SorgegolI iia forcia dO DemekuA DedeeeO iI HorieeleIT
2023-09-29
DelekEI iia freK& MeedO iia bEiigolol)T Mieeme* Gere( DO, kEokEoa Jelegocooa oa freK& MeedO iI HemegeleeeO iia Doleda SorgegolI iia forcia dO DemekuA Bloa flw\Droa DemekuA DedeeeO iI HorieeleeeO iI folo_ foroa Nogooa DO foriyele&T. << DemekuA Dedede( 10 Kimoa Dodo^ oa YisO finO 18 Nesoa dO KirK fca bEa fmo%T DemekuA DedejO fkulehsea bEiide( kEmehsea Sodol)T BI CO, DemekuA foiileoeBrilehcioa JelegO foiIT iia kua I Bdo& foikEI, Dedea I HeiireleeeO foikEI bE* fonilejO bEii%T >> kEmea Do_ bEiigolol)T iia kEb;e& oa MedekEa dO bucijeI. << fiehkuK dO bEa Deda, NikEt fode)T iia DemekuA, flw\Droa DemekuA iI kumda foi%T bE* BrolegoljO, DeKecilea freK& MeedO dO SoirK bE* NoilokEledeit DoeeeI feeheeerogol)T Dodeme( foihcO bEii%T >> kEmea Do_ bEiigolol)T SeremjileKljeI. JelegO foiIT iia kua dO freK& forcia I BiridoKlK iia Doleda, SorgegolI iia forcia dO Ni|Dia, DemekuA kErehleK iI HorieeleeeO, SorgegolI iia foii*T forci^ dO DemekuA SordelcileeeO iI HorieeleeeO, HooredO Bde_ foiileoeBrilehcioa I fibEkEa DeoeKK fca DedegeljeeeO JerkEt fer)T kEmjiIT febcO kErehjiKlK iI foriyelejeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-11-24
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
ibsoK& feiime( oa Moirea SomO iia fkEt kElea O Doisica, MeDwmeDi( oa Sorgelda DeI YeroehkEI BlbEsore& oa << Didi^ >> SorgegolI iia Neima iia << kE >> feehkuA iia HemdO