Moehgo& - bwlkuA iia GedegedO Herilcegea O Yemoa HogoroedO iia Joib;eldoK fegoljelda iI fireK foa dO Jokuyea bEiigolo%t
2023-05-16
Moehgo& folo_ oa GedegedO Herilcegea O Seiioa bE, bEdoceceit bwlkuA iia HegeedO folo_ oa GedegedO kEreit oa Seiioa f~E, Lebu$ DeI DeBdoge* Se*T iia 15 - dO SlowwniIT folo_ oa Neiisle& Lyoib;yena Hode%T fegoljejO, Hoye* foroa O Herilce)T, HemdO iia fejillegea O fesegode& iie* Sene& SolilcebEI. GedegedO Herilcegea O Seiioa bE, bEdoceceit Hoye* foroa Cineeesida feyele& Jigolcile&, firkEoa HogoroedO iia Herilce)T iI fidebkujiKlK dO Hemdorea fejilleeeO bEa foecelebEI. bwlkuA folo_ oa GedegedO kEreit oa Seiioa f~e, Lebu$ SerKkEhdeK frci^ KicO, freK& MeedO JerkEt SelBrI dO HemdO iia fejille)T iI KiejeiikEreKloa KihjiKlK Sonireee& DeI bEii)T bEa filerkEiilejO, GedegedO Yemoa HogoroedO iia Joib;eldoK fegoljelda iI fireK foa O fkua O Hege_ DO Jokuyea bEiigoleeO bE* Doiloib;ehsea iiea NodelebEI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-06-02
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
eiisle& oa bEyeejirokEt DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa 84 - dokE& SorgegolI iia Doi, Dolge* bEeesI DeI 10 - iia << Je >> feehkuA 2022 - 2023 foa O kuciye& oa Ji&