bEgedo*= MinO KiO ferO Moehgo& dO focigeoa Zeehne& DoseeO Yo^ kEjO fjI MenI firokEhsea
2016-11-04
<< MoiehkEt DehrI iia buciit - 2016 >> folea folo_ oa foijesKleeit oa DoseeeI bEiirI iia Zeehne& I BiKda NeiiremdeeeO kudeoa fereoa folo_ oa foiB* Moehgo& oa foibE* DO bEa JeseeeO foroa O forea bucikEcI bEgedo* Kirdehsea Yo^. DeKa DeI Moehgo& forea bucilkEt iI Dogoria KikEroldo& t. Dera bE* Jiri^ feiime( DO Meiide* oa JegO iia bEeesI BikEoa Moehgo& foisoit buciit I folea Ji& SodoljeI. - foijesKleeit dO foiB* Moehgo& fca kEdoKla firebEt, Dea O HobuA dO fna K folemjileldO foijesKleeit dO kEdO dekuA fode) t bEa forolcejO bEii% t BI? - Neimegola firehsea. MinO HobuA dO fna foijesKleeit dO feeh( t fode) t bEa forolce& t. - folea folo_ oa BljO foirkEjihsea foijesKleeit dO Da foinO Ji& MorI DeI Seiieeea forolce& t. foijesKleeit dO foroeeO frkEt iI kErkua foljO feBbEt? - Nidonoa, forjinoa Mea O forea bucilkEdea NoKoa fna foijesKleeit dO forolcejO bEiieesea. MinO DoeeeI dO B&, << foiB* Moehgo& oa forea bucilkEdea O NeiikEmliit >> oa DeriKa forku& bEeesI Neda dO fodesO fireKlohsea. Do_ NeiikEmliit oa DedA DeriKa De& t kEjO Kimoa bEiide(. Dera Kimoa, << bEgedo* I FeBgeoa YeBeeO kErehdeI. frdea O Moehgo& buciit, 13 doge* Jegoa O bucilkEt iI DoilokEleK Kimoa >> kEsea Yo^ bula. - YerO NI foiB* Moehgo& dO forea bucikEcioa folea oO? - folea. NegedO Je( t dO bEa 1000 GeroI bEii) t SiO. forida NI DeiimO folea bEiigedoI. fodO B&, JigejO JoibleK bEeesI folea Bloeesea. - foiB* Moehgo& dO forea bucilkEt iI kErI foineleK oO? - Yeme* Seiieeea bucilkEt BI kEjO bEeeereee% t SiO da. Seiieeea bucideit Kimo_ oa BidokE& I HodeldojO feBgeoa Hogolea O kE* DO bEa Yo^ oO, felbEa foirokEa dO bEa Jelede(. - foijesKleeit dO Delbueesea BidokE& DenI frdea O Deme) t iia buciit CO Yo^ Si( YekEt Sonia bEiieesea. Ye( Yeme* kElbERI, Diit oa buciit kEK BI? - foiigorjia Moehgo& buciit kEjO Yerigeoa bEii) t. foirkEa foijoit iie* bucihsea kurI NI, bEsa foiigo* foisoit DeI foiirelce) t foisoit, Moia HobulBrI DeI foisoit CO BI. foikEt iia fco_ DO foroeesea R, fi foisoit ooa NI foiigo* foisoit DeI YekEt fedelI. DekEjO bucideit DoirqEa O foldeBrI bEiide(. Yeme* NikEt kE$, NembEt bErimdelegeoa bucihsea Yo^ BsO, foibE* oa foeceli( DeI bucihsea La da. - Mea O forea bucikEcioa CilokEt DeI DedejO bucijO bEii% t. Dea O << Moehgo& oa Nigoca Dobciyea >> BidokE& BleeO bE* bErleeesea kEme* Jihda, Doeedeeesea kE$ NembEt DeI. DekEjO buciK dO kEceKO oO? - kEceKO. YerO NI B& foiB* Moehgo& dO frdea O foisoit I foijoit iie* bucideit Kimoa B& fodoeeea dO bEa Geeeca buA La bEii% t. kEK dO bEa MinO No^ I feBgeoa SorcO bEii) t Kimo_ JoiehdekEa bEii) t bEiieeO. Dea O No^ fca SorcO bEii) t kEjO Jeri^ Kimo_ kEledeit Yo^. - buciK dO Hogoce) t YekEt foroeesea bEiieeO kEjO buA Bdoeesea? - fna fode) t iia foijesKleeit dO Delbueesea BidokE& iiea