<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
2023-11-24
KibsoK& feiime( oa Moirea SomO iia fkEt kElea O Doisica, MeDwmeDi( oa Sorgelda DeI YeroehkEI BlbEsore& oa << Didi^ >> SorgegolI iia Neima iia << kE >> feehkuA iia HemdO folea << Kimoa biciit >> Sonia I 2020 foa fca HoiisI feehkuA HemdO folea iie* iiea Doeedeme& Jekuyelea foehsijO bEii%T. Ge, f-ehkEseiieeea bEeesI DeI Neima iia << kE >> feehkuA 39 SoroeecI DeI Bikoa foiedosoa O buciit iie* iiea Seiia foehsijO, bucideit kEokEoa folea DeI fejeI. fKa I bEa Deda << Kimoa buciit >> Sonia I Doeedeme& foehsijO, Nemelda bE* Sorgelda iia kErehlehdeKa Blgede( DeI HolB)T DeI kEmea bEeeereeea bucijeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI Ge, f-ehkEseiieeea << Sonia fca Hemo( oa YekEt Cieeolecilede( Joii& B& Ge* bucime& oa Bloeit, fKa I BiK Soroeecioa Hereeda bE* Degoriyelgea bucijO, CebE* Seiieeea bucideit BleeO Joril)T DeI >> kEmejeI. Moia MinoiDA iie* Doeedeme& foehsijO, Hordoa foehsieeO CideBrI bEa fekugoleeO iI Joride( bEii%T. foiedosoa O buciit foisoit oa bEye* iie* Do_ feehkuA iia SoroeecI Moi, Degole^T, fo, Si%T - frdenI, foi, Needia - frdenI Ne* feBrgO foehsieecI bE* SilgerejO bEiijeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-03-01
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
KibsoK& feiime( oa Moirea SomO iia << SodO - frde^ >> SorgegolI iia bE, Dolge* bEeesI DeI Neima iia << fe >> feehkuA iia Soroeecioa 2023 - 2024 foa kuciye& oa