Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI foiedosoa HeolI dO forogoloeesea foikErecilelda iI Nodelea bEdolegejigolbEI
2023-06-06
Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI fo, KirelsoikEt dO folo_ oa YekEt Hore& oa Dero)T Go, {eedeeside*T folo_ oa YekEt Hore& fca bEdoleeesea Moehgo& folo_ oa foiedosoa HeolI dO forogoloeesea foikErecilelda iI Moehgo& folo_ oa foiedosoa HeolI dO Nemelda, foikErecilelda forogoleeO Jiro^ oa DoeeeI HeolI iia 18 - doge* Joii& oa 11 dekuA kEseit DO Jigeeesea Jiro^ oa DegegO bEyecilea KirkEjO, DenilcegolbEI. fegoljelda dO Moehgo& folo_ oa YeroehkEI Seiioa, Mo, fe, Ne - oa Dero)T Lo, foyoa - frdenI, fo, Ye, Ho - oa DedA Dero)T Se, fodoedoye)T, fo, Ye, Ho - oa DoirO iia bEiigololda iia bEiiiehgO iia Horiyea O Dero)T Ni, f-ehkEBlooa, fo, Ye, Hore& dekuA Moehgo& fereoa oa Ne^ oa Biloit oa Dero)T Do, Doeedeeeosoiroeit, fereoecileeesea Ne^ oa Dero)T Lo, Geedemo*, fo, Ye, Ho - oa kEsiKa, KidelmorI iia foiedosoa O Ne^ oa Dero)T Do, DorjieeeehdO, Jese( oa Geje* oa kEreit frkuleK Geje* oa Dero)T De, femorbEyeseeoleeit, Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI iia Deme)T iia Geje* oa DedA Dero)T fe, foiilesdeKlde*, YeroehkEiilehcI iia HeolI JoiI iia Bdol)T iia Joib;eK fe, bumbEjirge& Ne* HemdO forolcejeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-06-02
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
eiisle& oa bEyeejirokEt DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa 84 - dokE& SorgegolI iia Doi, Dolge* bEeesI DeI 10 - iia << Je >> feehkuA 2022 - 2023 foa O kuciye& oa Ji&