feldea bron[A iie* bucihsea << Moehgo& oa Nigoca Dobciyea >> O fkua fca, bElKnodeI, BiKnodeI kEsea Hoye* KibEKa DeI BlbEI kEdeit KirdelekuA kEseit La da. buA fo( NI << Nigoca Dobciyea >> O Domda fca, DoeeeiilebE&, feloehgoO t fkEt iia DeBa MoisO bE* kEokEoa ooa DO bEa Sorgeeesea kEseit Yo^ oO, Ciehku_ Hegea O Jerli( oa felI NikEt kEseit fca buciI t kEjO BdojO bEiieesea Yo^. DekEkEoa Domda fca NI buciK bE* Jeri^ Kimoa dO foiilegemjI foikEI BleeO Yo^ bEii% t kEjO Bdoeesea. YerO NI B& buA Hordoa buci% t. buA bu* iiea Kirde& t foibE* oa fer) t MerkEji& iie* JesejO foikErecilejO bucideit. DoeeeiilebE&, feldea bron[A bu* oa foijoK* DO DemeI DoeedeeeO foikEI SiO da, MesI bErkEt DeI. Bdo( NI GedeeesI bEa forosogeoa, foisoit ooa foikE* t foikE* t BlcieeO kE^ BI. DeiimO fca NikEt foisoit I Hege_ Hege_ iie* bucideit. buA << Moehgo& oa Nigoca Dobciyea >> I Neliyeoa kEdO iI bucihsea. Hege_ DodegO bucihsea DeI bEa NeiilekEoa Neima bEii% t. DoeeeiilebE&, Sodo* oa kElbErI DeI Neimea Debde* bucihsea, bEsa Demo* oa foijoK* I CokujO foijoit Siit Blgegeoa, DekE* t NI fodesO foriyejO 15 Debde* bucihsea CO BI. Moehgo& oa DoirO iia fordoa dO MinO bElehlehsea << Moehgo& oa Nigoca Dobciyea >> bEii) t. - Demo* foijoKrlejO bucihsea O foci* YegO Yo^ B&? - HolosO fidehdehsea fca foisoit Hobure% t SiO da. Hegocia HolosO iI JeseeeO kEK bE* kEdoa Se* t foroeeO Yo^ busI oO. HolosO iI Hordoa JeseeeO fer) t foikEI SiO da. foikE* oa CimokEt Dodo* t HolosO bEa BidoKa Siit Jesegeoa forku% t. DekEK bE* Neda dO DeiimO Ce( bEiieeO foikEI. DekEkEoa Demo* I foijoKrlea foijoit Siit Blgegeoa << Moehgo& oa Nigoca Dobciyea >> I 38 Hono( bucijO bEreeesea. fdo* DO 10 Ce( fejillede( bEiieesea. YekEt Yedereeesea. fiehkujO << Moehgo& oa Nigoca Dobciyea >> I 2010 foa dO bucikEoa, Dere) t foa dO NI Dekugeoa BidoKa foisoit iie* bucihsea. DeKa I bEa 2015 foa dO No^ BlgejO kEbleKlohsea. Dera B& Co& CegesO bE* iiea 10,5 \ulohre^. 1000 HobuA kEbleKlohsea. fodO kEble& oa Horiyea dO 100 KirK foikEI La foiledehsea. YerO NI MinO BidokE& ooa Seiia Jeroeedede( SiO. - foijesKleeit oa BidokE& ooa Dodo* tfca Dea O kuA foinekE* Sodoa Hereeedeeesea. fna Kimoa fca La YeriI t febEeO Yo^ SiO kEjO bEiide& t YeroehkEiilehcI fca Zeehne& Gerdeeesea Hoyereeea Kimoa O NikEt NI Da Bloeesea. YerO NI fna foijesKleeit oa De& t bE* Yeme* Seoekuhde& DeI bEii% t BI? - bEyerle& t. Hoye* folo_ oa Soyo& oa HemdO iia fejille) t iI foirkEjiKlK, Herilcea foiilegelceeeO dO Dosa DeI. :Yerilcel) t Ua foirKljile& I Mea O Sonia Si% t doge* fca foehsigereI"
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-03-24
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
Neiisle& oa Soehkuneeeeiireeea DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa LebEroDorI << FirekEdoI CoeeceleBrI >> SorgegolI iia Ge, fodokEre& bEeesI DeI MeDwmeDi( oa KiejekEiireKlo