Bodel)T iia SPrDA oa NikEt Doiro& dO feldea, MoiehKa Kire& MwdelI KirdebEI
2022-11-17
Bodol)T iia SPrDA oa Nesoa dO Kirohcioa oa 53 dekuA fode)T iia DelekEI iia feBrgO SilgeregoleeO DemecekEa YikupwDA folo_ oa \Eiiro Hoda Hode%T BljO, fmehdeiicooa oa SDenderDA Ge* BO iia 25 MwDw* oa Desee& dO Moehgo& oa GorbEa Demircia MwdelI iia Debceeit dO HemdO JoeesojO DeokEa femjilda Gergeeesea BikEoa Co, MoiehkEjola feldea MwdelI KirdejO, DoirO iia Degol& iiea fksihleKljeI. DeKa DeI JerkEcea Ceca Sorieesea De, beyerceceit MoiehKa, f, kEsihdelkE* Kire& MwdelI Kirdehsea Beii%T. Bodol)T iia SPrDA oa De, fe, Si, De - O DeokEa dO Moehgo& Demircioa feldea, MoiehKa, Kire& MwdelI iI NikEt Doo*T Kirdehsea fode)T fokEI kEmea bEIT iia Demi*, SPrDA oa folo) oa Horiyea fca MedekEle&T. Moia Do_ DemecekEa O 50 MwDw* oa Ge* BO iia Holime( bE( oa Doiro& dO Co, MoiehkEjola, f, DeweKiO Ne* MoiehKa MwdelI KirdejeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-03-24
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
Neiisle& oa Soehkuneeeeiireeea DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa LebEroDorI << FirekEdoI CoeeceleBrI >> SorgegolI iia Ge, fodokEre& bEeesI DeI MeDwmeDi( oa KiejekEiireKlo