fo, Cegeeje^= Ciehku_ Hegea DoolI fca MedekEt febcO DelekEI iI fodoridoeesea kEjO buA Bdode(
2023-09-21
SDeliehkredA oa Dololdogea dO GebuI t bEiigoljO, JoibleldO iia bEgedo* Cola feBeesea. DekEkEoa kwrmea dO foljeleeedegeoa CilokElehdehsea Yo^ bEii% t. kwrmea O Zoroeit dO Segoeesea kEmekEoa BiK Cola iI fenO Horiyegeoa, fe, fe, wlesowA oa Ceriit DeI HemdO 1948 foa dO CeehkErmeede& oa fegoreeeI dO febcirejeI. Deeda fca Dologola bEa 1950 foa dO forgoeesea CO Jirgo) t fenO bErieedejO, Geeecege* fKla iia Hea fegolea dO NigoeedejO1954 foa Kirde& t femidoreeesea bEii% t. Hemiyedea Sedoa fenO kwrmea dO NesO bEreeesea kEjO Bdogeoa bEiijO La da. bEiiehgO fkErehdejO JigodeeeO dO bEa 48 foro_ Ceriit I Bodeeesea bEii) t Yo^. Nodo( oa fereoa DeKa I SilI iia Seiia fre_ oa Dogea dO forogolde( bEiieesea bEii% t. Dera fKla iia Hea fegolea dO foci% t.- Dea O Ne* t YekEt Sodoa. Helime( Doimea O MenI foirO fbEoekE^ t DeokEt DeI HolB) t DeI bEiieeO?- Helimeeecooa SiburI foroKO CoilehdekEoa, 13 - 14 Ji& JobEleeit YekEt foijehsea. DekEkEoa f~roizwwA Joibsiyerehsea iie* Nodo( forogO bEa BcejO YeBeeO Je^ dO buA Doirohsea kEdeit. fmekEt fkEt MenI Nodo( iiea DemecekEoa YeBjO bEiieeO dO DoirolokEt, Seiia firO t kEmekEoa Cegeeje^ kEjO Ne* t Heiireleeesea Yo^ bula. DoiroK dO bEa buA Gedego* iiea feresO DeI Doirohsea kEjO Yeride( Yo^. - budeKO HelisO DeI Doirohsea kEsea foikEt oO? - DeiimO Yego^ t Dogolo) t foikEI oO :finiyebEt". DeiimO NikEt foeceli( Yego^ t bEiide(. DekEjO DoiroK YekEt HoB* Bleeo* Gedego* HobcesO DeI Doirohsea kEjO Yeride(. DekEkEoa NemeiI Cemca DeI Doirohsea Cegeeje^ kEdeit Yo^. - MesI Sonia Yo^. Mw\si|cooa I Dren_ DO forogoljO BI bucilkEt DenI YekEt Zookugoloeesea SiO da. Da Yegekugeoa Moehgo& dO Doeelede( foikEI Yo^ BI, foril) t Jelel) t foihdeit foikEI Yo^ oO? - kE* Dodo* t bEa Doeelegeoa YegekueeO BI :finiyebEt". Mea O Moehgo& dO JoiehdekEa GoyO Degocioa bEii% t. Moehgo& oa Ne* t bEa, Helime( oa Ne* t bEa Gedego* YeBgeoa GergeeeO Kise& DeI. Da Ne* DeI fiehkukEoa Yerigeoa Segoeesea CinI Helime( ooa iiea febciregeoa, Moehgo& dO bEa Seiieeea Doeelelda kuK Sene) t Doiro& t.- << Jiehge* >> DoolI iia Ye( YegO fenO Gede% t iia kua I Dedede( kEjO Da Bdode( BI. Deda kEla iI finO MedeK Moehgo& Dogorgedea O bEeeereeea Heiirelede( Hoye*frku^folegeebEgedo* Hode% t firehsea Ce( foiI t DebEeoceeesea do* foiB* Moehgo& oa kEdoa NoiKoa Dedea I fegoljegoleeO bE* fdo* Dobleeesea bEiibEI. Dera K fegoljelda dO forolceeeO Jebsiyea << Kimoa buciit >> Sonia O kua dO Moia foldejO, Helime( folo_ oa KiedodO firkEa, JiehgercI fo, Cegeeje^ DeI fiia Yerilceeesea Yo^.- fna fode) t Moehgo& dO kurI fodegea Morilea SegedeeeO BI?- Seiia MedeK foikEI, Kimo_ DeI fegoljejO bEiigeoa Siido% t da. |widA fca Blogeoa Neiija NoiKoa DeI fegoljejO Cideeesea foikEI. Nidonoa firejO Se* t Blogoa YeBeesea.- NikEt fireK bE* iiea feiiBgO DeiiBgO Morilede( Yo^ bEii% t. KidekEt bE* YeBde( oO?