bE, Felimececeit JiyoA Ji]oA iia DelekEI iia FeBrgO BlbEI
2022-11-18
fere$ oa NikEdohsea FwmireDwA folo_ DO BljO BI JiyoA Ji]oA BikEt iia DelekEI iia FeBrgO SilgeregoleeO DemecekEa O foikuoa oa HesoeeO 80 \ulohre^ oa Jieit dO Moehgo& folo_ iiea DoilokElea bErildoeesea DoronegobuA feiime( oa << kulieca >> Debjiyea O Demircia bE, Felimececeit DelekEI iia FeBrgO Blo&T. Moia KibEKoa oa 46 \ulohre^ oa Jieit dO bErildoeesea Ge, Bdesoiroeit Kire& MwdelI Kirdehsea femjilda GergejeI. DoronegobuA feiime(, He, frdeniBlegea
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-03-24
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
Neiisle& oa Soehkuneeeeiireeea DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa LebEroDorI << FirekEdoI CoeeceleBrI >> SorgegolI iia Ge, fodokEre& bEeesI DeI MeDwmeDi( oa KiejekEiireKlo