YeroehkEiilehcI DoirO iia DekEdO Cola, fodoa, MwdelI GerdegolbEI
2023-02-02
fegola fegoreeeI iia SelBrI fKscO Kihjiksea O 100 Ji& oa foI iI Dokuyeldogoloa Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI fo, KirelsoikEt Jerli( GergejO, frkulehsea feji&, SelBrI dO bEa YekEt femjilda Gergea, fkEt foroa iiea KihjiKlK foiila kEreit DO foecogoI HobuA NemerI forogoloeesea Ne*T BiKI Kimo_ DO PirP Gere( DO DoirO iia DekEdO Cola, fodoa, MwdelI Gerdegolo&T. KidelmorI iia bEgedo* Cola iI kwolokuA, fegola fegoreeeI iia Yemoa O foroleeecI Seiioa fesea, Moehgo& folo_ oa fejO foiileoeBrI iia GebuyedO fejildea Do, RieceeheeeehdO, DoilesI, frci^ Kicoa O DedA Seiioa fesea, Moehgo& folo_ oa fejO foiileoeBrI iia GebuyedO fejildea Do, Doedo$ Ne* DO KirdekEbEI. Moia Moehgo& folo_ oa fejO foiileoeBrI iia GebuyedO fejildea, GebuyedO fegoreeeiicia Cola, SiejileK foeeegea O GebuyedO JioeKldea cola, GebuyedO bEeesI, SoikEbEgedo* oa fodoa, KidelmorI iia Gebuyea O folegea Do( oa fodoa, feldea GedesO fodoa, KidelmorI iia KiedodO MwdelI bE* SelBrI dO bEa foecogoI fKrkEt KiiceoekEhsea frku^ ooa I Do_ Do_ ZeehnebEI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-03-24
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
Neiisle& oa Soehkuneeeeiireeea DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa LebEroDorI << FirekEdoI CoeeceleBrI >> SorgegolI iia Ge, fodokEre& bEeesI DeI MeDwmeDi( oa KiejekEiireKlo