- KidekEt YeB% t ft. Neii* DeI Geje* Neima Honogeoa La < finiyebEI >. Nidonoa feroeeeehgeI YeBeesea. - Da Moehgo& oa felI SelBrI iia kua DeI fileKO DodonO NoiKrledeit BI, MedekEjI foreli( oa kua oO?- YerO finO foiedosoa O foije& DeI, Bdo& DeI B& Deda MinO Neiija Nogooa. foibE* oa Soyo& I Meeedede(, foineledeit Kimo_ DeI DegereldoeeO dO bEa, DenildoeeO dO bEa DoredeI. foibErseoa oa Yego^ t iI Gologeoa, Kimoa O Yego^ t iI KiedolekEoa bEiide( Kimo_ fca Jigeeeea JegeeedeI bEiide(.- fna fode) t Yeme* kEreit Jori( I CieeolecilejO bEii) t BI?- Moehgo& oa DeokEt, DogojI Sodolo% t. bEsa NikEt Yego^ t SonireeejO bEii) t. fKla iia Hea kEdeit fegolea dO Mea O NikEt Helime( Ceriit Zoroeit fca forgogeoa DoirbEa Ji& femidoreeesea bEii) t Yo^. DeKa I bErieeO kEjO 500 foro_ Ceriit fegola iI BiselekEoa bErijO CidegedoI. Dera B& Ji* oa Kimoa busI, bEgedo* Kimoa SiO. foikEI Bleeo* feyelgO kEmne& finO oO?- << Jiehge* >> B& BiK DelekEI dO Jorigoloeesea DoolI Yo^ SiO. kErbEt fna DelekEI DekE* t Zesia bEiieeO foikEI B& Mea O << Jiehge* >> - La bEiieeO bEiieesea. << Jiehge* >> - DO He* t BrogO bEiieeO foikEI, DeneI MeneI bEiieeO foikEI, ferigoa Cegea Seoeku& DeI bEiieeO iI Nomlede(. buA NikEt qwsDiwe& DekE* t << Jiehge* >> - iiea Heiileeesea Yo^. NikEt NesodeI findiyea fmehdeI Neda forogO Kimoa YeBgologeoa YerilceI t kEjO kEleKlohsea bEiibEI. focigeoa fegoljede& t, Dea O DegoO iI Sonosogeoa Nidoa dO bEa YeehjO YeehjO iia Yego^ t Here& t kEjO YerijO, DoolI iI YekEt SonireeejO bEiieesea.- Da feeh( t kErkua DoolI HeiilejO bEiibEt? - buA feDo^ oa Cekulgea SDen]I iia finjwnw* MerkEji& DeI. DekEkEoa Ce( fenO firehsea oO, Yegekueesea JeKdO JeKdoleK Bloeesea. JeKdoa dO MenI << Ce& Bgoro& Seeee& DeI fBkEa << YisodokE* feehkuA dO SorcO bEiieeO dO CinI feeh( t fode) t CimeiI Here& t >> kEmekEoa Nedo* NikEt Yego^ t foihKhsea. DekEkEoa MerkEji& iiea SolijO, fna femidore& oa Je^ forogO foroeesea da. Gocia kEdoa Ji& DelekEI iI Dogorigeoa, << Jiehge* >> - iiea Heiilegeoa JibE* foirKkEkEoa La YeBjO bEii% t. ferbEa Cegea Horogoa dO bEa feldea Si* t Coeeo* Do( iiea feoeeeogeoa femideI DelekEI Coeege* MinokuA kEjO HeiirelejO Segode( felde* Beeda Jiehge* >> kEmekEoa La Herkuregeoa, KikEmeiilekEoa, Mw\si|, femwri\Et, qren]a iia Deiijea DekE* t << Jiehge* >> DoolI bEa Jerlegeoa La YeB% t kEdeit YekEt HobuA Jeye) t SiO. - << Jiehge* >> DoolI dO foiKlehsea folea Joii& SiejileK foeeegea iie* bEdoleeedeeesea kEmea Yeride( BljO bEii% t. Da B& DoolI iia DoeeeI GeiieeemsieedeI Seiieeea Yegome_ Yeri% t da?- DoolI B& fidI SidI DeI, YekEt Sonia La da. DekE* t DehrI fca foehgooa iie* bEgojO firehsea fegoO YekEt Soyo&. DehrI fca budea O Ge* DO bErigoloeesea CobEt. fna DelekEI iI YegekujO fodorioeeeO BI, NeiikE^ I YegekujOJokucegoleeO BI, YegekujO DehsI femidoregoleeO BI kEdeit finO DoolI Dodo* t BI. bEregoa Moehgo& dO 40 GeroI NeredeI DoolI bEiieesea SiO. kwrmeecooa DO Soehgode( Kihji^ I Mo]erDA, bwD~owwa Ne* fenO foihKhsea B& Heria Mea O DekEdo_ budea dO DoolI foihceI. Ciehku_ Hegea DoolI fca MedekEt febcO DelekEI iI fodoridoeesea kEjO buA Bdode(. - Hoye* firkEesi&, Moehgo& folo_ oa firkEa BleeO Kise& DenI kE$ iie* bEiide( oO?- kE$ iie* iiea. MinO Bdo& iie* kErbEt GedeeesI bEa Geroeesea Moehgolcooa DO bEa Hoye* firkEesi& folgoeeO BlomjI iI BI BlgebE& fna Moehgo& Ge* Ki& iiea Soehgeeesea Si( Blo% t. Moehgo& folo_ Dosege* folo_ foci* DeiimO BlomjI BI SiO. - Hemo( oa Goo& fenO, Helime( DO Dea I Hoye* firkEesi& DeI bEiieeO iI JoibsiyereK oO?- foro_ DO Hoye* firkEesi& I Joibsiyeredeit. - Da kEdoa kEokEoa DeI BI? - buA GorbEa kEokEoa DeI.- NikEt kEokEoa DO bEa DoolI HeiileeeO frde^ I foibleKloI t kEjO Bdode( oO? - DeiimO Bdo& BI. DekEkEoa foilikE* DogojI YekEt YerijO foihdeit. kEK dO bEa HemiI t foikEI Kimoa DoolI HeiilejO BleeO foikEI. bEsa La DekE* t fca Joibsiyere& febEeO kErehdeI. BleeO foikEI Kimoa HeiilebE& fbEdo% t, NesO BgonI Blo% t. BikEt iI DekE* t foiI t dO Jigeeeea kEokEoa fca finO febde( bEiijeI. JelI MekEt bEiieeO foikEI foiI t dO finO DekEjO Silgede( bEiieesea. Hemo( oa Goo& fenO DehrI NidO DeI kEdeit I MerdejO BleeO foikEI.- DekEbE& Da folea ZebuA DeI oO? - buA B& ZebuA HoriyeI t kEdeit foikEI. Kimoa Blgea HobuA Jeye) t DeI. fodO Ce( DO, fna YekEt MedekEle& Dodo* t << Jiehge* >> - iiea SoehgoI t kEmejO bEii) t B& Dera B& DeKa O HobuA Jeye) t Yo^. buda B& DehrI fca fer) t BlomjI Heiireleeesea, DeKa I finO Kirdehsea DeiimO fereoa Doimea. - fodO Da Helime( DO bEa Yeme* feji& kujO bEii% t BI?- buA fodO 66 NesO DeI. DeoeKBrI dO Geroeesea. Helime( oa YeroehkEiilehcI iia JoibleK bE* fejillede(. - Helime( DO foreli( Soyo& I kErI Demjideit BI? - DoirO iia Geje* fca Soyo& I DeoeKK BlomjI Homsa bEii% t La da. Moehgolcooa DegoO dO DoredeI foci* Moehgo&Doimea B& Here) t Seiia, CikuA Sono* bEiide(. fordO iia DegoO, fereoa oa foreli( iiea DekEkEjO YeB) t Kimo_ iiea DemjiK YosodeI. DegocI Kimo_ CinI HobuA Jeye) t, frde^ buliit, BiK Yego^ t iI fKrcO YeBde(. DekE* t foiI t dO MeneI dO Hobuseee& oa fmo% t, NikEt Noyea bEiijeI. Dera Noyea NikEt Negedo^ DekE* t Neii* kuK dO Cegea Nego* kEdeit Geje* fca NeredeI fordO iia DegocI firejO DegolejeI. BiK Kimoa bEyerlegeoa La, frehdeI Kimoa O CekEjia Dodo* t fmekEldeI, HejegerdeI MorI bEeedede( kEhcI bE*, Dera Noyea YegO bE* ZeehneeeO bEa MedeK foikEI bEiijeI. DekEkEoa, << Ja, buA DehrI dO DegegelgejO bEii% t, Da Bcegeoa HerI, Je^ iie* YegO Degere% t, Kisehsea BiKda bEa Degogeoa YeB >> kEmejoKI. Degocia Je^ dO bEa Degereldoeesea MorI Me&, foikE* HonI iI Degogeoa HerijeI. Me& iiea feldeeesea Kimo_ Noyea dO firekEoa, Neda fca fiimO DeiimO Yego^ t feB& t kEmeK dO Dera Noyea DoilokEoa foihcikEdeit bEiijI La da. foreli( I DekEjO Demjideit bEiieesea bEii% t. bE, Heehdo^ t
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-11-24
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
ibsoK& feiime( oa Moirea SomO iia fkEt kElea O Doisica, MeDwmeDi( oa Sorgelda DeI YeroehkEI BlbEsore& oa << Didi^ >> SorgegolI iia Neima iia << kE >> feehkuA iia HemdO