fe[I, Nomoeeea DeleI iia foroa Nogooa oa MedekEle& oa fekwnDli( ooa HoreldebEI
2023-11-01
fe[I, Nomoeeea DeleI iia foroa Nogooa oa MedekEle& oa fekwnDli( ooa oa bEiigolol)T iia fodorioeeeO Joib;e& oa fkEljidO Hore& Bi, Ne, Doi, fo - oa fisDenBi& Hode%T 2023 foa O 10 doge* Se*T iia 22 - 25 - dO Blo&T. fna fode)T iia Hore& I Doir! folo_ oa << fenedoloA >> fekwnDli( Jokuyea bEiigoloeesea Yo^. Mea O folo_ fca Do_ Hore& dO, Moehgo& oa foiedosoa O MedekEle& oa Moehcema fekwnDli( oa foroleeecI Dero)T BikEoa Deme)T iia Geje* oa Dero)T De, f-ehkEdoye)T DeriKdeI DoilokElehcioa forolceeesea Yo^. fna ii& oa Hore& << Hode& MedekEle& DeI DemeceK dO MedekEle& oa fekwnDli( ooa kErkua HemdorejO fejilleeeO BI? >> YeroehkEI Sedo$ iie* HoreldojO, fe[wrbEiijea, YePa, fo, Ho, folo_, WiywDne^, fe, Ni, fw, folo_, Bi, Ne, ku, fe, folo_ oa MedekEle& oa fekwnDli( ooa fileoekE& kElelceKlolokEt. Hore& oa DeKskE& dO Medehde& GergejO, 2024 foa O fe[I Nomoeeea DeleI iia foroa Nogooa oa MedekEle& oa fekwnDli( ooa oa bEiigolol)T iia fodorioeeeO Joib;e& oa fkEljidO Hore& I YePa folo_ oa \uodo fekwnDli( Jokuyea bEiigoleeO bE* Doeedeeesea bEii%T.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-11-24
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
ibsoK& feiime( oa Moirea SomO iia fkEt kElea O Doisica, MeDwmeDi( oa Sorgelda DeI YeroehkEI BlbEsore& oa << Didi^ >> SorgegolI iia Neima iia << kE >> feehkuA iia HemdO