<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
2023-04-21
bEyeehEeoehgo* feiime( oa foiljeiidO SomO iia Jese( Dero)T iia Deme)T iia Geje* oa kua << Kimoa buciit >> Sonia I 2020 foa fca HoiisI Doeedeme& Jekuyelea foehsijO bEii%T. Moia Deda bEseeit Gere( BirI Moehgo& buciit oa foehsil)T iia Ce( I Doseeeiilea GergejeI. Do_ bEiigolol)T 33 felbEa HegeeecI DeI BikEoa << Moehgo& buciit oa foiedosoa O KidolBrI - 3 >> - iia Kiriyea dO, felbEa Hegeeecioa oa iiea Moehgo& buciit iie* foehsieeO, buciK fo*T CideBrI iI DekEksileKlK folea feji& kujO kErehjiKlohsekE* FirejeI. SoreeO, SodoleeO Sonireee& dO Hemo( oa YekEt fekuca GergejO, FileKO SimdeeeO dO bEiiehgO iia Dedo& kEbsi& Cieeola iI Deda foecelea, foiedosoa O buciit iie* iiea Si%T Sorgo( MedekEt MedekEle& foehsijO, Moehgo& buciit oa MedelkEt CideBrI bEa DekEksileKlK BlomjI folgojO bEiide)T Moehcema fekwnDli( oa kua dO Delereee& FilerkEiileK iia SecegO BiK Neiida bE* iiea << Kimoa bucikdea >> BleeO iI foriyelebEI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D