fna Dolo)T Hono( DO Moehgo& folo_ DO
2023-09-25
2023 foa O YisodokE* Se*T iia 25 - fca 10 doge* Se*T iia NikEa I KirdelekuA foiila YeBde& oa DoiimO. - YisodokE* Se*T iia 25 - dO= << foilemjI iia Cine* >> fordO iia DegoO Degolegecioa oa folea folo_ oa foroldogea O Hoyedoge* Zedoa dO Deehcehsea forolceeecioa I Jerle%T. - YisodokE* Se*T iia 23 - 25 - dO= CoiibElseeit Hode%T BleeO << DoronedO iia Si%T SerKlda >> KiroehkEt forogololda iia Cigolgea dO Moehgo& folo_ oa YeroehkEI Seiioa Lo, foyoa - frdenI forolce%T. - YisodokE* Se*T iia 25 - 28 - dO= << Jiehge* >> CeI iia Je^ Soyo& oa foi$ oa Negedo^ HobdO feiime( DO Blo%T. - YisodokE* Se*T iia 25 - 30 - dO= << Moehgo& - kudeoa oa Neiiremde& oa fdo* ooa >> - I folegeebEgedo* Hoda Bloa DoronedO, feroeeeehgeI feiime( DO Jokuyea bEiigolo%T. - YisodokE* Se*T iia 26 - dO= Moehgo& oa foiedosoa O Hodeldo)T, fejO foiileoeBrI iia Deehku^, kudeoa oa folea folo_ oa fdA oa Jese(, HemdO iia fejillegea O HolB)T Hemdorea Moehgo& - DeiiwenI iia 19 dekuA fode)T iia Hemdoreeesea fegoljelda iI Jokuyea bEiigolo%T. - YisodokE* Se*T iia 27 - dO= Moehgo& folo_ oa YeroehkEI Seiioa Lo, foyoa - frdenI KibsoK& feiime( DO fejille%T. - YisodokE* Se*T iia 27 - dO= DelekEI iia feyele& Jigolcile& oa fdo* I Dokuyeldogoloa << Nogogea KiroehkEt forogololda - budea O firekEdoI >> Sedo$ DO fdorliit Jokuyea bEiigolo%T. - YisodokE* Se*T iia 28 - 29 - dO= << SerKkEhdeK frci^ KicO foiileoeBrilehcioa oa HolB)T >> Doi, B, bE - fca << folea folo_ oa Si%T frci^ Kicoa O Cigolgea >> - I Jokuyea bEiigolo%T. - YisodokE* Se*T iia 28 - fca 10 doge* Se*T iia 01 - dO= << folegeebEgedo* Doiehsile& - 2023 >> folea folo_ oa foijesKleeit << Misiye& f\sP >> Doi$ DO Blo%T. - YisodokE* Se*T iia 29 - dO= Moehgo& folo_ oa YeroehkEI Seiioa Lo , foyoa - frdenI foreeoa feiime( DO fejille%T. - YisodokE* Se*T iia 29 - dO= Moehgo& folo_ oa Moria Hogo* oa Cigol)T iia << Degoa NikEt >> Doeelelda folo_ oa qulermonI iia |n]wrDA oa Deehku^ dO Blo%T. - YisodokE* Se*T iia 29 - fca 10 doge* Se*T iia 01 - dO= feroeeeehgeI feiime( oa Cecerliit Hoda << fera >> CoeeceleBrI dO feyele& Jigolcile& oa NikEdohsea foijesKleeit Blo%T. - YisodokE* Se*T iia 30 - dO= Mo, fo, Ge, JoijokEcia, Se, JibEeoleeit oa << Dolegeeeea Nemo* >> Doeelelda Doi$ CeehkEldoK Kiriyeleeit dO Blo%T. << Nemo* oa Nogogea fdo* ooa >> fdorliit YisodokE* Se*T iia 26 - I Kirde&T foirKljile%T. fo, Ho, fo - oa HolBgea O Hore& oa DoirO iia doi^ oa Dero)T Wi, Wi, Wolodia O Moehgo& folo_ DO feiilcilejO BI felbEa Yosoa O feiilcile& foirKljile%T. << f~eehjowoA - 2023 >> fe[I iia SPrDA oa Negedo^ Bi, Ne, ku, fe, fo - oa f~eehjowoA Hode%T foirKljile%T. forea BidokElcI So, De, fejildea J, Blordoibsia O << feldea HolBgesO >> bEIT Degegeeesea foijesKleeit foirKljile%T.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-11-24
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
ibsoK& feiime( oa Moirea SomO iia fkEt kElea O Doisica, MeDwmeDi( oa Sorgelda DeI YeroehkEI BlbEsore& oa << Didi^ >> SorgegolI iia Neima iia << kE >> feehkuA iia HemdO