<< NekuI t >> KidolBrI iia GorbEdekuA fkEljI bE* 15 000 No^ bElehlebEI
2018-09-07
kudeoa oa foiB* Moehgo& oa foibE* DO bEa JeseeeO foroa O Soyo& oa bEiigolol) t, Moehgo& folo_ oa B, So, Si, fo, SP - oa Yemoa Hemdorea fejilleeeO SenemjI buciit bEiigoloeesea O DegegO, Moehgo& folo_ oa kEokEoa bEgecooa I fe( t DeKO foiB* Moehgo& oa Bloa kudeoa oa kEokEoa oa fooe( t Jokuye& DeI DenilcegoleeO, Dedea O foyoa SeoekulkEa dO KiroehkEt forogoljO, No^ kEble& oa BidokEhdeKa iie* HeehgeeeO Joril) t bE* << NekuI t >> KidolBrI iI 2015 foa fca kErehjiKljO fkulehsea bEii% t. fna fdo* ooa DO folegeebEgedo* Hode% t BljO BI kudeoa oa foiB* Moehgo& oa Soyo&, feyele& Jigolcile& oa fdo* ooa oa NikEt Cieeola, foyoeli( foiile_ NI << NekuI t >> KidolBrI iia GorbEdekuA fkEljI iia Kiriyea dO Moehgo& oa kEokEoa bEgecooa DO kudeoa, foiB* Moehgo& oa kEokEoa oa No^ BidokE& fca bElehleK, No^ SolilceeeO foiila YeBde& bEiieesea Yo^. No^ bElehleK Yosole& L~eeebEt Gere( DO Moehgo& oa kEokEoa oa Doi$ No^ oa Seeit oa foehsil) t iia YekEt Deehku^ dO BljO, Neiida 1500 bEeeca iia 15 000 SirkEit No^ I Moehgo& Deyege* oa kEokEoa oa No^ Seeit, Ye, B, So, Soyo& oa Doi$ ooa JerkEt 1200 bEiigolol) t dO Heedi$ Blgea bElehlejO bEii) t iI Jerlea, kEokEoa oa Doi$ No^ oa Seeit Bloa Neiisle& Hoda, BiK feiime( oa No^ oa SeehcI, No^, frde^ dO Simedoa SimdeeecI Moehgo& Ye, B, So - iia Soroeecioa, Soyo& oa Doi$ oa frkulehcioa, kEokEoa oa Jokuyelcioa oa DoilokEle& dO Do_ Do_ Gerdegolo& t. Moehgo& oa HeehsI bE* 300 SeI t DoiKriit oa foirdeit BiKI fdekE* foyoa O bEleit I foiB* Moehgo& oa bEgecooa kEokEoa oa kEble& oa HoriI t, foiB* Moehgo& oa kEble& oa Bilohle& bEleoekEjO kEblehsea bEii% t. Sedo$ oa HobuA dO Denia MedeKI, Moehgo& YosO Jeehsi&, folemjileldO Soyo&, Derecilea kudeoa oa kEokEoa DO Jorigoloeesea, forcia foiI t iia femideoa oa SedobdO foilikE*, forea Jokuye&, fendwrswa O foilikE* ooa JerkEt DelekEI iia kEokEoa oa Soehgode( BidokE& ooa I HemorceI. bEleit oa fdekE* No^ BidokE& I Moehgo& oa kEokEoa bEgecooa DO Jorigoloa fkEt kEla bE* NI, Moia \uri& Bloa foiedosoa O Moehgo& buciit iie* bEleoekEa kEblehsea iie* iiea foeceli( DeI bEii% t.
GedegedO MedekEt
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
BlbEsore&
2020-10-30
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& I KidolBrI fca HesoeeO foikEI
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& oa SodoleeO Ce( I bEgeseeeeeO kEjO bEii)T, Ye, B - oa Sorgelda iia Doeedelcegea dO \rwdiDA SisDw^ I NebdereKlo%T kEmehsea fesegode& iie* B, Si, fo, Yem