirgodoge* Se*T Ua Jirgogea dO= HobdO feUme( DO << bEyeeBle( >> kEokEoa oa Joseleeit oa NekEkElda Blo%T. Jirgodoge* Se*T Ua Jirgogea fca Neimea dO= JebEeea feUme( oa De_ Somoa dO << kulI forci^ oa feyele& Jigolcile& I DemjiK De_ SomO, fercesegorI Bgomda Ua Kihji& - 2024 >> Cigol)T fegoljelda Jokuyea bEUgolo%T. Jirgodoge* Se*T Ua Dologea dO= DomdegobuA feUme( DO << JeU\Et >> folea folo_ oa bEUgolol)T Ua << JorildedO Biloit oa firkEoa oa KidelmorI frkulelda iI DemjiK Je^ Ue* bEIT Degegea femidoreeeO dO DemjilkEt foijeKlK finO >> Doiso& oa bE( fejille%T.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D