fege* oa Bkurde& I bEgoregoleeO Cihle& Ue* Hoda Ua Dero) t JekuromjI Gerge& t
2017-01-17
fege* oa Bkurde& I bEgoregoleeO Cihle& Ue* NeUsle& oa Jese( Dero) t BikEoa folegeebEgedo* Hoda Ua JekuroeecI So, bEdoBlooa Dewa Gere( DO JekuromjI Gerge& t. fo( JekuromjI Ua Uea De& t bE* Dera bE* << foinodo* fege* oa Bkurde& I bEgoregoleeO Joril) t bE* NeUsle& oa Jese( Dero) t Ua Joiit fca GorbEa JekuromjI Gergeeesea. foiehkErehsea foa O Jirgodoge* Se* t fca fege* oa Bkurde& I bEgoregoleeO feji& oa kEseit I bEUgoljO, fejillegolo& t. fiehkukEoa foria Dolegea DedoI foikEI KUdea O foleri& dO CO BiK NoiKce& bEUde& I Sodoloeesea O foiedosoa dO JekuromjI GergejO bEU) t Yo^ >> kEme& t. folegeebEgedo* DO Segorisi& oa Bisa DoeedegeeeO ByO folegea Zogo^ DedeeeO DoeeeI JekuromjI iI NeUsle& oa Jese( Dero) t BikEoa folegeebEgedo* Hoda Ua JekuroeecI Gergeeesea bEU% t. JekuromjI bE*, folegea Zogo^ Dedeeesea ByO Segorisi& oa Bisa Ua Doeedegeeesea kEseit fca GedenekuA kEseit DO Si% t bE* kE* Horiyele& DoiloblejO, Si% t Segorisi& oa Bisa iI BI BlgeeeO foikEI BikEoa fo( Geje* NI f| Geje* bEU% t. Dere) t Ua JekuromjI NI << fege* oa Cine* oa foinO Ua bEUde& I Heregeljea NeUsle& dO fege* oa Bkurde& oa DoirbEa Bisecile& I Doeedege& t. NikEdokE* Bisa dO foroa Segoca, bEUsieit Horiyele& bEeedejO bEU% t. fo( Bisa dO YembE* CO Dokuyeldo& dO Yeehdoeit fca fodo) t GergeeeO YosO foikEI. Hoye* fca DoirbEdokE* Bisa dO DodoreeeI Jege( DeI bE* felI kEseit DO NI Cekulgea Helegego*, felI kEseit DO NI SeUjiregoloeesea DoilesI kErehleK BI kEdeit fesegode& I Jekuromjileeesea. GorbEt dekuA JekuromjI NI << kujegerlelda Ua fer) t kEmjiI t febEeO DoeeeI >> Yo^. fna K JekuromjI bE* SiljiK KidelkEkEa I kujegerlejO bEU% t. DoeeeUlebE&, folegeebEgedo* Hoda dO JoibkEa JeUlesI foikEI Zegerdel) t bE* fodegea Hogocegea dO fmcileKlK Kimo_ I La Siljia fireKlo% t. Moia folegeebEgedo* Hoda dO JikEla dO Hemoroeedea foroa Segoca HodeldojO feBeesea firkEa O SiljiK KidelkEkEa I Joibsiyere% t. Bsooa Dokuyeldo& dO 2018 foa O NikEdokE* Se* t Ua NikEa O fdo* Kirde& t SiljiK KidelkEkEa I HorieelejO bEU) t Yo^. DekErekuA JekuromjI iI folegeebEgedo* Hoda Ua MerkEji& oa kunelda, fege* oa Cine* oa bEUcegeeecI Ne* kune% t. DeKecilea, Hoda Ua Dero) t fna K JekuromjI Ua Uea De& t bE* foiedosoa O feyo& foikEI bEUde& oa Joible& oa Horeldogea dO Denilcegolo& t. foiedosoa O feyo& foikEI bEUde& oa Joible& oa Horeldogea fca fo( JekuromjI iI Demjihsea bEU% t.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit