fenesI iia DolB foikEI Dogo& GerceI
2023-08-25
fe, Ni, fo - oa Dwn-nwssI MojI folo_ dekuA NikEa femidea O Kiriyeleeit dO Yeme* CO DolB foikEI HoB* Doiro& Joii& oa fenesI iia Dogo& GerceI. DolB foikEI fenesI Dwn-nwssI iia LimwsDonwA Hoda iia << kEreldO femidea O Kiriyeleeit >> kEmeK Geje* DO Dolodoge* Se*T iia 31 - dO Geroeesea BikEoa MerkEjildea NoKoa fna femidea I DelekEI DekErekuA Co* oa Geeeca DolB foikEI fenesI kEmea foijejO bEii%T. fna Dokuyeldo& fca fmo%T 1972 foa dO Do\uo dO DolB foikEI fenesI BirioekEhdejO bEiijeI. Dozi| Ne*T DeI fo( fenesI << Yoiwwno Jo >> femidea O Kiriyeleeit dO Geroeesea I ferkuwA DO HedegeleeedejO BI kEre& Jiro( ooa kEreciledeit fejeI. fenesI HemegeleeeO Seeit oa MedekEle& iie*, fna Doiro& Joii& oa fenesI Nogooa feqri\Et fca Gero& DeI BikEoa 2018 foa dO Neeit HoBrdeeesea femideoa oa Jieesegelda dO forogoljeI. Dewa Gere( DO femidea O Kiriyeleeit oa Jekurgea fca fenesI iia Dogo& dO foihK DoirbEa Ne*T iI Sihsia foiledekEjeI. DedekE* I DoreoebE&, Co* Geeeca kEmeK fooe(T DeI \upu\uA, YerO BsO iia kEmeK fooe(T DeI quriyelI, Hemo( oa foijesKleehdeI kEmeK Ze\urI, fegoO GoOT foijesKleeit oa NikEt kEmeK Jemwlla kEmehsea Ne*T NoKoa foiledejeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-11-24
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
ibsoK& feiime( oa Moirea SomO iia fkEt kElea O Doisica, MeDwmeDi( oa Sorgelda DeI YeroehkEI BlbEsore& oa << Didi^ >> SorgegolI iia Neima iia << kE >> feehkuA iia HemdO