DwroinoQijI NeimedekuA bEa DoiroKle&T
2023-06-02
YePa O MerkEji& oa Soimo BikEt iia DeBdoge* Se*T iia DemecekEa 23 - 27 - dO Do\uo Hoda iia << Ryogo| ||iku\Ea >> fordoa dO BljO foiedorle&T. fna fode)T iia DemecekEa dO, bErde& oa fole^ fca DoirbEa DemecekEa foiejihsea O Dere)T Debjiyea dO frkEa Geroeesea MerkEji& oa Soimo iia 73 dekuA YekEt feBrgO DwroinoQijI Ge, Gea - frdenI 14 DebEa, NikEt fonejO, fjea Hegea O ComO iI NeimedekuA fode)T bEa GerdebEI. Dera bE* SeK& oa fdo* oa bErildogea dO fo[e\uA De\E\wiizo iI fBdoit Siroiidegoloeesea Yo^. Heria Sw\uwe\wA Cola deI \uribEyema bu, L~eeebEsoiroeit 11 DebE)T, DoirbEa fone)T DeI DemecekEa I Degoseeeeesea iie* fireK Dolodoge* Se*T iia DemecekEa dO Ciese)T DebsijO fo[e\uA Cola DeI bErildoeeO bE* Blo&T.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-06-02
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
eiisle& oa bEyeejirokEt DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa 84 - dokE& SorgegolI iia Doi, Dolge* bEeesI DeI 10 - iia << Je >> feehkuA 2022 - 2023 foa O kuciye& oa Ji&